«Ми більше не в стані далі розвиватися як пара»...

Білл і Мелінда Гейтси обіцяють, що на роботу їхньої благодійної Фундації розлучення не вплине. Втім, дехто у США у цьому сумнівається

Після 27 років шлюбу американський мільярдер, співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс і його дружина Мелінда повідомили у Twitter, що їхні стосунки завершено. «Ми більше не в стані далі розвиватися як пара», — пояснило подружжя. І попросило «спокою і простору», які так потрібні їм, коли починають «навігацію» по новій реальності…

Два роки тому, говорячи про сво­го чоловіка з нагоди 25-ї річни­ці їхнього шлюбу, Мелінда Гейтс сказала, що Білл є генієм, цілковито за­хопленим роботою і лекціями. Схоже, уже тоді їхні стосунки почали давати трі­щину…

Вони одружилися на гавайському острові Ланаї 1 січня 1994-го після семи років знайомства. У подружжя троє ді­тей: 21-річний син Рорі Джон і дві донь­ки, 25-річна Дженіфер Кетрін і 18-річна Феб Адель. Мелінда й Білл Гейтси стали відомі у світі, зокрема, завдяки своєму благодійному фонду. З 2000 року Фонд Білла й Мелінди Гейтсів офірував на благодійність понад 50 мільярдів дола­рів! «Безумовно, це партнерство рівних людей, — розповідала про Фонд Мелін­да. — Для нас обох важливо, аби світ ро­зумів, що ми займаємося цим разом. Це наші спільні цінності». Але відтепер 65-річний Білл і 56-річна Мелінда об­стоюватимуть ці цінності окремо одне від одного…

«Протягом десятиліть пан і пані Гейтс були потужними силами на світо­вій арені, — констатує, зокрема, аме­риканське видання The New York Times. — Завдяки своїм величезним благодійним внескам забезпечили собі доступ до найвищих щаблів вла­ди, бізнесу й громадського сектору. Фонд Білла й Мелінди Гейтсів, у яко­му зосереджено близько 50 мільяр­дів доларів, мав величезний вплив у таких сферах, як глобальна охорона здоров’я і дошкільна освіта, і доміг­ся значних успіхів у зменшенні смерт­ності від малярії та інших інфекційних хвороб. Протягом останнього року по­дружжя Гейтсів було особливо поміт­ним, регулярно коментуючи всесвітню боротьбу проти Covid-19. А їхній Фонд витратив на боротьбу з пандемією по­над мільярд доларів.

У заяві Фонду зазначено, що пан і пані Гейтс залишаться співголова­ми й довіреними особами і що жод­них змін в організації не очікується. «Вони й надалі спільно працювати­муть над формуванням і затверджен­ням стратегій Фонду і визначатимуть загальний напрям його діяльності», — повідомив Фонд. Навіть якщо це так, розлучення задасть нові запитання про долю статків мільярдера, біль­шість з яких іще не передано Фон­ду Білла й Мелінди Гейтсів. 65-річний містер Гейтс, співзасновник Microsoft, є одним з найбагатших людей світу. Forbes оцінює його статки у 124 мі­льярди доларів.

«Фонд Гейтса є сьогодні найважливі­шою і найвпливовішою благодійною ор­ганізацією світу, — вважає професор по­літології Стенфордського університету Роб Райх. — Розлучення може мати ве­личезні наслідки для Фонду та його ро­боти в усьому світі».

Маючи 1600 співробітників в офісах по всьому світу, Фонд Гейтса щоро­ку офірує близько 5 мільярдів доларів у таких сферах, як охорона здоров’я і розвиток. Протягом понад двох де­сятиліть Фонд витратив мільярди, спрямовуючи вакцини до країн, що розвиваються, і працюючи з фарма­цевтичними організаціями для транс­формації ринку. Цей Фонд використав свій досвід і вплив, аби зіграти важли­ву роль у формуванні глобальної реак­ції на пандемію коронавірусу, інвесту­ванні на ранніх термінах у «кандидатів» у вакцини й сприянні формуванню Covax. Ця глобальна ініціатива органі­зовує закупівлю вакцин для десятків найбідніших країн".

«Гейтси не надали детальної інфор­мації про те, як вони структурують свої фінанси. Подружжя, як вважають, має шлюбну угоду, — веде далі NYT. — Гейт­си є найбільшими власниками у сіль­ському господарстві США. Компанія Cascade Investment, що управляє осо­бистими статками пана Гейтса, володіє, зокрема, великими пакетами акцій ме­режі готелів Four Seasons, Канадської національної залізниці та AutoNation, найбільшої у Штатах мережі автоса­лонів. Серед будинків і маєтків роди­ни Гейтсів, зокрема, обійстя у штаті Ва­шингтон площею 66 тисяч квадратних футів. Там є такі вигоди, як кімната з ба­тутом, кінозал і багатокімнатна бібліо­тека, наповнена рідкісними документа­ми й артефактами».

Схожі новини