Передплата 2024 «Добра кухня»

Палац Бесядецьких нарешті відреставрують

У відновленому корпусі буде репрезентаційно-навчальний центр, а два флігелі відійдуть інвестору

Останні роки палац руйнувався, й зараз він в аварійному стані. Фото з відкритих джерел
Останні роки палац руйнувався, й зараз він в аварійному стані. Фото з відкритих джерел

Нарешті зрушило з місця питання реставрації Палацу Бесядецьких у Львові. Ця практично зруйнована пам’ятка архітектури національного значення розташована біля Галицького ринку. Палац від 2003 року перебуває на балансі Львівського національного університету ім. І. Франка.

Франковий ВУЗ усі ці роки начебто намагав­ся своїми силами якось ремонтувати історичну спору­ду, але невдало. Мовляв, коштів бракувало, а державного фінан­сування не було… Тому останні роки палац продовжував зазна­вати руйнувань і зараз перебу­ває в аварійному стані. Про те, як рятуватимуть пам’ятку, «ВЗ» розповів проректор з адміні­стративно-господарської ро­боти ЛНУ ім. І. Франка Василь Курляк.

«Двоповерхова центральна частина палацу мала два фліге­лі, — розповідає Василь Курляк. — Один флігель був в аварій­ному стані, загрожував обва­лом, із його боку ходили люди. Тому ми, згідно із чинним зако­нодавством та з дотриманням усіх норм, його знесли. Ще один флігель завалився сам ще понад 15 років тому. Зараз іде опра­цювання ескізного проєкту згід­но із зауваженнями, які розгля­далися на Науково-методичній раді при Міністерстві культури. Цей ескізний проєкт передба­чає виконання робіт у два ета­пи. Перший етап — протиаварій­ні роботи. Це укріплення дахів і фундаментів. Під час дослі­дження фундаментів в одному місці знайшли тріщину. Потріб­но відремонтувати цю частину фундаментів і зробити протиа­варійні дахи. Це планується ре­алізувати до зими, аби в середину будівлі не потрапляли дощ і сніг. Під час виконання пер­шого етапу маємо дослідити, в якому стані несучі конструк­ції на дахах та у підвалах і що ще треба міняти. Тоді буде внесено зміни в проєкт. Крім того, ці про­тиаварійні роботи включають у себе експертизу, дозвіл на ви­конання цих робіт і визначення підрядника.

Другий етап — безпосеред­ньо реставрація. Реставрацій­ний проєкт включає в себе рес­таврацію центральної частини палацу, відбудову двох флігелів та благоустрій території. «Ціна питання»: коли був розроблений перший проєкт, він коштував 7 млн грн. Проєкт передбачав добудову ще одного поверху. Але, оскільки це пам’ятка ар­хітектури, то тепер зміни по­верховості заборонені. Наступ­ний проєкт коштував близько 40 млн грн. Зараз боюся ска­зати, скільки це буде коштува­ти, бо ціни ростуть. Але, за ста­ном на нинішній день, це може бути 90−100 млн грн. Кажу при­близно, бо в процесі реставра­ційних робіт ця цифра може або збільшитися, або зменшитися.

Коштів з держбюджету не­має, тому це будуть кошти ін­вестора. У нас проведені пев­ні перемовини щодо інвестора. Але за процедурою це має бути договір про спільну діяльність. Аби укласти цю угоду, потрібні дозволи Мінекономіки, Фонду держмайна і Міністерства осві­ти. Точно визначеної однієї фір­ми-інвестора наразі немає. Є варіанти, є те, до чого схиляє­мося, але я не можу це питання озвучити. Є фірми, які вислов­люють бажання інвестувати у цей проєкт, але ці фірми можуть не підійти за параметрами Мінекономіки.

Планується, що у відрестав­рованому корпусі буде репре­зентаційно-навчальний центр — навчальний корпус і місце для проведення конференцій. Два флігелі, які відбудують, хоче­мо передати інвестору. Бо щоб провести реставраційні роботи, маємо чимось поступитися. Як використовуватимуть приват­ні флігелі - наразі невідомо. Але є домовленість, що в цих фліге­лях не буде розважальних за­кладів".

Схожі новини