Передплата 2024 «Добра кухня»

Кому й на скільки підвищать пенсії з 1 березня?

Згідно з урядовою постановою “Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році”, у березні підвищені пенсії отримають понад 10 мільйонів українців

Про це «ВЗ» розповіла заступниця начальника ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області Наталія Лужецька.

Документ визначає коефіці­єнт збільшення показника серед­ньої зарплати для індексації пен­сій з 1 березня 2022 року – 1,14, тобто пенсії будуть проіндексова­ні на 14%. Відтак страхові пенсії, які були призначені до 2019 року, в середньому зростуть приблиз­но на 360 гривень. Найменший розмір такого підвищення стано­витиме 100 гривень.

Також уперше за новим прин­ципом буде збільшено на 14% пен­сії військовим пенсіонерам. Під­вищення отримають пів мільйона одержувачів. Середній розмір під­вищення становитиме 705 грн.

Зростуть і мінімальні пенсій­ні виплати за інвалідністю внаслі­док аварії на Чорнобильській АЕС та за втратою годувальника. Для «чорнобильців» середній розмір підвищення становитиме близь­ко 1100 грн.

Також на 14% проіндексують доплати для українців віком по­над 75 років. Таку допомогу отри­мають близько 2,2 млн осіб. Зо­крема, доплати для українців віком 75-80 років становитимуть 456 грн (замість 400), для грома­дян віком від 80 років – 570 грн (замість 500).

Страхові пенсії для кожного українця мають підвищуватись. Досі страхові пенсії одного міль­йона людей, згідно з чинним за­конодавством, не потрапляли під індексацію, оскільки були при­значені протягом трьох останніх років. Для таких людей з 1 берез­ня установлено щомісячну допла­ту 135 гривень. Це додатково до 100 гривень, які вже були вста­новлені торік на підставі рішення уряду з 2021 року.

Крім того, на 19% підвищиться мінімальна пенсія для громадян з інвалідністю першої групи та для пенсіонерів віком від 60 до 65 ро­ків, які мають повний страховий стаж (30/35 років, відповідно для жінок і чоловіків). Ця сума зросте з 2200 до 2300 грн.

На 9%, тобто на 166 гривень, зросте мінімальна пенсія для не­працюючих українців без повного страхового стажу – до 2100 грн.

Також буде встановлено мі­німальний розмір соцдопомо­ги особам з інвалідністю з дитин­ства, в тому числі дітям, і особам, які не мають права на пенсію – на рівні 2100 грн.

Крім того, збільшено на 24% (або на 400 гривень) допомогу на третю і кожну наступну дитину в багатодітній родині – з 1700 грн до 2100 грн.

Читайте також: «Ковідне» подорожчання: «борщовий набір» – удвічі, телятина – 200 гривень за кіло

Схожі новини