Рання діагностика раку дає шанс на одужання

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від 30% до 50% випадків раку можна уникнути, якщо щорічно проходити профілактичні обстеження, адже на початкових стадіях захворювання значно краще піддаються лікуванню

Симптоми, що можуть з’являтись у процесі розвитку хвороби, залежать від виду раку. Які ж найпоширеніші види раку і його симптоми?

Рак молочної залози

Рак молочної залози є най­більш поширеним видом раку се­ред жінок усього світу. На ранніх стадіях рак грудей може не ви­кликати болю чи інших симптомів. Водночас виявлення цього виду раку саме на ранній стадії є запо­рукою успішного лікування.

Кожна жінка після 20 років має один раз на місяць (на 10−12 день менструального циклу) проводи­ти самоогляди, а також 1 раз на рік проходити огляд у мамолога.

Терміново зверніться до мамо­лога (онколога), якщо виявили:

 • ущільнення або новоутво­рення у грудях;
 • деформації форми та/або контурів грудей;
 • втягнення шкіри грудей;
 • кров’янисті виділення зі соска, ерозії та виразки на соску;
 • збільшення підпахвових та/або надключичних лімфатичних вузлів.

Основні методи діагностики раку молочної залози:

 • огляд хірурга-онколога;
 • УЗД молочних залоз та регіонарних лімфатичних вузлів (для жінок до 40 років);
 • мамографія (для жінок після 40 років);
 • мамодуктоендоскопія (при патологічних виділеннях зі соска).

У випадку виявлення новоутво­рення проводять біопсію (тонко­голкову або трепано-біопсію).

Якщо є докази пухлинного про­цесу, призначають обов’язкові (рентгенографія легень, УЗД че­ревної порожнин) або додаткові (комп'ютерна томографія, магні­торезонансна томографія, радіоізотопне дослідження тощо) ме­тоди обстеження.

Для подальшого планування лікування виконують лаборатор­ні дослідження (загальний аналіз крові, сечі, група крові тощо).

Рак легень

Рак легень є другим із най­більш розповсюджених видів раку серед українців.

Найчастіше рак легень про­вокують куріння, погана екологія, хронічні захворювання легенів та спадковість.

Зверніться до лікаря, якщо у вас:

 • тривалий сухий кашель, за­дишка та болі у грудній клітці,
 • кровохаркання,
 • поганий апетит і різка втрата ваги.

Своєчасна консультація фахів­ця та виконання його рекоменда­цій — надійний шлях до одужання, оскільки на початкових стадіях захворювання добре піддається лікуванню.

Рак простати

За даними Всесвітньої орга­нізації охорони здоров’я, кожен 6-ий чоловік протягом свого жит­тя хворіє однією з форм раку про­стати. Вчасне виявлення та пра­вильне лікування призводить до перемоги над хворобою.

У процесі розвитку хвороби з’являються такі симптоми:

 • розлади сечовипускання,
 • кров у сечі або спермі,
 • біль у спині, стегні або тазі,
 • болісна еякуляція.

Профілактичний огляд лікаря-уролога та аналіз крові на про­стат-специфічний антиген (ПСА) допоможуть визначити можливу загрозу чоловічому здоров’ю.

Ризик розвитку раку проста­ти збільшується з віком. Цей вид раку може виникнути, якщо хтось із близьких родичів (батько, брат) мав це захворювання. Також він поширений серед чоловіків, які ведуть нездоровий спосіб життя.

Базально-клітинний рак шкіри

Базально-клітинний рак шкіри (БКРШ) є пухлиною, що характе­ризується повільним розростан­ням і вкрай малою властивістю до метастазування.

У зв’язку зі збільшення уль­трафіолетового навантаження на організм, кількість випадків цього виду раку зростає.

Зверніться до лікаря, якщо по­мітили на шкірі обличчя, шиї або руках:

 • червону пляму;
 • розростання рожевого ко­льору з кірками у центрі;
 • блискучий вузол перламу­трового кольору;
 • відкриту виразку або ерозію, яка не заживає протягом чоти­рьох тижнів;
 • ділянку з блискучою поверх­нею та нечіткими контурами.

Виконуючи рекомендації ліка­рів, ви зможете уникнути непри­ємних наслідків.

Основні методи діагностики БКРШ:

Перш за все, лікарі проводять дерматоскопію — безболісне циф­рове обстеження шкірного утво­рення через оптичне збільшення.

У випадку сумнівних зовнішніх ознак роблять біопсію (мінімальне висічення пухлини) та клінічне або гістологічне дослідження.

За наявності доказів пухлин­ного процесу призначаються обов’язкові (рентгенографія ле­гень, УЗД черевної порожнин) або додаткові (комп'ютерна томогра­фія, магніторезонансна томогра­фія, радіоізотопне дослідження тощо) методи обстеження. Для подальшого планування лікування роблять лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, сечі, ви­значення групи крові тощо).

Рак шийки матки

Передракові зміни та рак шийки матки, виявлений на ранніх стадіях, виліковуються у 100% випадків зі збереженням репродуктивної функції жінки. Рак шийки матки розвивається безсимптомно та повільно.

Що потрібно робити, щоб уникнути раку шийки матки:

 • раз на пів року відвідуйте гі­неколога й щороку проходьте ци­тологічне дослідження;
 • ведіть моногамні та захищені статеві стосунки.

Рак шийки матки є третім най­розповсюдженішим захворюван­ням серед жінок. Найчастіше його діагностують у жінок 18−40 років.

Своєчасне виявлення диспла­зії епітелію шийки матки забезпе­чить просте і ефективне лікуван­ня передракових уражень шийки матки.

Рак товстої кишки

Рак товстої кишки (колорек­тальний рак) — це група злоякісних новоутворень, що розвиваються із клітин слизової оболонки обо­дової та прямої кишки. Щорічно у світі діагностують близько 1,4 млн нових випадків колоректального раку — 9% від усіх вперше виявле­них злоякісних пухлин.

Колоректальний рак, як і біль­шість онкологічних захворювань, на початкових етапах протікає безсимптомно. Втім, є низка проявів, які мають спонукати кожного до невідкладних дій сто­совно визначення стану свого здоров’я.

Зверніться до лікаря, якщо по­мітили такі симптоми:

 • патологічна втомлюваність,
 • різка втрата ваги,
 • симптомокомплекс малокрів’я — запаморочення, блідість шкіри та слизових оболонок, сер­цебиття та задишка при відносно незначних фізичних навантажен­нях;
 • зміни у роботі кишечнику — багатократні тривалі закрепи, проноси, кишкові спазми, епізоди діареї тощо, що виникли без при­чини;
 • кров у калі.

Лікування колоректального раку — це тривалий, складний та багатоетапний процес, що про­водиться у спеціалізованих ліку­вальних закладах.

Основні дослідження для ран­нього виявлення колоректального раку:

 • колоноскопія — діагностика слизової оболонки товстої кишки. Проводиться за допомогою спе­ціального оптичного пристрою — колоноскопа, який обладнаний гнучкою оптикою, джерелом світ­ла та інструментальним каналом, через який можливо взяти біопсію або видалити невеликі поліпи тов­стої кишки;
 • гнучка ректороманоскопія — візуальна діагностика слизової оболонки прямої та кінцевої час­тини ободової кишки;
 • віртуальна колонографія — моделювання контуру стінки ободової кишки за допомогою рентгенівської комп’ютерної то­мографії.

Схожі новини