«Завжди я всіх агітував і агітую, щоб цінували своє»

У Національному музеї імені Андрея Шептицького відкрили виставку полотен «100 імен» — картини з власної колекції Степана Давимуки

Степан Давимука. Фото автора
Степан Давимука. Фото автора

Про те, що кандидат технічних наук, доктор економічних наук, професор, громадський діяч, автор понад 200 наукових публікацій, народний депутат України IV-VI скликань Верховної Ради України Степан Давимука може бути так залюблений у мистецтво, я навіть не здогадувалася. А ті полотна з особистої колекції, які Степан Антонович представив на огляд поціновувачам прекрасного у Національному музеї імені Андрея Шептицького, викликали у мене не лише захоплення, а й здивування. Бо такий витончений смак має далеко не кожен «технар»… У виставку «100 імен» Степан Давимука «вмістив» 210 картин (і це ще не вся колекція).

Єжи Коссак. «Весілля», 1930-ті роки.
Єжи Коссак. «Весілля», 1930-ті роки.

— Пане Степане, чому ви­рішили показати людям усі ці картини?

— Цілісну колекцію виставляю вперше. Але частинами вона була у складі інших виставок, до прикладу, на виставці Сельсько­го, Шатківського, а також закар­патських митців. Якщо хтось на мене виходив і просив дати ро­боти конкретного художника, я завжди ділився. Ця вистав­ка мала відбутися ще торік, до мого ювілею. Але спочатку ко­від, потім війна перекреслили ці плани. Генеральний дирек­тор Національного музею Ігор Кожан наполіг, аби більше не відкладати. Саме Кожан став куратором цієї виставки, він особисто вибирав за альбомом картини, які вибудував у логічну конструкцію у Музеї.

Ярослав Пстрак. «Портрет хлопчика», 1913 рік.
Ярослав Пстрак. «Портрет хлопчика», 1913 рік.

— Ваша колекція — неймо­вірна. А з чого усе почалося?

— Колекціонуванням займав­ся з дитинства. Мені було сім років, коли я почав збирати сір­никові коробки. Мало не пів села мені дарували порожні. У мене були такі величезні пачки з тими сірниковими коробками, що вже й не було куди склада­ти. У той час найбільшою фа­брикою з виробництва сірників і коробок була білоруська. Ма­буть, тоді там працювали дизай­нери і фахівці з великої літери — обирали цікаві картинки, якими прикрашали ці коробки. Але од­ного разу моя колекція полеті­ла у піч… Згодом я перейшов на марки.

Віктор Зарецький. «Марія».
Віктор Зарецький. «Марія».

— І стали затятим філате­лістом?

— Це було колись (сміється. — Г. Я.). Тепер цим не займаю­ся, хоча мене доля звела з до­центом Бойчуком із Львівської політехніки — дивовижним філа­телістом. Це був вуйко мого то­вариша, і нас, студентів, нерід­ко запрошував у гості до себе додому. Якось показав мар­ку: «От, хлопці, я їду за кордон. Беру одну малесеньку — ось цю марочку. І я можу за неї там пів року жити». Коли я у 17 років, а це був 1964-ий, став студен­том Львівського політехнічного інституту, познайомився на від­критті пам’ятника Іванові Фран­ку з Василем Глинчаком. Він тоді на телебаченні створював перші передачі про мистецтво, робив інтерв’ю з художниками, две­рі для нього у кожну майстерню були відчинені — кожен митець хотів побувати на екрані. От ми з Глинчаком бродили по всіх май­стернях. Я мав честь бути зна­йомим з Леопольдом Левиць­ким, який ставився до мене дуже прихильно, і цілі лекції мені читав про митців, про міжвоєн­не життя у Польщі.

Василь Бурч. «Осінь».
Василь Бурч. «Осінь».

— Так виглядає, що саме Левицький залюбив вас у мистецтво?

— Так, перші аркуші його гра­фіки у мене були від нього. У Ле­вицького я познайомився з Во­лодимиром Патиком, потім — з Любомиром Медведем. Ми створили групу, яка збиралася у мене, — Медвідь, Роман Горак, Мінько, математик Мельничук, і вели майже до ранку дискусії, і саме тоді визначалися інтере­си. Хімік Горак почав писати про Франка, його есе «Тричі мені яв­лялася любов» читала молодь. Ще з нами був Ярко Гнатів — доцент Львівської політехніки, вони разом з Гораком написали знамениту 10-томну працю про Франка, за яку отримали Шев­ченківську премію. Це чудо­ві майстри європейського рів­ня. До їхньої плеяди долучилися Михайло Демцю, Петро Сипняк, Борис Буряк, Віктор Москалюк — прекрасні художники. Якби вони у Європі були включені в артри­нок, то їхні роботи би цінували­ся високо. На жаль, Україна не включена у світовий артринок, який визначає цінне й запус­кає економічні механізми оцінки творів мистецтва… Ці майстри, які і так високо оцінені на україн­ському ринку, у кожного з яких є окрема філософія, дуже активні у громадському плані. Це євро­пейського значення художники. Згодом, коли я став депутатом Верховної Ради, познайомив­ся з київською плеядою худож­ників, а потім — харківською… Я захоплений українським мис­тецтвом, його масштабами, ак­тивністю.

— На представленій ви­ставці є роботи, датовані 1910, 1920 роками. Це уні­кальні роботи, які свого часу було складно придбати…

— Коли ти, як колекціонер, входиш у цей світ мистецтва, починаєш збирати по краплі твори, то іноді доходиш до того рівня, коли, як кажуть, «на ловця і звір біжить». Є випадкові ситу­ації, коли хтось знав, що я зби­раю, то мені приносили й дару­вали, але більшість робіт було придбано. Я завжди всіх агіту­вав і агітую, щоб цінували своє. На початку 90-х, коли з’явилися багаті люди, вони кинулися у Європу, почали там купувати картини. А там цього так бага­то! На недільних базарах можна було купити унікальні речі ХVІІІ століття чи навіть старші. А по­тім до них дійшло, що такого у Європі багато, і вони цим нікого не здивують, бо здивувати мож­на тільки своїм. Пригадую, як з «Осіннього салону» зателефо­нували до Михайла Демцю, про­сили, щоб він дав свою картину для участі у Салоні, бо «іншого ми маємо дуже багато».

— Чи був такий випадок, коли ви хотіли купити карти­ну, але заради цього довело­ся від чогось відмовитися?

— Питання ціни завжди було на першому місці. У мене немає Васильківського, немає Лев­ченка, Михайла Ткаченка, бо їхні картини — це сотні тисяч дола­рів. Це для мене недосяжно. Але я зосередився на львівській і за­карпатській школах, ці твори не є у художньому вимірі гірши­ми чи слабшими. Але вони до­ступніші у ціні. Ці роботи у Льво­ві можна «виловити», за місцем їхнього існування.

— Яка з виставлених робіт є для вас найдорожчою — не у фінансовому, а у побутово­му плані?

— Мені дуже подобають­ся портрети жінок. Можу навіть зробити окрему виставку… Це страшенно дратує мою дружи­ну. Вона сказала так: «Портрети жінок можеш вивішувати тіль­ки у своєму кабінеті» (сміється. — Г. Я.). От на виставці є пор­трет молодої жінки Віктора За­рецького — він і висить у моєму кабінеті. Або портрет «Подруги» Владислава Гофмана (на фото). Він умів передати образи моло­дих дівчат у глибокій задумі, це просто вражає. У Польщі карти­ни цього автора дуже високо ці­няться. До прикладу, на Закар­патті оголених малювали рідко. Там є такий художник Борець­кий. Хоча він і не був красивим чоловіком, але, мабуть, жінки йому довіряли. Він малював ди­вовижні «ню». А у нас — Черка­сов, який був дивовижним пор­третистом. От йому жінки також дуже довіряли, дозволяли ма­лювати себе оголеними. Він піс­ля себе залишив сотні «ню» — це були і студентки, і викладачки. Пригадую, у мене була картина Черкасова, яку я подарував По­живанову. Він робив виставку у Львівському палаці мистецтв. Виклав серію «ню». Одна бабу­ся підійшла до Михайла Пожи­ванова і каже: «Пане Пожива­нов, як ви виставили мене? Без мого дозволу?». А Поживанов каже: «Ви? Але ж хто тепер вас впізнає?». Бідний Черкасов тоді мені сказав: «Степане Антоно­вичу, такий скандал, такий скан­дал…».

— Виставка вашої колекції триватиме до середини трав­ня. Потім маєте намір її ще кудись відправити чи поїде до вашого дому?

— Я завжди агітував генераль­них директорів музеїв і колекціо­нерів, щоб робили виставку при­ватних колекцій, щоб ці колекції ставали публічними, доступни­ми людям. От і мені одного разу сказали: «Ну, а ви, Степане Анто­новичу, коли зробите виставку своєї колекції?». Тож я її і зробив. Це важливо, щоб колекції вихо­дили на люди, щоб молодь до­лучалася до свого, українського. Важливо, щоб колекціонерство набувало сили, щоб унаслідок цього поповнювалися колекції музеїв. Уявіть: ще у 60-ті роки у Київському національному му­зеї не було Пимоненка. Полот­на, які там з’явилися, — подарун­ки колекціонерів. За радянських часів колекціонерство було під­пільним, і серед колекціонерів були в основному професори-хірурги. І артисти — такі, як Дми­тро Гнатюк. Він повернув в Украї­ну десятки українських шедеврів — Васильківського, Левченка. Я був у його квартирі кілька разів. Бачив картини, щоправда, та ко­лекція вже була трохи обскуба­на. Гнатюк картини продавав му­зеям, але не за тією ціною, яку заплатив, а в рази меншою. До прикладу, картину за 5 тисяч ру­блів, а це вартість «Жигулів» на той час, віддавав музеєві за 300. У Гнатюка була дивовижна збірка класиків українського мистецтва початку ХХ століття… Колекціо­нування дуже важливе для укра­їнського мистецтва. Оскільки зараз з’явилися багаті люди, ма­ють можливість зібрати колекцію унікальних полотен українських живописців. І треба показати ці шедеври людям. Бо у цих карти­нах відображена наша історія.

Схожі новини