Передплата 2024 ВЗ

88 шкіл Львівщини – на дистанційному навчанні

Таку «картину» дали навчальні заклади Пустомитівського й Перемишлянського районів, які потрапили до «червоної» карантинної зони

Ще не встиг добре розпочатися новий навчальний рік, як уже окремі класи і навіть цілі школи переходять на дистанційне навчання. Міністерство освіти повідомило: у зв’язку з поганою епідеміологічною ситуацією навчальні заклади будуть масово переводити на дистанційне навчання. Уже кілька навчальних закладів перевели, і список таких храмів науки буде зростати. У столиці, до прикладу, у 56 школах міста на дистанційне навчання перевели 133 класи — через захворювання учнів на коронавірус. Загалом серед школярів виявили 179 хворих, серед них педагогів — 97. Не краща ситуація і у Львівській області. У нас 88 шкіл уже навчаються дистанційно… Про ситуацію зі школами Львівщини журналістка «ВЗ» розпитала директора департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації Олега Паску.

— Станом на 17 вересня на віддалене навчання перейшли 88 шкіл, — каже Олег Паска. — Це в основному школи Пустоми­тівського та Перемишлянсько­го районів Львівської області, оскільки ці райони з понеділка, 14 вересня, потрапили до «чер­воної» карантинної зони. Кожна школа має затверджений поря­док дій на випадок потраплян­ня у ту чи іншу зону. Відповідно до того порядку дій кожна шко­ла проводить свою освітню ді­яльність. Якщо «жовта» і «зеле­на» зони, тоді діти навчаються стаціонарно, з дотриманням від­повідних вимог, якщо «червона», тоді школа автоматично перехо­дить на дистанційне навчання. Ми вивчали ситуацію з дистан­ційним навчанням з 12 березня, ще до закінчення навчального року, і зрозуміли, що у нас є про­блема з користуванням онлайн-платформами для віддаленого навчання. А відтак зараз дуже ін­тенсивно проводимо заняття для вчителів. Щоправда, у зв’язку з обмеженим ресурсом лише по три вчителі з кожної школи про­ходять таке інтенсивне навчан­ня. У Програмі розвитку освіти на наступний рік готуємо такий розділ, який стосується якраз віддаленого навчання.

— Я так розумію, серйозна проблема є і у технічному за­безпеченні?

— Навіть не в тому. Проблема в обізнаності й володінні, для при­кладу, гугл-класрум. Ми виявили, що 95% учителів користувалися звичайними месенджерами, ска­жімо, у Вайбері. А такий підхід ні­коли не дасть результату. Бо ж тоді кожному учневі окремо тре­ба скинути інформацію, потім пе­речитати. А для вчителів це, зро­зуміло, було перепрацювання і неефективне використання часу для учнів. Тому зараз особливо інтенсивно працюємо над цим питанням.

— Яка картина, на вашу дум­ку, буде з наступного понеділ­ка? Чи зможе частина шкіл по­вернутися до звичної форми навчання?

— Усе залежатиме від того, яке рішення буде прийняте на комі­сії, що регулює карантинний ре­жим, які райони або вийдуть з «червоної» зони, або туди потра­плять. Але це стане відомо лише у п’ятницю, 18 вересня, наприкін­ці дня.

— А як щодо садочків?

— На Львівщині є 875 садочків. Більшість з них відкриті. Звісно, працюють із дотриманням каран­тинних вимог, бо в іншому випад­ку не отримали би дозволу на відкриття. Частину садків відкри­ли до 10 вересня, а деякі прийма­ли дітей навіть у серпні. Усе за­лежало від того, наскільки кожен садочок встиг підготуватися до роботи у нових карантинних умо­вах. А ті, що зараз закриті, — на­справді це невелика частина, як правило, на тій території, що по­трапила до «червоної» зони. Спо­діваюся, щойно регіон вийде з цієї зони, садочки відчинять две­рі для своїх вихованців.

Станом на 17 вересня через Covid-19 частину своїх класів на дистанційне навчання пере­вели 23 школи міста Лева. За­клади дошкільної освіти міста працюють усі. За словами керів­ника управління освіти Львів­ської міської ради Зоряни Довганик, перший тиждень но­вого навчального року усі шко­ли працювали у звичному режи­мі. Проте вже з другого тижня почали хворіти як вчителі, так і учні, тому станом на 17 вересня у 23 школах міста призупинено освітній процес в одному чи кіль­кох класах — через те, що захво­рів або учень, або вчитель. Однак у ліцеї «Сихівський» на два тижні призупинили очне навчання для учнів усіх 5−11 класів. Така си­туація склалася через те, що на лікарняному перебуває велика кількість вчителів. Натомість учні молодшої школи продовжують відвідувати навчальний заклад, адже в них уроки відбуваються в окремому корпусі.

Щодо садочків, то зараз усі заклади дошкільної освіти міс­та працюють. Були випадки, коли садочок або його частина призу­пиняли роботу на два тижні, але станом на 17 вересня усі садочки відкриті. Кількість дітей, які від­відують садочки, становить при­близно 45% від загальної кіль­кості.

Схожі новини