Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

«Сім пологів прийняли у бомбосховищі»

Перше, про що запитують майбутні матусі, – чи є у пологовому будинку укриття?

День відкритих дверей провели у пологовому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні. “У народі” це пологове відділення називають “медінститутом” (розташоване поруч з корпусами цього навчального закладу). Ще кілька років тому годі було уявити, щоб майбутні мамочки завчасно побачили, де народжуватимуть своїх діток... А тепер – будь-яка примха!

Пологове відділення ЛОКЛ відкрили на почат­ку року після капітально­го ремонту та реконструкції. Разом з вагітними мамочками відділення оглядала й журна­лістка “ВЗ”.

Одразу звернула увагу на те, що охочих побачити все на влас­ні очі було досить багато. Деякі жінки прийшли зі своїми чолові­ками. До речі, партнерських по­логів у цій лікарні у зв’язку з во­єнним станом не заборонили (у партнерів лише беруть експрес-тест на коронавірус).

У пологовому – усі умови для комфортного народження дітей.
У пологовому – усі умови для комфортного народження дітей.

Перше, чим цікавляться ва­гітні жінки, – чи є укриття? Спус­каємося у бомбосховище. Екс­курсію у нашій групі проводить акушер-гінеколог Михайло Іва­сівка. Усередині – чисто. Є усі необхідні умови для того, аби приймати у сховищі пологи. Є гінекологічне крісло, ліжка. Одне крило для вагітних, інше – для мам з дітками. У бомбосхо­вище провели навіть медичний кисень – для проведення опера­цій. З часу війни у сховищі поло­гового відділення провели сім пологів.

В укритті зустрічаю лікарку-неонатолога Юлію Лут. Знаю, що пані Юлія, окрім того, що лі­кар, ще займається творчіс­тю. Гачком в’яже іграшки. Пані Юлія розповідає про одну паці­єнтку: “Нічне чергування. Три­вога. Заходить у відділення (у потужному періоді пологів), на шиї – невеличкий синьо-жов­тий прапор... Такі моменти дуже запам’ятовуються. Аліна наро­дила у нашому сховищі дівчин­ку. Я так розчулилася, що пода­рувала їй своїх ведмедиків”.

Такі іграшки у вільний час виготовляє лікарка-неонатолог.
Такі іграшки у вільний час виготовляє лікарка-неонатолог.

Пані Юлія каже, лікарі уже адаптувалися до тривог. “Знаємо, що маємо взяти зі собою в укрит­тя. Не завжди мама з немовлям може самостійно спуститися схо­дами. Тож медсестри завжди до­помагають. Усередині у нас те­пло. Так перечікуємо тривогу”.

Далі Михайло Івасівка по­казує вагітним жінкам просто­рі й світлі родові зали та після­родові палати (є індивідуальні, а є – на три-чотири ліжка). Умови справді комфортні. Є душ і туа­лет.

Ідемо усі разом до славноз­вісного джакузі (його у полого­вому відділенні встановили піс­ля ремонту). “У джакузі, під час переймів, жінка може розсла­битися (купальник одягати не обов’язково, можна білизну або нічну сорочку, яку потім потріб­но зняти. – Авт.). Є тут також шведська стінка, м’яч, – каже акушер-гінеколог. – Щоб пере­йми були легшими, жінка має рухатися, не сидіти і не стояти на одному місці. Але цей процес – індивідуальний”.

Після того, як майбутні ма­мочки оглянули пологове від­ділення, у навчальній аудито­рії змогли поставити лікарям усі запитання. На них відпові­дали заступниця медично­го директора ЛОКЛ з питань материнства і дитинства Рок­соляна Коржинська, а також завідувач пологового відді­лення Володимир Солощен­ко. Що мене здивувало: нинішні жінки настільки обізнані у пи­таннях пологів! Ставили лікарям справді професійні запитання (про медикаменти, щеплення, пуповину тощо). Запитували й про звичайні побутові речі.

Мама, яка готується наро­джувати втретє, запитала, при­їжджати у пологовий “швидкою” чи таксі? “Швидкою”, – каже Роксоляна Коржинська. – Ви­кликайте “швидку”, коли відхо­дять навколоплідні води, не че­кайте вдома невідомо чого. Вас мусить оглянути лікар, є бага­то нюансів. Крім того, жінка має право просити, аби її відвезли до того пологового, який вона сама обрала. Якщо екстремаль­на ситуація, наприклад, у жінки кровотеча, тільки тоді везуть до найближчого пологового”.

Володимир Солощенко звер­нув увагу на таку проблему: “На сьогодні держава платить нам мінімальний терапевтичний па­кет – 4 тисячі грн за виконану роботу. А повинні платити за по­вноцінні пологи, або за кесарів розтин – до 20 тисяч грн. А якщо є серйозна патологія, то навіть більше. Яка причина? Я отримав відповідь від Національної служ­би здоров’я України (НСЗУ) про те, що у воєнний час вони дого­ворів не укладають. Ми – бага­топрофільна лікарня, нам кошти докинуть. Зможемо ними роз­поряджатися. Інші лікарні такої можливості не мають”.

Схожі новини