Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Кава з молоком оздоровлює організм

Кава — один із найпопулярніших напоїв у світі, тому вчені ставляться до нього з особливим інтересом, виявляючи нові корисні властивості

Фото pexels
Фото pexels

Якщо ви звикли пити виключно чорну каву, погляньте на результати нового дослідження данських учених, які, можливо, мотивуватимуть вас додати у своє горнятко трохи молока.

Знаємо про користь кави, осо­бливо чорної, проте нове до­слідження показало, що кава з молоком має властивості, що під­силюють її протизапальний ефект. Дослідження Копенгагенського уні­верситету, опубліковане в Journal of Agricultural and Food Chemistry, показало, що антиоксиданти з кави у поєднанні з молочними білками подвоюють протизапальні власти­вості імунних клітин.

Коли бактерії, віруси та інші сто­ронні речовини потрапляють у наш організм, імунна система реагує, використовуючи лейкоцити та різ­ні хімічні речовини для захисту, що найчастіше провокує запалення.

Хронічні запальні процеси збіль­шують ризики діабету, хвороб сер­ця, ревматоїдного артриту та раку. Причиною запалення також може бути окислювальний стрес, змен­шити який допомагають поліфе­ноли, велику кількість яких містить кава.

«Дослідження показує, що коли поліфенол вступає у реакцію з амі­нокислотою, його інгібувальна дія на запалення в імунних клітинах посилюється, — каже автор дослі­дження Маріанна Лунд, професор кафедри харчових наук Копенга­генського університету. — Тож це поєднання також може вплинути і на запалення у людей».

Щоб дослідити протизапаль­ний ефект поєднання поліфенолів з білками, вчені активували штуч­не запалення на клітинах імунної системи. При цьому одні клітини отримували різні дози поліфенолів у поєднанні з білками, інші - лише поліфеноли в однакових дозах. Внаслідок чого вчені помітили — протизапальна дія поєднання полі­фенолів з білками вдвічі вища, ніж самих поліфенолів.

Попередні дослідження Копен­гагенського університету встано­вили, що поліфеноли поєднуються з білками у молоці, м’ясі та пиві, при­носячи відчутну користь здоров’ю. Нове дослідження показало, що цей процес також відбувається, коли ми вживаємо каву з молоком."Наші результати доводять, що ре­акція між поліфенолами та білками також відбувається у деяких каво­вих напоях з молоком, які ми дослі­джували. Реакція відбувається так швидко, що її було важко уникну­ти у будь-якому продукті, який ви­вчали досі", — зазначає професор Лунд.

«Оскільки люди не поглинають поліфеноли у такій кількості, багато дослідників вивчають, як інкапсу­лювати поліфеноли в білкові струк­тури, які покращують їх засвоєння організмом. Ця стратегія має до­даткову перевагу — посилення про­тизапальної дії поліфенолів», — за­значають вчені.

Схожі новини