Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

Для суддів Антикорупційного суду підібрали міжнародних екзаменаторів

Зарубіжні експерти можуть заблокувати недостойних кандидатів

Найближчих понеділка-середи, 12−14 листопада, Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) назве прізвища 27 суддів Вищого антикорупційного суду (ВАС) і 12 членів Апеляційної палати ВАС. Обиратимуть їх відповідно серед 240 і 102 кандидатів, які до 14 вересня написали заяви для участі в оголошеному конкурсі і подали відповідний пакет документів. Вибрати «найдостойніших» ВККС допомагатимуть шестеро членів Громадської ради зарубіжних експертів, які матимуть право вето щодо сумнівних осіб.

Напередодні цих між­народних експертів визначили з-поміж 12 претендентів, яких, як це і пе­редбачає закон, рекоменду­вали авторитетні міжнародні організації. А саме — Рада Єв­ропи, Європейський Союз, Європейське бюро боротьби з шахрайством (OLAF), Євро­пейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Організа­ція економічного співробітни­цтва та розвитку (OECD).

Свою оцінку претендентам на посади антикорупційних суддів даватимуть литовець Ауреліус Гутаускас, данець Флемінг Крістіан Денкер, представник Канади Тед За­жечни, громадянка Македонії Мірьяна Лазарова Трайков­ська, жителька Великої Бри­танії Лорна Харріс та її земляк сер Ентоні Хупер. Деякі з них працювали суддею верхо­вного і апеляційного судів у своїх країнах, заступниками державного прокурора, суд­дею Королівської лави, були членом Європейського суду з прав людини.

Міжнародні експерти ви­словляться щодо того, чи кандидати, які хочуть судити корупціонерів в Україні, самі законно нажили власне май­но, і чи так само законно на­бутим є воно у членів їхніх сі­мей. Європейські і заокеанські екзаменатори дадуть свій ви­сновок про те, чи ці кандида­ти нині живуть за кошти, які показали у своїх деклараціях. Чи володіють потрібними зна­ннями і досвідом для роботи у Вищому антикорупційному суді. А також чи спосіб їхнього життя відповідає такому висо­кому статусу.

Громадська рада міжна­родних експертів буде повно­важною упродовж двох років. На час участі у процедурах відбору суддів Україна плати­тиме їм винагороду у розмірі 132 тис. 150 грн., компенсує витрати на відрядження, про­живання у Києві.

Схожі новини