Андрій Годик — голова ЛОВА, Максим Козицький — голова ЛОР

Така комбінація розігрується у коридорах влади, аби «Слуги народу» повністю взяли в руки владу на Львівщині

Ірина Гримак, Максим Козицький
Ірина Гримак, Максим Козицький

Що відбувається у Львівській обласній раді після сенсаційної відставки Ірини Гримак? Нагадаємо, під час позачергової сесії 6 квітня депутати усунули з посади голову обласного парламенту. Прослухавши звіт Ірини Гримак за два роки, депутати поіменним голосуванням висловили їй недовіру. А під час таємного голосування 48 голосами проголосували «за» дострокове припинення її повноважень. Такого розвитку подій ніхто не очікував, відставка Ірини Гримак була «як сніг на голову»… Тепер Ірина Гримак — рядова депутатка ЛОР (фракція «Європейська Солідарність»). Формально обов’язки голови ЛОР виконує ексзаступник голови облради Євген Гірник. Заступник голови обласної ради, як і раніше — Юрій Холод.

Коли оберуть нового го­лову? За законом, немає обмежень щодо зібрання сесії - коли є потреба, тоді де­путати збираються. Утім, є два варіанти: або збирається пре­зидія облради і за десять днів до сесії призначає її дату, або голо­ва облради чи в. о. голови видає розпорядження і скликає поза­чергову сесію — не пізніше, ніж за добу до дати проведення.

«Підкилимна спікеріада» стартувала

Тож наразі невідомо, коли де­путати оберуть голову обласної ради. Гіпотетично, це має бути не пізніше, ніж через три місяці, тобто у середині липня. Однак уже зараз почалася «підкилим­на спікеріада», тобто «торги» між фракціями за крісло спіке­ра, формування президії (кан­дидатури на посади заступників голови), обрання голів чотирьох депутатських комісій, які наразі залишилися без очільників. За інформацією «ВЗ», процес цей відбувається у невидимий для невтаємниченого ока спосіб, бо офіційно представники фракцій на жодних засіданнях не зустрі­чаються.

Найпростіший варіант, який обговорюють: кожна фракція висуватиме свої кандидатури на голову ЛОР та двох заступни­ків. Єдине, про що тут можна го­ворити ствердно, — жодна полі­тична сила не погодиться, щоб і голова, і заступники були з одні­єї фракції.

Головний бенефіціар відставки Гримак — Козицький?

За версією поінформованих джерел «ВЗ», основним бене­фіціаром усього «кіпішу» з від­ставкою Ірини Гримак є го­лова Львівської ОВА Максим Козицький. Опосередкова­но це підтверджує і заява цен­трального офісу «Європейської Солідарності», який звинува­тив Козицького у підігруван­ні відставці Ірини Гримак і зри­ві політичних домовленостей. У тексті йдеться, що Максим Козицький «особисто керував збором голосів за відставку пані Гримак».

Цікаво, що основним канди­датом на посаду голови Львів­ської обласної ради є начебто… сам Максим Козицький. А на своє теперішнє крісло, тобто на посаду голови Львівської ОВА, він нібито давно просуває свого нинішнього першого заступника Андрія Годика.

За інформацією «ВЗ» з ком­петентних джерел, на рівні Офісу президента уже погоджено кан­дидатуру Андрія Годика на голо­ву Львівської ОВА. Але ці дже­рела стверджують, що Максим Козицький має очолити одне з міністерств, наприклад, Мініс­терство енергетики. Та є й інша версія: наразі стовідсоткового погодження Андрія Годика в Офі­сі президента немає. Ба більше, півтора місяця тому він нібито не пройшов співбесіди в ОПУ, його потрактували як заслабого ме­неджера для такої посади. Щоб підсилити шанси свого проте­же Годика, Козицький предста­вив керівництву у Києві історію із відставкою Гримак як … «спра­ву рук» Годика. Мовляв, це він за­ймався цією успішною «спецо­перацією». Це мало би додати Годику бонусів…

Кажуть, що очолити мініс­терство Максим Козицький має мало шансів — через погані сто­сунки з головою Кабміну Дени­сом Шмигалем. Крім того, не усі депутати від «Слуги народу» під­тримають кандидатуру Козиць­кого на очільника міністерства. З багатьма «слугами» він зумів побити горщики… Тому більш імовірна така комбінація: Андрій Годик — голова ЛОДА, Максим Козицький — голова ЛОР. Та­ким чином «Слуги» повністю ві­зьмуть владу на Львівщині.

До звільнення Гримак доклалася й «Батьківщина»

У поіменному голосуванні за визнання роботи Ірини Гри­мак незадовільною «допомогла» фракція «Батьківщини». Партій­на сила, яка вважалася союз­ником «Європейської Солідар­ності», дала шість голосів «за» незадовільну роботу (у фракції всього сім членів). «Проти» го­лосував лише один Євген Гір­ник, який був першим заступни­ком Ірини Гримак.

Згідно з результатами поі­менного голосування за неза­довільну роботу Гримак, у фрак­ції «Європейська Солідарність» із 21 присутнього «за» прого­лосував лише один Олександр Ганущин, колишній голова об­ласної ради. Нагадаємо, після відставки Гримак «ЄС» назва­ла Ганущина одним із її ініціато­рів. Львівська територіальна ор­ганізація партії «Європейська Солідарність» заявила, що ви­ключить Ганущина з партії та по­чинає процедуру позбавлення його депутатського мандата. Усі інші «ЄСівці» або не голосували, або були відсутні.

«Самопоміч» — із дев’яти чле­нів фракції вісім проголосували «за» незадовільну роботу, одна депутатка була відсутня. «Слуга народу» — одноголосно дев’ять «за» незадовільну роботу. «Го­лос» — одноголосно сім «за». «За майбутнє» — одноголосно шість «за». Народний Рух Украї­ни — із шести членів фракції чо­тири «за», два відсутні. «Сво­бода» — одноголосно шість «за». «Українська Галицька Партія» — із п’яти членів фракції два «про­ти», три відсутні. Усього про­голосували 70 депутатів, з них «за» 47, «проти» — 4, «утримали­ся — 2, не голосували 17.

Схожі новини