Передплатити Підтримати

Лікують вади серця без розтину…

Прооперовані пацієнти можуть йти додому вже через два дні після операції

Іван Міськів. Фото з архіву Центру серця і судин.

Унікальні операції проводять кардіохірурги Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Хірургічні втручання проводяться малоінвазивним методом — через судини, тобто без відкритих розтинів. А прооперовані пацієнти, якщо все гаразд, можуть йти додому вже через два дні після операції. Про ці унікальні не лише для Львова хірургічні втручання розповідає кореспонденту «ВЗ» медичний директор, керівник Центру серця та судин Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, лікар-анестезіолог Іван Міськів.

Фото з архіву Центру серця і судин.

— У Центрі серця та судин ми провели кілька хірургічних втручань через судинний до­ступ, а не через відкритий до­ступ, — розповідає Іван Міськів. — Ми оперували через веноз­ний доступ за допомогою ангі­ографа. Скоригували вроджену ваду серця — дефект міжперед­сердної перетинки. Є ліве і пра­ве передсердя, які між собою переділені перетинкою. Се­ред вроджених вад до 20% за­ймає ця вада — дефект міжпе­редсердної перетинки. Дефект може бути більше сантиметра або перетинка буває взагалі відсутня.

— Це має вплив на якість життя людини?

— Безумовно. Відбуваєть­ся закидання крові з лівих ка­мер у праві, перевантажується мале коло кровообігу, розвива­ється легенева гіпертензія, яка вже має суттєві наслідки. Цю ваду слід усунути. Є два варіан­ти, як це можна зробити: під час відкритої операції з розтином вшивається спеціальна заплата у те місце. Другий варіант: ста­виться оклюдер і ним закрива­ється дефект міжпередсердної перетинки. Таких операцій вже проведено кілька у Львівській лікарні швидкої медичної допо­моги.

Фото з архіву Центру серця і судин.

— Це тільки дорослим такі операції можна проводити?

— Окрім дорослих, проопе­рували вже п’ятьох дітей різно­го віку. Наступного тижня має­мо оперувати трирічну дитину — операцію вже заплановано. На жаль, більше у Західній Укра­їні немає дитячої кардіохірургії.

— Переймали досвід за кордоном?

— Усі наші фахівці стажува­лися у клініках за кордоном: у Польщі, Австрії, Туреччині, Ні­меччині, США… Окрім цих опе­рацій, ми провели хірургічні втручання з приводу закрит­тя оклюдером вушка лівого пе­редсердя. Вушко — анатомічна камера, але при певних захво­рюваннях, зокрема при пору­шеннях ритму серця, виникає так звана турбулентність те­чії крові, і ті вушка є аритмо­генною порожниною. При ми­готливій аритмії 90% інсультів пов’язані з утворенням тром­бів у вушку лівого передсердя. Зазвичай такі тромби уражу­ють головний мозок, що й ви­кликає інсульт.

— Але це можна виправи­ти?

— Можна приймати пожиттє­во антикоагулянти, тобто пре­парати для розрідження крові, які мають контролювати ступінь розрідження крові. Це створює людині певний дискомфорт і може призвести до кровотеч. Тобто має бути певний ступінь розрідження крові. Близько 10% пацієнтів мають геморагічні ускладнення, зокрема кровоте­чі. Може бути ішемічний інсульт, а може бути й геморагічний ін­сульт внаслідок крововиливу. Це може статися внаслідок над­мірного розрідження крові. Іде­альним варіантом у цій ситу­ації, при миготливій аритмії, є закриття вушка хірургічним ме­тодом, який ми застосовуємо. Тобто ставиться під час опера­ції схожий оклюдер, як при вро­джених серцевих вадах. Він за­повнює порожнину вушка лівого передсердя, і тому кров туди не потрапляє. Аритмогенна по­рожнина закривається, тром­би там не утворюються, і, відпо­відно, зникає потреба приймати антикоагулянти. Такі операції почали виконувати в Україні з 2018 року. У Західній Україні їх робимо тільки ми.

— Люди можуть не знати, що у них є така проблема у серці?

— Зазвичай миготлива арит­мія відчувається, бо це не рит­мічне серцебиття. А це — спри­ятливі умови для утворення тромбів. Тому такі пацієнти му­сять приймати препарати для розрідження крові — антикоагу­лянти.

— Таких пацієнтів є багато?

— Дуже багато. Це зазвичай дорослі люди, які мали чи ма­ють проблеми з серцем, згодом у них з’являються проблеми з кровопостачанням головного мозку. Ці тромби можуть викли­кати закриття судин у будь-яких органах. Це може стосуватися кишківника чи нирки, селезін­ки. Ембол може будь-куди по­трапити в організмі. Найчастіше це судини головного мозку й ін­сульт.

— Якщо немає відкрито­го розрізу, людина швид­ше одужує після хірургічно­го втручання? Через скільки часу виписуєте з лікарні, якщо все гаразд?

— Достатньо кількох днів, якщо це планова операція.