Передплата 2024 «Добрий господар»

Імунітет «на двох» і вакцина для найменших

Вагітність та підлітковий вік не є протипоказами до вакцинації від Covid

Міністерство охорони здоров’я України врешті дозволило вакцинувати дітей від 12 років, що не входять до груп ризику. А щеплення для майбутніх мам та жінок, які годують грудьми, визнало не лише безпечним, а й зовсім необхідним.

Навіщо, за яких умов і, врешті, чим та де можуть вакцинуватись у Львові ці категорії містян — дізнавався «Високий Замок».

Діти VS Сovid

Нова Covid-хвиля в Україні видалася суттєво потужнішою та стрімкішою, аніж усі попере­дні: якщо раніше вірус вражав здебільшого людей поважно­го віку, то штам «Дельта», який циркулює містами нині, сер­йозно зачіпає і дітей. Рекордна кількість захворювань і госпіта­лізацій серед школярів змушує уряд шукати нові шляхи захис­ту для них та їхнього оточення або ж переймати давно дієві за кордоном практики. Так, біль­шість країн Європи та Америки — загалом більше 100 — вже кіль­ка місяців практикують вакцина­цію для дітей 12+, а деякі — як-от США, Ізраїль та ін. — навіть для 5+. Коста-Рика пішла далі і пер­шою у світі зробила щеплення для дітей обов’язковим.

Що ж в Україні? Станом на початок листопада, у понад 30 тисяч дітей різного віку — під­тверджений Covid. Лише у львівську обласну дитячу лікар­ню «ОХМАТДИТ» щодня госпі­талізують до 10 маленьких па­цієнтів зі складним перебігом хвороби — нині в медзакладі за­йнято третину передбачених для них ліжок. Ще понад 40 ді­тей лікують пневмонію у місь­кій дитячій лікарні. Тож дозвіл на вакцинацію для школярів є ціл­ком очікуваним та логічним кро­ком для уряду, коментує медич­на директорка з материнства та дитинства 5-ї міської лікарні Львова Ірина Полюга.

«Ми дуже раді, що держа­ва дозволила вакцинувати всіх дітей, віком від 12 до 17 років, адже це підлітковий вік, який фізіологічно має зниження за­гального імунітету, тому шанси отримати важкий перебіг Covid серед дітей такого віку є вели­кі. Тож навіть якщо вакциновані діти захворіють, недуга протіка­тиме в легкій формі і без усклад­нень», — зазначила вона.

Фахівчиня наголошує: діти можуть щепитись вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech, але лише в присутності батьків. Ще­плення можна отримати в будь-якому пункті вакцинації від ко­ронавірусу після огляду лікаря. Однак є й обов’язкова умова: дитина повинна мати всі вікові рутинні щеплення, що підтвер­джує довідка від сімейного лі­каря. Якщо ж таких щеплень не­має, їх можна зробити, а вже за 14 днів — вакцинуватись і від ко­ронавірусу. Дозування та інтер­вал вакцинації для дітей — такі ж, як і для дорослих, — 0,3 мл та 21−28 діб.

За весь час пандемії у Львові вже вакцинували майже 400 ма­леньких громадян. Як зазнача­ють у міському управлінні охо­рони здоров’я, досі негативних реакцій на щеплення серед вак­цинованих дітей не було.

«Серед протипоказань до щеплення — ті ж, що і для до­рослих: важка анафілактич­на реакція на першу дозу вак­цини та гостре захворювання в день вакцинації з температу­рою вище 38 градусів», — дода­ла Ірина Полюга. Натомість на­явність хронічних захворювань — наприклад, серцево-судинних патологій — є фактором ризику тяжкого перебігу Сovid, тож, на­впаки, свідчить про необхідність вакцинації.

Вагітна — захищена

Фахівці стверджують: вагіт­ні жінки мають суттєво вищий ризик ускладнень від Covid-19, аніж невагітні, — вони частіше потрапляють до реанімації та під штучну вентиляцію легень і мають більші ризики помер­ти від хвороби. А ще захворю­вання в такому стані може при­звести до передчасних пологів або й до переривання вагітнос­ті. Тож лікарі у всьому світі ре­комендують щепитися та захис­титися від хвороби завчасно. Як наголошують у Міністерстві охорони здоров’я України, вак­цинація під час вагітності не має жодного негативного впливу на дитину чи майбутню матір, по­заяк жодна з вакцин, доступних українцям, не містить живого ві­русу.

Водночас, як з’ясували аме­риканські вчені, жінки, які зро­били щеплення під час вагітнос­ті, не просто захистили себе від ускладнень хвороби, а й пере­дали високий рівень антитіл но­вонародженій дитині. Ці дані, на їхню думку, можуть спонука­ти ще більшу кількість майбутніх мам вакцинуватися.

У Львові вагітних жінок, як і дітей, щеплять вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech. До­зування і часовий проміжок між обома дозами також зберіга­ється. Окрім як у звичних пунк­тах вакцинації в поліклініках та масових центрах, цієї п’ятниці — 12 листопада — жінки при надії та на лактації зможуть отримати щеплення ще й у пологовому на Мечникова.

Як зазначила керівниця поло­гового Людмила Шекета, пункт вакцинації допоможе вагітним жінкам та мамам уникнути очіку­вання в загальних чергах, а та­кож забезпечить супровід ліка­ря-акушера-гінеколога та інших необхідних спеціалістів: «Вони зможуть отримати консульта­цію та необхідне обстеження до і після вакцинації, а якщо виник­не необхідність — бути під нагля­дом лікаря».

Якщо буде попит, центр пра­цюватиме й надалі.

Читайте також: «Усіх антивакцинаторів запрошую на „екскурсію“ у наше відділення»

Схожі новини