Передплатити Підтримати

Аби дитина знову дихала на повні груди

Лікар-алерголог розповіла, як ефективно боротися з обструктивним бронхітом

Леся Беш

Кашель у дітей — явище нерідкісне, особливо у холодну пору року. Кожна мама переконана: тільки вона знає, що краще дати малюку при сухому або вологому кашлі і чим дитині краще подихати через небулайзер. Он, хороший препарат по ТБ рекламують. Щось подруга підкаже. Зрештою, завжди можна скористатися з минулого досвіду лікування… Але якщо у дитини обструктивний бронхіт? У такому випадку неправильне лікування може мати для малечі важкі наслідки.

«Обструктивний бронхіт — це запалення бронхів з вира­женим синдромом обструк­ції (коли є порушення дихання, тобто задишка). Це захворювання зустріча­ється у 30% дітей ві­ком до трьох років, що пов’язано, зокрема, з анатомо-фізіологічни­ми особливостями ди­хальної системи дітей у цьому віці», — пояс­нює завідувач кафедри педіатрії, д.м.н., профе­сор, керівник Львівського міського алергологічно­го центру Леся Беш.

— Що викликає бронхообструктив­ний синдром?

— Найчастіше — вірусні інфекції, осо­бливо парагрип, риновірус, РС-вірус. Та­кож це може бути реакція на дію алер­генів (у дітей зі спадковою схильністю до алергічної патології). Найчастіше по­вторні епізоди бронхообструкції спосте­рігаються у дітей, які маленькими (у віці до трьох років) потерпали від атопічного дерматиту — хронічного захворювання, яке часто трактують як алергічний діатез.

— Як проявляється алергічний об­структивний бронхіт?

— Для алергічної бронхообструкції ха­рактерна лабільність (тобто мінливість) симптоматики. Лікар може зранку послу­хати дитину, виявити утруднене дихан­ня (важко видихнути), багато свистячих хрипів та призначити бронхолітичний ін­галяційний препарат. А вже через одну-дві години при повторному вислухову­ванні дихання може бути чистим. Після фізичного навантаження, наприклад, піс­ля того, як дитинка побігає, симптоми бронхообструкції можуть з’явитися зно­ву. У такому випадку можна думати про алергічну природу проблеми, бо коли бронхообструкція виникає на тлі інфек­ційного захворювання, її симптомати­ка спочатку наростає, після чого повіль­но спадає. Навіть якщо дитина заінгалює бронхолітик, симптоми бронхообструк­ції у такому випадку збережуться.

— Як правильно лікувати обструк­тивний бронхіт? Чого не слід робити батькам?

— Дітям часто дають дихати розчина­ми, які не призначені для інгалювання: масляними, відварами трав, розчином еуфіліну, мінеральними водами. У такий спосіб засмічуються дихальні шляхи ди­тини і формується підґрунтя для повтор­них епізодів бронхообструкції.

Не можна застосовувати одночасно інгаляційний та таблетований бронхолі­тик, який містить одну і ту ж діючу речо­вину. Це викликає передозування і пору­шення серцевого ритму (тахікардії).

Батьки часто, особливо у сільській місцевості, вдаються до натирань груд­ної клітки різними жирами (собачими, бобровими, свинячими смальцями) — це все лише погіршує стан дитини.

Великою проблемою сучасної меди­цини є поліпрагмазія (призначення од­ночасно багатьох ліків). Чомусь вважа­ється, що чим більше призначено ліків, тим краще. Особисто я при обструктив­ному бронхіті переважно призначаю не більше двох-трьох препаратів.

Найперше, що раджу мамам, — не па­нікувати. Мама повинна бути стержнем для дитини, вірити у те, що все буде до­бре, вона справиться, і тоді дійсно спра­виться, бо коли мама налякана, панікує, дає дитині багато зайвих ліків, нічого до­брого з цього, як правило, не виходить.

Мама повинна бути у цей час біля ди­тини, давати їй своє тепло, а не мчати на роботу. Дотримуйтеся правила трьох «М»: мама, мультики, мандарини (для ді­тей-алергіків — яблука). Давайте дити­ні багато пити теплого. Харчування по­винно бути здоровим, гіпоалергенним. Регулярно провітрюйте кімнати, зволо­жуйте повітря у приміщенні, проводь­те вологе прибирання. Після нормаліза­ції температури тіла дитина може гуляти на свіжому повітрі. Так вона швидше оду­жає.

— Як запобігти розвитку бронхооб­струкції?

— Подбайте про профілактику вірусних інфекцій та формування адекватної імун­ної відповіді. Діти народжуються з незрі­лою імунною відповіддю, яка формується за умови організації правильного спосо­бу життя. У дитини повинно бути пра­вильне харчування, здоровий сон, прогу­лянки на свіжому повітрі.

Старшим дітям слід обмежити корис­тування ґаджетами, комп’ютерами. Не­хай якомога більше часу проводять на вулиці.

Дітям-алергікам слід дотримуватися гіпоалергенної дієти (обмежити у раціо­ні високоалергенні продукти — мед, яйця, рибу, горіхи, морепродукти). У побуті — зменшити кількість кліщів домашнього пороху (познімайте килими, штори, кни­ги тримайте за склом). Обмежте вико­ристання хімічних засобів, мийте посуд содою, гірчицею. Не тримайте вдома кі­шок (епідермальні алергени котів є найагресивнішими).