Передплатити Підтримати

«Якщо груди болять — це не завжди рак…»

Або рак, але вже на занедбаній стадії. «Тому після 45 років жінкам треба регулярно проходити мамографічне обстеження», — нагадує онкохірург

Орест Тріль

Смертність від раку в Україні — на другому місці після смертності від серцево-судинних захворювань. А рак гру­дей після раку легень — другий у списку онконедуг, від яких хворі із цим діагнозом помирають найчастіше. Найваж­ливішою у боротьбі з грізною хворобою є рання діагнос­тика. Чим швидше виявити проблему, тим більші шанси не лише зберегти життя, а й повністю одужати. Проте, за статистикою, у кожної четвертої українки рак молочної залози виявляють на пізніх стадіях. У групі ризику — кожна жінка. 100% захворіє кожна восьма. Таку цифру озвучують експерти ВООЗ. Як уберегтися від раку грудей і вчасно діа­гностувати недугу, розповідає заступник головного лікаря Львівського онкологічного регіонального лікувально-діа­гностичного центру Орест Тріль.

— Якщо груди болять — це завжди свідчить про зло­якісний процес?

— Масталгія (біль у грудній залозі) — не основний симптом раку. Про наявність злоякісної пухлини сигналізує, але вже на занедбаній стадії. Існують більш ранні прояви раку гру­дей: кров’янисті виділення із соска, втягнення шкіри за ти­пом «лимонної кірки», відчут­тя вузла у грудній залозі, який можна промацати. Проте всі ці ознаки також вказують на наявність пухлини на стадії клі­нічно значущого раку. Раніше ми закликали жінок регулярно самообстежуватися, але клі­нічні дослідження показали, що у такий спосіб не набагато знижуємо смертність від раку грудей. Тому сьогодні у світі (і у Львівській області також) пе­рейшли на доклінічне виявлен­ня раку грудей з допомогою скринінгових методів (мамо­графії з додатковим УЗД). Ма­мографія дозволяє діагнос­тувати рак навіть не у 1-й, а у нульовій стадії, коли пухлинні клітини ще не поширилися за межі протоки залози, а отже, не дали метастазів. Лікування такого раку дає можливість уникнути травмування жінки, зберегти грудну залозу.

— В якому віці радили б вперше пройти мамогра­фічне обстеження?

— Кожна країна визначає скринінгову групу відповідно до рівня захворюваності і забезпе­ченості мамографами. У Львів­ській області завдяки проекту «Онкопревенція» за сприяння Світового банку були створені міжрайонні скринінгові центри у Львові, Дрогобичі, Червоно­граді, Самборі та Стрию, які забезпечені найсучаснішими мамографами. Перший мамо­графічний скринінг рекоменду­ємо пройти у 45 років і проходи­ти до 65. Якщо у молодшому віці виникають проблеми з грудни­ми залозами, мамолог, зазви­чай, скеровує на УЗД.

— Хто із жінок у групі ри­зику? Кому б радили більш пильно стежити за станом молочних залоз?

— Чинники ризику раку грудей пов’язані із репродук­тивними чинниками. Кілька вагітностей і годувань груд­ним молоком знижують ризик раку. Відсутність дітей, ранні місячні і пізній клімакс, навпа­ки, — підвищують. Надмірна вага тіла, прийом незбалан­сованих естрогенових контр­ацептивів чи замісної естро­генової терапії незначно, але підвищують ризик естроген­залежних видів раку грудей.

— Чи можливо запобігти захворюванню і що для цьо­го потрібно робити?

— Первинна профілактика полягає у зниженні значущос­ті факторів ризику — контролі ваги, повноцінному годуванні грудьми, плануванні вагітнос­ті. Щоб запобігти клінічному раку, виявивши захворювання на ранній стадії або й узагалі на етапі передракових змін, необхідно проходити скринін­гові обстеження.

— Пацієнтки часто від­кладають візит до лікаря, бо бояться хіміо-, променевої терапії, операції…

— Лікування раку грудей непросте і може тривати кілька місяців. Це якщо гово­римо про лікування раку на клінічно розгорнутій стадії. Досвід розвинених країн, де на державному рівні давно запроваджено скринінгову мамографію, демонструє, що 30% випадків раку груд­ної залози можна виявити на 0 стадії, де така складна ком­бінована терапія може й не знадобитися, а втручання, як правило, невелике і органоз­берігаюче.

Раннє звернення до лікаря — благо для хворого. Пізнє — зменшує ефективність і різко збільшує затратність лікуван­ня.

— Як ставитеся до нетра­диційної медицини? Багато пацієнтів воліють зверта­тися до знахарів і зцілите­лів, займаються самоліку­ванням — шукають порад в Інтернеті та серед знайо­мих…

— У випадках, коли вже не можемо допомогти пацієнту (зазвичай при пізньому звер­ненні), має повне право вико­ристати альтернативні засоби, які можуть пом’якшити симп­томи. У всіх інших випадках застосовуємо добре вивчену та ефективну протиракову терапію. Зволікання, застосу­вання нетрадиційних методів лікування можуть поглибити стадію злоякісного процесу та різко зменшити шанси на оду­жання.