Передплатити Підтримати

Щоб стати лікарем цього року, потрібно добре знати математику чи фізику

З першого липня стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти. Цьогоріч на абітурієнтів, які вирішили здобути професію лікаря чи фармацевта, чекають принципові зміни та новації. Про особливості цьогорічної вступної кампанії — у розмові з відповідальним секретарем приймальної комісії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького доцентом Романом Фафулою.

— Романе Володимировичу, складається враження, що міністерства навмисно вправляються у постійних змінах правил для вступників. Чого чекати цьогорічним абітурієнтам Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького?

— Перш за все, в «Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році» Міністерством освіти і науки України визначено перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра медичного та фармацевтичного спрямувань. Їх перелік змінено. Першим предметом залишилася українська мова та література, а от другий предмет — хімія або біологія (на вибір вступника), так само вступник може обрати третій предмет — математика чи фізика. Слід зазначити, що конкурсний відбір здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) із вище зазначених предметів і проводиться на основі конкурсного балу вступника.

— Яка мінімальна кількість балів необхідна для вступу до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького?

— Вже другий рік поспіль для вступу у медичні навчальні заклади вищої освіти встановлюються мінімальні бали для профільних предметів. Відповідно до Правил прийому у 2019 році мінімальні значення кількості балів із ЗНО для вступу складають не менше, ніж 150 балів для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина» і «Педіатрія» з другого та третього конкурсних предметів. А конкурсний бал для вступу за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» не може бути менше ніж 130 балів.

— Чи відрізняється перелік конкурсних предметів для вступників на місця державного замовлення та за кошти фізичних (юридичних) осіб?

— Ні. Перелік конкурсних предметів для вступників на місця державного замовлення та за кошти фізичних (юридичних) осіб є однаковим, адже абітурієнти вступають за однієї спеціальністю, а відтак, умови конкурсного відбору мають бути однаковими для цих категорій вступників. Це є доцільним та дієвим інструментом підвищення якісного складу майбутніх студентів. Потрібно усвідомлювати, що на сьогодні важлива є якісна підготовка майбутнього лікаря, яка, безумовно, залежить від рівня знань вступника, його вмотивованості. Окрім того, на переконання профільного міністерства (МОЗ України) успішність у вивченні математики та фізики означає здатність абітурієнта до аналітичного й логічного мислення, що дуже важливо для підготовки майбутніх медиків.

— Як розраховується конкурсний бал?

— Для вступу на перший курс конкурсний бал (КБ) розраховується за такою формулою: КБ = К1* П1 + К2* П2+ К3 * П3 + К4 * А, де П1, П2, П3 - оцінки ЗНО з першого, другого та третього предметів; А — середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів. Невід'ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 становлять для української мови та літератури — 0,20; для хімії (біології) — 0,50; для математики (фізики) — 0,30; для середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту — 0,0.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: РК дорівнює 1,02; ГК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу та 1,00 — в інших випадках; ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних навчальних закладів.

— Хто і як може скористатися правом на першочергове зарахування?

— Це є ще однією з новацій цьогорічної вступної кампанії. Відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році» та «Правил прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького» правом на першочергове зарахування до вищих медичних закладів освіти можуть скористатися вступники на бюджетну форму навчання в разі укладення ним угоди про відпрацювання після закінчення навчання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу. Ці питання вступникам слід врегульовувати із місцевими департаментами охорони здоров’я, адже саме вони визначають, де і які фахівці в сільській місцевості затребувані.

— Терміни вступної кампанії цього року також змінено?

— Стосовно змін у термінах, то цьогоріч вступна кампанія буде коротшою. Так, реєстрація електронних кабінетів та завантаження до них документів починається 1 липня, а прийом заяв та документів — 10 липня. Закінчується подання заяв о 18-й год. 22 липня. Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного замовлення здійснюються не пізніше 18:00 год. 26 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 год. 31 липня. Зарахування вступників за кошти державного бюджету (за державним замовленням) проводиться не пізніше 12:00 год. 01 серпня. Зауважу також, що на базі ЛНМУ імені Данила Галицького у період вступної кампанії працюватиме консультаційний центр, який надасть можливість абітурієнтам, які не мають доступу до інтернету чи мають певні технічні труднощі, подати електронні заяви для вступу як в наш Університет, так і в інші ЗВО.

—  Дякуємо за відверту розмову та важливу інформацію. Успішної Вам вступної кампанії.

Розмовляла Іванна Романишин