Передплатити Підтримати

То хто ж «вандали»?

Понад місяць методично розбирали історичну пам’ятку у Стрийському парку. А міськрада «прозріла» лише зараз…


Зараз на місці пам’ятки котлован під нову забудову. Фото Юлії Підлужної

Прес-служба Львівської міської ради у понеділок, 6 травня, видала «гнівну» заяву — у Стрийському парку знищили історичну пам’ятку! Це один із виставкових павільйонів Галицької крайової вистави (найбільшого ярмарку в історії Королівства Галичини та Володимирії, що відбувся 1894 року у Стрийському парку). Донедавна тут була дитячо-юнацька спортивна школа та спортивний клуб «Енергія» (офіційна адреса — вул. Уласа Самчука, 16).

«Користуючись святкови­ми та вихідними днями, ванда­ли зруйнували історичну будів­лю на вул. Уласа Самчука, 16, — йдеться у прес-релізі ЛМР. — Замість здійснення реконструк­ції власники будівлі знесли час­тину історичної пам’ятки. Місто вимагає її відновити, а керівни­цтво Стрийського парку та чи­новників, у чиїй компетенції є забезпечення належного контролю, буде притягнуто до відпо­відальності».

Так виглядала знищена історична будівля

Отакої! У «Високому Замку» від 19 квітня опубліковано ма­теріал «Замість школи — елітний ресторан», де йшлося, що істо­ричну будівлю уже на той час практично зрівняли із землею. Невже навіть після публікації в газеті цього «вандалізму» в мерії ніхто не побачив? У тій же стат­ті був і коментар в.о. директо­ра Стрийського парку Олени Мазурик, яка чітко окреслила межу своєї компетенції: «Не мо­жемо впливати на реконструк­цію або на будівельні роботи, які ведуться. Ми тільки можемо стежити, щоб не було пошко­джено зелені насадження, щоб будівельне сміття не було за межами будівельного майдан­чика. Наразі на всі роботи є до­звільні документи».

Не може бути, щоб у мерії не знали, що директор парку не може заборонити щось там бу­дувати, тим більше, якщо на це було рішення виконкому. А воно таки було — ще влітку 2018 року виконком Львівської міськради затвердив ТзОВ «Львів-Енергія» містобудівні умови та обмежен­ня на реконструкцію будівлі на вул. Уласа Самчука, 16, у межах пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавно­го значення «Стрийський парк». Але реконструкція — це не зне­сення! Тепер на цьому місці буде вже третій у Стрийському пар­ку ресторан. Як зазначається в системі Youcontrol, власника­ми ТзОВ «Львів-Енергія» є Юрій Ломага і Олексій Різник. Їх у пре­сі згадують як адвокатів депута­та Львівської міської ради та біз­несмена Григорія Козловського.

Журналіст «Високого Замку» побувала на місці події. За ви­соким парканом на місці колиш­ньої пам’ятки вже вирито кот­лован. З’ясувала з очевидцями, що пам’ятку методично і достат­ньо фахово розбирали упро­довж щонайменше місяця. При­чому все робили так, щоб була ілюзія, ніби будівля зберігаєть­ся і справді проводиться ре­конструкція. Спочатку розібра­ли всі внутрішні стіни, винесли всю «начинку», потім зняли ві­кна. А вже після того розібрали зовнішні стіни. Як розповів наш співрозмовник, який розумі­ється у будівництві, до «рекон­структорів» за великим рахун­ком і нема за що присікатися. Вони справді де-юре робили реконструкцію, бо, згідно із за­конодавством, якщо у будівлі збереглася бодай частина фун­даменту, то будь-які будівель­ні роботи на ній вважаються ре­конструкцією.

Як підтвердив «ВЗ» керівник юридичного відділу Інспек­ції Державного архітектур­но-будівельного контролю м. Львова Святослав Кіндра­тів, у містобудівному законо­давстві є визначення терміну «реконструкція». Воно перед­бачає збереження якихось кон­структивних елементів. А яких елементів — нічим не визначе­но. «Щодо руйнування пам’ятки у Стрийському парку, то нара­зі ми ще нічого про це не зна­ємо, — сказав пан Кіндратів. — Зараз проводимо перевірки і з’ясовуємо всю інформацію».

Начальник управління охо­рони історичного середови­ща ЛМР Лілія Онищенко у ко­ментарі для «ВЗ» повідомила таке: «До управління охорони іс­торичного середовища жодних звернень щодо будівництва, ре­конструкції чи реставрації буді­вель на території Стрийського парку не було. Про те, що було рішення виконкому, яке дозво­ляло реконструкцію, я тільки те­пер довідалася. Ми його також не візували. Для мене це взага­лі дивно, що зараз шум підняли, коли почалися ці роботи. А що ж Інспекція Держархбудконтро­лю у місті Львові — є чи її нема? Я вже йду в управління архітек­тури ЛМР дізнаватися, у чому причина. Якщо було рішення виконкому про те, що там мала бути реконструкція, то і тоді та­кож мали би повідомити Інспек­цію Держархбудконтролю. Крім того, Стрийський парк має свою дирекцію, яка би мала то пиль­нувати».

У цьому світлі виглядає більш ніж дивною заява ЛМР про те, що «вандали зруйнували істо­ричну пам’ятку». То хто вандали — ті, що зруйнували, чи ті, хто мі­сяць «не бачив», як руйнували? Та й імена-прізвища цих «ван­далів» добре відомі у міськра­ді, бо їм же виконком і давав до­звіл на реконструкцію. От вони й відреконструювали будівлю так, що каменя на камені від неї не залишили. Таке враження, що у міськраді грають вар’ята, аби зберегти обличчя. Мовляв, «ні­чого не бачу, нічого не чую, ні­кому нічого не скажу». За такої позиції мерії незабаром увесь історичний шарм Львова може бути поглинутий потворними «новоділами».