Передплатити Підтримати

«Це європейська практика, коли викладачі права йдуть у політику»

Наталія Галецька, львів’янка, кандидатка у депутати до Львівської обласної ради

Наталія Галецька

На порозі чергові осінні зміни — вибори до Львівської обласної ради. Журналіст «Високого Замку» поспілкувалася з Наталією Галецькою, юристкою SoftServe, викладачкою права в УКУ, матір’ю двох дітей, яка вирішила балотуватися від партії «Голос» у депутати до Львівської обласної ради.

— Пані Наталіє, розкажіть трішки про себе.

— Я народилася і живу у Льво­ві. Закінчила юридичний фа­культет Львівського національ­ного університету ім. Івана Франка, згодом навчалася за кордоном: у Швейцарії в Універ­ситеті Берна, відмінно заверши­ла магістратуру з міжнародного права та економіки. Мала мож­ливість залишитися за кордо­ном, але вирішила повернутися в Україну. Львів — найкраще міс­то у світі. І я повернулась та пра­цюю у Львові. Поєдную юридич­ну практику з викладанням.

— Чи мали ви політичний досвід?

— Ні, ніколи раніше не була по­літиком, членом жодної з партій.

— У чому полягає ваша ро­бота у SoftServe?

— Я надаю юридичну підтрим­ку бізнес-проєктам, як в Україні, так і за кордоном. У SoftServe я здобула не лише юридичний до­свід й управлінські навички: ор­ганізація роботи над проєктами, розподіл завдань, бізнес-аналіз та робота на результат. Серед інших супроводжувала пілотний проєкт «розумна парковка» для міста.

— Роботу в ІТ-компанії ви поєднуєте з викладанням в Українському католицько­му університеті. Які висновки винесли з освітньої сфери?

— Я старший викладач кафе­дри теорії права та прав люди­ни УКУ. Моє переконання, що під час навчання студенти отри­мують не лише інформацію, а й формують свій світогляд. І над­звичайно цінно закласти в цей світогляд патріотизм, чесність, переконаність у власних погля­дах. Цьогоріч, між іншим, стар­тував мій інноваційний курс «Правові дослідження», на яко­му я вчу студентів-бакалаврів, як правильно аналізувати фак­ти, розуміти законодавство та робити практичні висновки для клієнта. Ці всі речі є цікавими і потрібними. Але, щоб змінити ситуацію довкола — життя в гро­маді, державі, — цього, на жаль, не достатньо. Тому я і виріши­ла долучитися до державотвор­чих процесів на місцевому рівні. Балотуюсь у депутати до Львів­ської обласної ради від полі­тичної партії «Голос». Маю до­статньо знань та досвіду для реалізації повноважень, які отримає депутат обласної ради.

— Маєте досвід громад­ської діяльності?

— Моя активна громадська позиція розпочалась ще зі сту­дентських часів. Я очолювала Львівську молодіжну громад­ську організацію «Об'єднання студентів-правників». Одного року я дізналася, що у місцево­му бюджеті не всі кошти, закла­дені на підтримку громадських організацій, були використа­ні. Причина — в неспроможнос­ті оформлення документів, і я їм активно допомагала. Минуло­го року надавала юридичну під­тримку першому в Україні трей­ловому забігу у Львові Lviv Ultra Trail, в якому взяли участь понад 400 учасників.

— Яку мету поставили пе­ред собою, коли вирішили кандидувати до Львівської обласної ради?

— Я молода людина, спілкую­ся з молоддю, захоплююсь її іні­ціативами, динамічними вчин­ками. Ми легко комунікуємо, будуємо мережі, об’єднуємось. На мою думку, саме нам потріб­но делегувати більше прав та ін­струментів демократії. Я готова за це поборотись, щоб спільно змінювати місто, громаду, об­ласть та відстоювати інтереси кожного українця.

*політична реклама