Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

Зелений чай здатний допомогти від депресії?

Не всі люблять чай, але взимку багато хто починає пити його для того, щоб зігрітися. Чи може цей гарячий ароматний напій принести користь не лише нашому тілу, а й розуму? Вчені провели чимало досліджень, щоб встановити взаємозв'язок між вживанням зеленого чаю та зниженням симптомів депресії

Фото pexels
Фото pexels

Депресія — найпоширеніше психічне за­хворювання, кількість випадків якого зна­чно збільшилася після пандемії коронаві­русу. Останніми роками докладено безліч зусиль з пошуку методів, що дозволяють полегшити та запобігти депресивним ста­нам за допомогою харчування та рослинної дієти.

Науковий інтерес стосовно зв’язку між зеленим чаєм і симптомами депресії виник після того, як дослідження показали, що антиоксиданти з родини катехінів, які міс­тяться в зеленому чаї, підвищують рівень нейроадреналіну і дофамінових гормонів, які відіграють центральну роль у боротьбі з депресією.

У попередніх дослідженнях було виявле­но, що теанін та амінокислоти, які містяться у зеленому чаї, знижують рівень стресу. Це має велике значення, оскільки відомо, що стресові ситуації - один з факторів, здат­них спровокувати депресію. Тож деякі вчені приписують зеленому чаю здатність змен­шити депресивні стани і навіть запобігати їх формуванню.

У Journal of Nutritional Science and Vitaminology було опубліковано дослі­дження Токійського університету, за ре­зультатами якого споживання значної кількості зеленого чаю пов’язане з депре­сивними симптомами. Чим більше пили зеленого чаю учасники експерименту, тим рідше вони скаржилися на симптоми де­пресії.

У науковому журналі Nutrients було опу­бліковано інше дослідження, в якому взя­ла участь 81 здорова особа. Перша група учасників пила три порції зеленого чаю в порошку на день, розчиняючи його у га­рячій воді, тоді як учасники другої групи уникали вживання будь-яких видів чаю. Як наслідок, у групі, що вживала зелений чай, з часом було виявлено значне зниження різних індексів тривожності (STAI) порівня­но з їхніми ж показниками до початку екс­перименту.

У лабораторних дослідженнях на твари­нах, де вивчали вплив та можливі механіз­ми дії зеленого чаю на симптоми депресії, було встановлено, що споживання цього напою знижує гіпертрофію надниркових залоз, що виявляється у стресових ситуаці­ях, а також ознаки характерного для депре­сії енцефаліту.

У попередніх клінічних випробуван­нях, проведених на людях, було встанов­лено, що вживання зеленого чаю знижує суб'єктивну чутливість до депресії.

За минулі роки накопичилося безліч до­сліджень, які показують, що зелений чай має лікувальні властивості, знижуючи ри­зик серцево-судинних захворювань, діабе­ту, раку та багатьох інших хвороб.

Рекомендована доза зеленого чаю ста­новить три горнятка на день. В інших не­залежних дослідженнях у галузі здоров’я (функції мозку, діабету, кров’яного тиску, інсульту тощо) цю кількість напою було ре­комендовано як добову.