Передплата 2024 «Добрий господар»

Цілодобово, безплатно, конфіденційно

У Львівському обласному перинатальному центрі відкрили кабінет безбар'єрного доступу для жінок

Фото пресслужби Львівської ОВА
Фото пресслужби Львівської ОВА

Відвідувачки зможуть отримати тут кваліфіковану медико-психологічну допомогу. Такі кабінети відкриють в шести областях України, а загалом їх функціонуватиме 20. Приміщення будуть доступними для пацієнток з інвалідністю, адже оснастять їх спеціалізованим обладнанням.

Ідея проєкту належить Цен­тру «Жіночі перспективи», який вже майже 25 років пра­цює на захист прав жінок, що постраждали внаслідок до­машнього чи гендерно-обу­мовленого насильства або ж стали жертвами торгівлі людь­ми. Реалізує його Міжнарод­ний Благодійний Фонд «Укра­їнський Жіночий Фонд» за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення/UNFPA й Мі­ністерства закордонних справ Данії.

Як розповіла представни­ця «Жіночих перспектив» На­дія Костіна (на фото — крайня справа), кабінет безбар'єрного доступу — не перший такий на Львівщині. Такі кабінети вже працюють у Стрию, Самбо­рі та Буську. Їхньою особли­вістю є обладнання, а саме крісло-трансформер для мало­мобільних пацієнток. «Ми праг­немо налагодити серйозну вза­ємодію, щоб жінки дбали про своє здоров’я й вчасно звер­талися по допомогу, показую­чи тим самим хороший приклад для своїх дітей», — зазначила Надія Костіна.

За повідомленням експер­та департаменту охорони здоров’я з акушерства та гі­некології Михайла Степан­чака (на фото — третій зліва), тут надаватимуть допомогу всім, хто цього потребуватиме, і робитимуть це цілодобово та безплатно. Зараз фахівці роз­робляють клінічний маршрут для пацієнток, щоб психологіч­на підтримка й медична допо­мога були на високому рівні, а в разі необхідності можна було скерувати жінку до відповід­них соціальних служб. «Вчасне звернення пацієнтки і вчасний її огляд — це те, що дозволить запобігти подальшим можли­вим ускладненням», — пояснює лікар.

«Жінки, які стали жертва­ми зґвалтувань чи домаш­нього насильства, матимуть безперешкодний та цілодо­бовий доступ до медичної до­помоги. Також ми сприятиме­мо, щоб такі пацієнтки змогли зв’язатися з соціальними служ­бами й щоб їм забезпечили на­лежний юридичний супровід. Послуги надаватимуться кон­фіденційно, адже ми розу­міємо, наскільки це складна психологічна проблема. Від по­чатку війни до нас звернулося лише п’ятеро жінок, серед них — дитина. Звернень, як таких, фактично не було через те, що люди просто не знають, хто їм може допомогти у таких випад­ках. Відкриття цього кабінету є надзвичайно актуальним, тому що в таких делікатних ситуаці­ях жінки потребують місця, де б їх вислухали і надали відповід­ну допомогу», — наголосила за­ступниця директора з якості медичної діяльності Наталія Вереснюк (на фото — друга зліва).

Схожі новини