Як правильно зберігати зубну щітку

Під час чищення зубів мікроби разом зі слиною та залишками зубної пасти залишаються на щітці

Фото pexels
Фото pexels

Доглядати ротову порож­нину слід регулярно і ретель­но, тому що там «живе» вели­ка кількість мікроорганізмів. Предмети особистої гігіє­ни, зокрема зубну щітку, тре­ба тримати завжди в чистоті, щоб у ній не розмножувалися шкідливі бактерії.

Після чищення зубів щіт­ку потрібно промити під про­точною водою, щоб на ній не залишалися паста та решт­ки їжі.

Використовувати чужі за­соби гігієни не рекомендуєть­ся, особливо людям зі слаб­ким імунітетом, оскільки на зубній щітці після чищення за­лишаються мікроби.

Зберігати щітку слід у вер­тикальному положенні щети­ною вгору у сухому та прові­трюваному приміщенні. Не варто після процедури клас­ти її в контейнер, щоб не ство­рювати сприятливих умов для розмноження бактерій.

Зубну щітку не потрібно до­датково очищати, тому не кла­діть її в посудомийну машину або ультрафіолетові прилади, це її лише пошкодить.

Не забувайте міняти зуб­ну щітку кожні три місяці. По­мітили, що щетинки зношені, купіть нову наперед, оскільки така щітка погано очищатиме зуби.

«Курсор» писав, що зуб­на паста містить лауретсуль­фат натрію, який допомагає утворювати піну для кращо­го чищення. На жаль, він та­кож погіршує сприйняття вашими смаковими рецепто­рами солодких ароматів, од­ночасно руйнуючи молеку­ли жиру, які блокують гіркі аромати.