Передплата 2024 «Добрий господар»

«У Львові вуличні мистецькі твори тримаються на громадському контролі, а не на чиновницькому»

Цінні мозаїки захистять «Блакитними щитами»

Фото зі сайту “Суспільне. Львів”
Фото зі сайту “Суспільне. Львів”

Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про захист цінних мозаїк у Львові від ймовірних руйнувань. Мозаїчні твори ознакують міжнародним пам’яткоохоронним знаком «Блакитний щит». Нагадаємо, у Львові такий щит існує вже два роки, ним ознаковані деякі архітектурні пам’ятки міста. У Львівській ратуші кажуть, «Блакитний щит» отримають мозаїки, які внесені до переліку цінних та є об'єктами культурної спадщини. Таких у Львові 81.

Комунальники виготов­лять спеціальні «блакит­ні» таблички для мозаїк, де буде напис — «Об'єкт культурної спадщини. Охороняється зако­ном».

Як зазначила керую­ча справами виконкому, в. о. начальника управлін­ня охорони історичного се­редовища Львівської місь­кої ради Наталія Алєксєєва, таке міжнародне ознакуван­ня підсилить інформування про цінність мозаїчних творів і власників будівель з панно, і громадськість. Каже, вартість однієї таблички — до 500 гри­вень, трохи дорожче коштує її монтаж. На ці витрати перед­бачать кошти у міському бю­джеті Цього року біля моза­їк планують встановити сорок «Блакитних щитів».

Тим часом Львівська міська рада скерувала звернення до президента України, прем'єр-міністра, щоб посилити відпові­дальність за нищення пам’яток історії, архітектури та мисте­цтва. Це трапилося після зни­щення мозаїки «Інформаційний простір», яка з 80-х років мину­лого століття була у приміщенні видавництва «Вільна Україна». Це панно створив художник Богдан Сойко.

Сьогодні штрафи за знищен­ня цінних мозаїк символічні - 1700 гривень.

«Жоден „Блакитний щит“ не захистить мозаїки Львова від актів вандалізму, „підпри­ємницької руки“, якщо у зако­нодавстві не буде прописано високі штрафи та сувора адмі­ністративна відповідальність, — сказав для „ВЗ“ громад­ський активіст Львова, во­лонтер та експерт із захисту культурної спадщини Віктор Добуш. — „Блакитний щит“ для цінних мозаїк Львова — це рад­ше психологічний фактор за­хисту, а не юридичний. Зараз бізнесменам, які переоблад­нують споруди, не має жодних перешкод, аби знищити моза­їку і уникнути відповідальнос­ті. У Львові вуличні мистецькі твори тримаються на громад­ському контролі, а не на чинов­ницькому».

Схожі новини