Передплатити

«Усіх антивакцинаторів запрошую на «екскурсію» у наше відділення»

Завідувачка реанімації «ковідного» блоку – про те, чим відрізняється ця хвиля від попередніх. І чому вкрай важливо вакцинуватися від коронавірусу


Фото The Guardian

833 померлих від Covid-19 — сумний рекорд, який Україна встановила цього понеділка, 8 листопада. Це — найбільша кількість смертей за добу за весь час пандемії. У вівторок, 9 листопада, Міністерство охорони здоров’я відзвітувало ще про 816 осіб, життя яких забрала коронавірусна хвороба. За добовою смертністю від Covid-19 Україна цього тижня посіла друге місце у світі, потіснивши на третє США. Більше смертей зареєстрували лише у Росії. Аби зрозуміти справжні масштаби катастрофи, достатньо згадати, якою є чисельність населення у цих країнах. У РФ, за офіційною статистикою, 146 млн осіб. У США — 333 мільйони. В Україні — 43 мільйони, тобто майже у 3,5 раза менше, ніж у Росії, та майже у 8 разів менше, ніж у США.

Ця хвиля, кажуть лікарі, відрізня­ється від попередніх тим, що вірус стрімко поширюється між людьми, а перебіг захворювання, яке він спричиняє, значно важчий. Відповідно, більше людей потребує госпіталізації, більше потрапляє у реанімації та більше помирає.

Наталія Ма­толінець. Фото з Facebook

«Якщо минулої хвилі ми мали 500−600 пацієнтів у клініці, з яких 25, максимум 30 потребували інтенсивної терапії, то на сьо­годні з 460 пацієнтів, які є у нас у стаціона­рі, інтенсивної терапії потребують майже 100. Із них 49 перебувають на штучній вен­тиляції легень, — розповідає завідувачка відділення анестезіології та інтенсив­ної терапії Клінічної лікарні швидкої ме­дичної допомоги у Львові Наталія Ма­толінець. — Щоб рятувати життя, нам потрібні додатко­ві апарати штучної вен­тиляції легень, додат­кові ліжка і додатковий медичний персонал, тому адміністрація лі­карні прийняла рішення розширити інтен­сивну терапію «ковідного» блоку до 100 лі­жок. Наразі тут облаштували 15 ліжок, а з наступного понеділка, 15 листопада, хво­рих прийматиме ще 35.

— Пандемія триває вже майже два роки, але чомусь досі побутує думка, що молодий-здоровий у реанімацію з ускладненнями Covid-19 не потра­пить…

— Ця хвиля — більш агресивна за попе­редні. Уражається більше дітей та молоді. Що найгірше — молоді без супутньої пато­логії. На жаль, збільшилася й кількість ле­тальних випадків серед пацієнтів, які мо­лоді й ніколи нічим не хворіли. Але дуже довго перебували на амбулаторному лі­куванні, ігнорували симптоми вірусної ін­токсикації та поступали до нас уже у кри­тичному стані — з тотальним ураженням обох легень.

— Людина захворіла на коронавірус і лікується вдома. Які ознаки сигналі­зують про те, що без стаціонарної до­помоги не обійтися?

— Covid-19 — це гостра респіраторна ві­русна інфекція, і у певної частини пацієн­тів вона минає самостійно й без наслідків. Але якщо лікуєтеся вдома впродовж 3−5 днів і бачите, що динаміка не стала кра­щою (утримується температура, нарос­тає задишка або ви зауважили, що вам стало важко робити вдих), зверніться до сімейного лікаря і чітко виконуйте його ін­струкції. Якщо ж у вас з’явилися рапто­ві болі у грудній клітці, раптова задишка, раптове падіння сатурації або ж темпера­тура не коригується прийомом антипіре­тичних (жарознижувальних. — Авт.) засо­бів, викликайте «швидку», яка госпіталізує вас у стаціонар.

— Чи потрапляли у реанімаційне відділення вакциновані пацієнти?

— За весь період лікування у нас у ре­анімації не було жодного пацієнта, який був би повністю вакцинованим від коро­навірусної хвороби. Іноді трапляються ви­падки, коли пацієнту ввели одну дозу вак­цини. Але він потрапляє у реанімацію не з приводу дихальної недостатності, зумов­леної Covid-19, а з приводу загострення чи декомпенсації супутньої хронічної па­тології.

— Чи вистачає тих коштів, які виді­ляє держава на лікування одного паці­єнта з коронавірусною хворобою?

— Це дуже болюче питання. Випадок лі­кування «ковідної» хвороби фінансуєть­ся через Національну службу здоров’я у межах 23 тисяч гривень. Ми порахува­ли, що 12 годин інтенсивної терапії у ре­анімації, коли пацієнт потрапляє до нас у критичному стані та потребує переве­дення на штучну вентиляцію легень, ан­тибіотиків, антикоагулянтів і противірус­ної терапії, обходиться значно дорожче, ніж коштує цілий пакет лікування, нада­ний НСЗУ. Тобто виділеної суми не виста­чає навіть на добу лікування пацієнтів у ін­тенсивній терапії! Кошти, необхідні для лікування пацієнта з Covid-19, витрача­ються ще на амбулаторному або первин­но-стаціонарному етапі лікування, щойно пацієнт поступив. Ми ж повністю перебу­ваємо на субсидії лікарні й забезпеченні пацієнта.

— Маєте нагоду через «Високий Замок» звернутися до антивакци­наторів, а в Україні їх багато. Згід­но з дослідженням, яке провів фонд «Демократичні ініціативи» ім. Іль­ка Кучеріва, це — 56% українців, які не вакцинувалися від коронавірусу і не планують. Що б ви порадили цим скептикам?

— Укотре запрошую їх на «екскурсію» у відділення реанімації «ковідного» блоку нашої лікарні, де вони на власні очі змо­жуть побачити людей, що не вакцинува­лися, боялися ускладнень після вакци­нації, а тепер перебувають на апаратах штучної вентиляції легень, балансуючи на межі життя й смерті. І я, і мої колеги авторитетно заявляємо: вакциновані па­цієнти можуть потребувати лікування в умовах стаціонару, але хвороба у них має легший перебіг, і у них менший ризик ле­тальних наслідків.

А тим часом у «ковідному» блоці лі­карні…

Пан Олександр зі Львова на Covid-19 хворіє вже два тижні. У лікарні швидкої медичної допомоги вже 11 днів. Каже, хвороба дала ускладнення — дво­бічне запалення легень. До цього нічим серйозним не хворів. У медичній картці львів’янина був лише один діагноз — «хро­нічний бронхіт». «Лікарі бачать позитивну динаміку. З кожним днем почуваюся кра­ще. З’явилися бадьорість, впевненість. Температури вже немає, — розповідає. — Дуже вдячний лікарям і медсестрам за їхню титанічну працю. Вони рятують жит­тя 24 години на добу».

Коли чоловіка запитують про вакцина­цію, міняється в обличчі: «Вакцинувати­ся треба нагально і кожному. Ведіть дру­зів, родичів! Робіть щось, бо то страшне. Я кожного, хто не вірить, завів би сюди, і людина би вийшла звідси зовсім іншою. Скільки щодня у морг вивозять — просто жах! 20−30-річні молоді люди. Люди до­брі, думайте! Це не нежить. Це питання життя або смерті!».

Пана Володимира з Червонограда також госпіталізували з двобічною пнев­монією, і він також радить усім вакцину­ватися: «Я той момент пропустив. Слухав спершу одних, потім других… Тепер ка­юся. Щепіться — і тоді все буде набагато легше!»

— Яка ситуація з вакцинацією в Україні?

— За останніми оновленими даними Open World in Data (станом на 8 листо­пада), повністю завершило курс імуніза­ції трохи більш ніж 18,5% населення. Це навіть не кожен п’ятий. Для досягнення популяційного імунітету необхідно як мі­німум 70%, але бажано — 80%. Для порів­няння: щоб забезпечити повноцінний за­хист від уже відомих хвороб, як-от кір чи поліомієліт, потрібно, аби щеплення мали 95%.

Читайте також: «Непліддя не викликають, телефонів не блокують»