Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

Штучний інтелект уже прогнозує землетруси

Створений вченими зі США алгоритм успішно передбачив кільканадцять підземних поштовхів

Штучний інтелект намагався “почути” ознаки майбутніх землетрусів серед сигналів, які ловили сейсмографи. Фото dug.com
Штучний інтелект намагався “почути” ознаки майбутніх землетрусів серед сигналів, які ловили сейсмографи. Фото dug.com

Як повідомив «Бюлетень сейсмологічного товариства Америки», протягом семи місяців штучний інтелект (ШІ) спрогнозував 70% невеликих землетрусів, які сталися у Китаї. Алгоритм передбачав про небезпечні явища за тиждень до поштовхів.

Спеціальний алгоритм ШІ розробили науковці з Універси­тету Техасу (Остін, США). Ство­рений ними «розум» засвоїв набір статистичних функцій, за­снованих на знаннях учених про фізику землетрусів, а потім ви­вчив п’ятирічну базу сейсмічних даних.

Згодом ШІ намагався «по­чути» ознаки майбутніх земле­трусів серед сигналів, які ла­пали сейсмографи. На основі своїх спостережень алгоритм видавав щотижневі прогнози, які виявилися досить успішни­ми. Загалом штучний інтелект передбачив 14 невеликих ло­кальних землетрусів, при цьому майже точно вгадав, якою буде потужність майбутніх підземних поштовхів. (Щоправда, один землетрус алгоритм ШІ проґа­вив, і ще вісім разів дав попе­редження, які не виправдали­ся).

Експеримент провели у Китаї у рамках міжнародного конкур­су, на який подали 600 наукових проєктів. І саме алгоритм ШІ, створений ученими Університе­ту Техасу, виявився найкращим.

Хоча наразі не відомо, чи спрацює підхід техасців у інших регіонах, учені з Остіна впев­нені: результати, які їм удало­ся одержати, є великим кроком уперед у прогнозуванні земле­трусів за допомогою штучно­го інтелекту. Тож науковці спо­діваються, що вже невдовзі ця технологія дозволить суттєво зменшити руйнівний вплив зем­летрусів на життя й економіку тих регіонів планети, де підзем­ні поштовхи трапляються від­носно часто.

На думку експертів, у ре­гіонах, де є потужні мере­жі сейсмічного спостережен­ня (наприклад, у американських штатах Каліфорнія і Техас, а також в Італії, Японії, Гре­ції і Туреччині), ШІ зможе під­вищити свою ефективність і прогнозувати конкретне місце ймовірного землетрусу з точніс­тю до кількадесяти кілометрів.

«Прогнозування землетру­сів — це для нас вятий Ґрааль, — розповів професор Універ­ситету Каліфорнії, член дослід­ницької команди Серж Фомель. — Ми ще не близькі до того, щоб робити точні сейсмічні прогно­зи для будь-якої точки світу. Але наші досягнення доводять: те, що ми раніше вважали пробле­мою, яку неможливо вирішити, у принципі вирішується».

Одним із наступних кроків учених стане випробування ме­тодики на базі ШІ у Техасі. Цей південний американський штат переживає багато землетру­сів малої і середньої потужнос­ті. У техаській мережі TexNet — 300 сейсмічних станцій, також ШІ будуть доступні дані за по­над шість років безперервних сейсмічних спостережень. На думку науковців, усе це робить Техас ідеальним місцем для пе­ревірки нового методу.

Схожі новини