Бій олігархам. Чи політичним опонентам?

Першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні має стати ухвалення закону “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”

Таку думку висловили в Офісі президента, коментуючи реєстрацію у Верховній Раді проєкту відповідного закону. Володимир Зеленський вніс його у парламент як невідкладний.

Як випливає із тексту цього за­конопроєкту, що містить 10 статей, олігархів визначатимуть за чотирма критеріями. Підтверджена вартість акти­вів цих осіб має становити більше мільйо­на прожиткових мінімумів, на теперішній час — не менше 2 млрд 270 млн грн; їхні компанії займають домінуюче, монополь­не становище на загальнодержавному то­варному ринку; самі вони беруть участь у політичному житті країни; ці особи мають вплив на засоби масової інформації. Щоб ту чи іншу особу офіційно назвали олігар­хом (їх заноситимуть у спеціальний ре­єстр), вона має відповідати бодай трьом із цих критеріїв.

Найцікавіше, що статус олігарха пла­нують надавати за рішенням… Ради на­ціональної безпеки і оборони України. Відповідне подання у цей державний (до­радчий) орган можуть надсилати члени РНБОУ, Кабмін, Нацбанк, СБУ, Антимоно­польний комітет.

«Узаконеним» олігархам заборонять пе­рераховувати (у тому числі опосередковано, через інших осіб) кошти на підтримку пар­тій, купувати об’єкти великої приватизації. Олігархів зобов’яжуть подавати декларацію про всі свої статки. Чиновники, які контакту­вали з олігархами чи їхніми представника­ми, мають інформувати про це відповідні ор­гани: де, коли і про що розмовляли…

За закон планують проголосувати до кінця нинішньої парламентської сесії. У разі ухвалення він функціонуватиме упро­довж 10 років, протягом яких начебто пла­нують ліквідувати олігархічну систему.

Законопроєкт про олігархів викликав неоднозначну реакцію у суспільстві — від захоплення до несприйняття. Багато екс­пертів бачать у ньому інструмент грубо­го тиску на політичних опонентів ниніш­ньої влади. А спікер парламенту Дмитро Разумков сказав про конфлікт інтересів у президентському законопроєкті — мов­ляв, у складі РНБОУ можуть бути самі олі­гархи…

P. S. За словами секретаря РНБОУ Олексія Данілова, до категорії олігархів в Україні «впевнено можна зарахувати 13 осіб».

Думки з приводу

Володимир Омелян, ексміністр інфраструктури

Після оприлюднення законопроєкту щодо боротьби з олігархами публічні вибачення на адресу «Дзеркала тижня» мали висловити секретар РНБОУ Данілов і непорозуміння у вигляді радника ОПУ на прізвище Подоляк. Вони двічі збре­хали: що цей законопроєкт геть інший, і що журналісти напи­сали неправду. А виявилося, що це поважне видання і пра­вильно проаналізувало президентську ініціативу.

Як і очікувалося, цей документ спрямований не на ліквіда­цію чи упокорення олігархів, а виключно на рейдерське захо­плення медіа: про Зеленського або добре, або ніяк…

РНБОУ з кожним кроком все більше набуває рис Свя­щенної Інквізиції або Ц К Компартії СССР. Все має вирішу­вати вузьке коло людей, які узурпують всі гілки влади.

Андрій Магера, правник, колишній член ЦВК

Законопроєкт про «олігархів», ініційований президентом Укра­їни, містить очевидні ознаки невідповідності таким статтям Кон­ституції України:

— ст. 24 (щодо рівності конституційних прав і свобод громадян незалежно від майнового стану та заборони привілеїв і обмежень за цією ознакою),

— ст. 38 (щодо права доступу усіх громадян до державної служ­би та служби в органах місцевого самоврядування),

— ст. 42 (щодо гарантій прав громадян на підприємницьку ді­яльність).

Існує безліч прикладів за кордоном, коли дуже багаті люди обіймали чи обіймають високі державні посади і одночасно ма­ють у власності окремі ЗМІ. Наприклад, колишній президент США Дональд Трамп чи колишній прем’єр-міністр Італії Сильвіо Бер­лусконі. Але ніхто в розвинутих демократичних країнах світу не обмежує дуже багатих людей у конституційних правах і свободах.

Схожі новини