Якщо співрозмовник облизує губи та часто моргає…

Десять прихованих сигналів тіла, які допоможуть розпізнати брехуна

Фото ілюстративне
Фото ілюстративне

Люди, які стверджують, що ніколи не брешуть, — лукавлять. Кожна людина хоча б раз у житті обманювала або замовчувала незручні деталі. На жаль, немає способу зі стовідсотковою впевненістю визначити, чи з вами хтось чесний, проте експерти з мови тіла стверджують, що існують певні ознаки брехні.

Ваш успіх в особистому чи професійному житті без­посередньо залежить від здатності захиститися від об­ману. Знання того, як відрізни­ти правду від брехні, допоможе вам укладати вигідніші угоди, знаходити потрібних партнерів та наймати правильних співро­бітників. Мова тіла не така про­ста, як деяким людям хотілося б. Іноді облизування пересохлих губ свідчить лише про спрагу, а не про відсутність щирості спів­розмовника. Однак є кілька оче­видних ознак, які невербально вказують на те, що вам можуть брехати.

1. Зміна мовної моделі

Однією з явних ознак того, що хтось може не говорити всієї правди, стає неправильне мов­лення, наприклад, зміна голосу або манери розповіді.

2. Складність у розмові

Якщо ви переглянете відеозапис допиту підозрюваного, то, ймовірно, помітите, що після переходу від базових запитань до провокаційних звинувачува­ному стає дедалі важче говори­ти. Це відбувається через те, що нервова система зменшує виді­лення слини під час стресу, а це висушує слизові оболонки рота. Людина, кажучи неправду, може почати уривчасто дихати, зри­ватися на писк, підкашлювати, задихатися, облизувати або під­тискати губи.

3. Довгі паузи

Якщо ваш співрозмовник го­ворить правду про предмет об­говорення, то йому не важко відразу відповісти на уточню­вальні запитання. Якщо робить надто довгі паузи, це може свід­чити про вигадування деталей на ходу. Дослідники, яких ци­тує Американська психологіч­на асоціація, стверджують, що брехуни не люблять виходити за рамки підготовлених історій, а тому майже не пропонують ін­ших подробиць.

4. Різноманітність інфор­мації

З іншого боку, дослідники Гарвардської школи бізнесу ви­значили, що брехуни часто при­крашають правду, використовуючи багато слів і додаючи зайві деталі, щоб переконати ін­ших у тому, що вони говорять. Крім того, ошуканці викорис­товують більше ненормативної лексики та займенників третьої особи (він, вона та вони), щоб дистанціюватися від будь-якої участі першої особи.

5. Інша швидкість морган­ня

Частота моргання люди­ни може розповісти більше, ніж ви вважаєте. Іноді вона може зменшитися через когнітивне навантаження, в інших випад­ках — здатна збільшитися через хвилювання чи спроби вигадати сюжетну лінію. Частота морган­ня не є вирішальним фактором, але якщо ви помітите явні зміни у поведінці, це може бути озна­кою того, що людина бреше.

6. Посмикування або свер­біння

Обман можна виявити най­дивнішими способами, части­на з яких пов’язана з човганням і раптовими нападами свербін­ня. Голова брехуна буде втягну­та або відкинута назад, опуще­на вниз, зведена або нахилена убік. Тіло може розгойдуватися в різні боки, ніби ваш співроз­мовник намагається не втра­тити рівноваги, балансуючи на острівцях брехні.

Людина може навіть стоя­ти на одній нозі або переносити значно більшу вагу на одну з ніг, тому виглядатиме асиметрич­но. Нервовість також здатна ви­кликати в ошуканця раптовий свербіж, що може призвести до ще більшого хвилювання.

7. Вічні повторення

Заїкання чи повторення зга­даних раніше слів і фраз є озна­кою того, що вам брешуть. За­звичай це означає, що брехун думає, що сказати далі, після того, як його запитали про прав­дивість його заяв.

8. Фальшива посмішка

Слід пильно подивитися в об­личчя людини, особливо, якщо вона трохи посміхається, коли розмовляє з вами. Брехуни час­тіше стискають губи, через що їхня посмішка виглядає натягну­тою або напруженою. Правдива людина усміхається всім облич­чям. Також про чесність свідчать промінчики зморщок навколо очей, так звані гусячі лапки.

Ми схильні не довіряти лю­дям з блукаючим поглядом, а та­кож тим, хто перериває зоровий контакт або взагалі не дивиться в очі, але є безліч невинних по­яснень цього, включаючи сором’язливість, нервозність або соціальну незграбність. Тож сфокусуватися на чиїхось очах, коли вони усміхаються, чудовий спосіб спростувати ці та інші по­яснення.

9. Метаморфози рота

Люди іноді стуляють губи, коли намагаються приховати важливу інформацію. Це черво­ний прапор, який повинен змуси­ти вас зупинитися і копнути глиб­ше, запитавши: «Все добре?» або «Я ще щось повинен знати?».

Також звертайте увагу, якщо хтось з вашого оточення почи­нає закривати рота рукою, не­хай навіть частково. Це вигля­дає природно, але часто вказує на те, що людина обманює.

10. Ваші відчуття

Один із найкращих способів дізнатися, чи бреше вам люди­на, може бути не пов’язаний з мовою її тіла. Швидше за все, це те, як їхні слова та мова тіла змушують вас відчувати.

Якщо ви пітнієте, вас нудить, болить голова або ви відчуваєте напругу, це сигнали вашої влас­ної центральної нервової систе­ми, яка вже виявила те, чого ви не бачите. Використовуйте свої навички спостереження та дові­ряйте інтуїції. Якщо ви не забу­дете цього зробити, мало хто з брехунів зможе вас обдурити.

Схожі новини