Замість дитсадочків і шкіл – гуртожитки профтехосвіти

До 1 вересня Львівська ОВА хоче звільнити більшість шкіл області, у яких зараз мешкають внутрішньо переміщені особи

Заклади освіти треба готувати до нового навчального року. Отож переселенці планують розселити по інших місцях, зокрема у гуртожитки закладів профтехосвіти. Про це під час зустрічі з головними редакторами міських медіа повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Про реалізацію цього проєкту “ВЗ” детальніше розповів директор департаменту освіти і науки ЛОВА Олег Паска.

“Розмовляємо з керівника­ми відділів освіти і головами громад області. Пропонуємо їм шукати можливості переселя­ти людей в уже закриті заклади освіти, у порожні будівлі, – ска­зав Олег Паска. – Багато гро­мад так і роблять – допомагають відремонтувати порожні будин­ки, щоб переселяти туди людей, які не мають куди найближчим часом повернутися.

Щодо гуртожитків наших за­кладів освіти, то зараз там по­чинаються ремонти. Йдеться про гуртожитки, які, можливо, були недобудовані, в яких було мало учнів, щоб зайняти весь гуртожиток, і вони з часом ста­ли потребувати ремонту. За­раз у закладах обласного підпо­рядкування і вищої освіти живе 13 тисяч внутрішньо переселе­них осіб (ВПО). Аби почати на­вчальний процес, треба звіль­нити місця для проживання дітей, які вступлять у заклади профтехосвіти й вищої освіти. Маємо кількадесят тисяч студентів у закладах вищої освіти з-поза меж області.

На ремонти гуртожитків підуть спеціально надані кошти з обласного бюджету – близь­ко 47 мільйонів грн. Кількість гуртожитків ще точно не визна­чена, бо є такі заклади освіти, де є кілька гуртожитків. Напри­клад, заклад профтехосвіти у с. Червоному (Золочівський ра­йон) – там гуртожиток склада­ється з двох частин. Одна час­тина була недобудована, там не було комунікацій, каналіза­ції, електрики. Відколи збудова­ний цей гуртожиток, там ніколи не жили учні. Жили у другій по­ловині. Тобто все це треба до­робляти. Цей гуртожиток мають намір відбудовувати коштом од­ного приватного благодійного фонду. В інших гуртожитках бу­дуть залучені власні кошти гро­мад, як у вищому професійному училищі №8 міста Стрия.

Загалом по області таких за­кладів профтехосвіти 49. Мова про кількадесят їхніх гуртожит­ків. Згідно із нашими підрахун­ками, зможемо поселити там до двох тисяч ВПО. А живуть у нас 13 тисяч, тому є пробле­ма. Сподіваємося також на під­тримку благодійних фондів, щоб можна було відновити біль­ше гуртожитків. Наприклад, у Червонограді є недобудований дев’ятиповерховий гуртожи­ток. Є можливість його добуду­вати, але потрібні більші кошти. Загалом ми вибирали заклади, де нам найдешевше обійдеться одне місце для поселення”.

– Чи встигнуть відновити гуртожитки до 1 вересня?

– Не думаю. Будемо намага­тися, але це залежить від буді­вельників і від процедури.

– За словами голови ЛОВА, щодня кількість ВПО в області зменшується, близь­ко 200-300 осіб повертають­ся додому.

– Ми відстежуємо динаміку і бачимо, що кількість ВПО змен­шується повільно. Найбільше в нас було 25 тисяч ВПО, які жили в усіх закладах освіти. Зараз ця кількість зменшилася до 21 ти­сячі. Сюди входять і ті 13 тисяч, які живуть в закладах обласного підпорядкування і вищої освіти, а решта живуть у закладах за­гальної середньої освіти облас­ті, тобто у громадах.

Крім ремонтів гуртожит­ків, розглядаємо ще один варі­ант для проживання ВПО: якщо не вистачить інших приміщень у селах, пропонуємо громадам у підготовці до 1 вересня осо­бливу увагу звернути на шко­ли, які мають найвищий рейтинг по ЗНО. І максимально в пер­шу чергу з тих шкіл переселяти ВПО в інші школи. Наприклад, вибрати одну школу в громаді з нижчим рейтингом і переселити всіх туди. Або вибрати таку шко­лу, яка має велике приміщен­ня, а учнів мало, – і переселити туди”.

Схожі новини