Передплата 2024 «Добра кухня»

Переніс COVID-19 і… залишився прикутим до ліжка

Львівські медики запідозрили у дитини аутоімунний енцефаліт, який розвинувся внаслідок перенесеного коронавірусу. Лікування дало ефект — хлопчик одужав

Фото пресслужби ЗУСДМЦ
Фото пресслужби ЗУСДМЦ

Ще кілька тижнів тому 10-річний Назарко з Львівщини лежав, прикутий до ліжка. Хвороба, яка знерухомила дитину, почалася з тривалої гарячки. Збити високу температуру не вдавалося впродовж двох місяців. Пацієнта госпіталізували в інфекційну лікарню.

Далі раптово, за один день, у дитини з’явилися розлади травлення та на­росла неврологічна симпто­матика. Хлопчик впав у кому. Коли отямився, за його лікуван­ня взялися фахівці Західноукра­їнського спеціалізованого ди­тячого медичного центру. Про цей випадок «ВЗ» повідомили у пресслужбі медзакладу.

Як розповіла імунологиня Соломія Тимчишин, характер­на клінічна картина й результати лабораторних та інструменталь­них досліджень дали лікарям підстави запідозрити у пацієнта аутоімунний енцефаліт. За цьо­го захворювання імунна систе­ма помилково сприймає струк­тури головного мозку як ворожі й продукує у відповідь антиті­ла, внаслідок чого в мозку роз­вивається запальний процес. Медики припускають, що у На­зарка такий збій стався через перенесену коронавірусну хво­робу. Йому призначили тера­пію, яку зазвичай призначають в таких випадках (імуносупре­сивні довенні імуноглобуліни плюс гормони), і вона виявила­ся ефективною. Зараз хлопець продовжує лікуватися гормо­нами, поступово зменшуючи їх дозу.

Шлях до одужання виявив­ся довгим. Над тим, щоб поста­вити пацієнтові правильний ді­агноз та призначити лікування, працювало багато медиків: пе­діатр, невролог, лікар фізичної реабілітаційної медицини, фі­зичний терапевт, фахівці діа­гностичного відділення, анесте­зіологи тощо.

Одним із важливих етапів по­вернення хлопчика до здоров’я була реабілітація. Команда ре­абілітологів провела функціо­нальні обстеження і на їх осно­ві розробила для пацієнта план індивідуальних занять. Віднов­лення розпочалася з перших днів перебування Назарка в пе­діатричному відділенні.

«Коли я тільки почав працю­вати з хлопчиком, то він просто лежав і не рухався, — згадує ре­абілітолог Олег Бурій. — По­ступово ми вчилися з ним сіда­ти, тримати рівновагу, вставати та ходити. Спочатку з викорис­танням допоміжного технічно­го засобу. Далі він все це робив уже самостійно».

Дитина понад три тижні по­силено працювала над вдоско­наленням функціональних нави­чок та зміцненням м’язів. За цей час функціональний стан хлоп­чика покращився настільки, що його вже можна було виписа­ти додому. Зараз він самостій­но себе обслуговує, а головне — може нарешті повернутися до навчання!

Принагідно медики заклика­ють батьків звертати увагу на найменше погіршення самопо­чуття дитини. Якщо підвищила­ся температура тіла і цьому не можна знайти пояснення, слід відразу звернутися до сімейно­го лікаря. За можливості варто протестуватися на грип і ковід. Якщо ж температура не спадає довгий час, необхідно прокон­сультуватися з імунологом чи гематологом.

Схожі новини