Передплатити Підтримати

Не отримали повідомлення про податок на нерухомість? Це не означає, що його вам не нарахували

Львів’янам почали надходити повідомлення про заборго­ваність з податку на неру­хомість. Таким чином дехто вперше дізнався, що в Украї­ні існує такий податок. І хоча ставки податку невисокі, у декого за кілька років уже на­збирались чималі борги.


Володимир Коваль

Про те, хто повинен сплачувати податок на нерухомість та чому деякі власники не підозрюють про борги перед податковою, «ВЗ» розповів керівник управління по­датків і зборів з фізичних осіб Го­ловного управління ДПС у Львів­ській області Володимир Коваль.

— Податок на нерухомість нара­ховують не на всі квартири, а лише на ті, площа яких перевищує 60 кв. м. Будинки є об’єктом оподаткуван­ня, якщо їхня площа понад 120 кв. метрів. Наприклад, маєте кварти­ру на 80 кв. м — вам нарахують пода­ток за 20 м. Якщо є будинок на 200 кв. м, тоді платитимете за 80 кв. м (200 мінус 120). Якщо одна людина має у власності і квартиру, і будинок, тоді їх загальна площа сумується і податок сплачують за площу, яка перевищує 180 кв. м. Але на ту нерухомість, яку здають в оренду, пільги за площею немає. Тобто навіть якщо це однокім­натна квартира на 30−40 кв., але ви її здаєте, то за неї потрібно платити податок, — пояснює Володимир Ко­валь. — Дані ми отримуємо з Держав­ного реєстру речових прав на неру­хоме майно. Відповідно до цих даних нараховуємо податок і відсилаємо на їхню податкову адресою.

— У селах часто, окрім будин­ку, є ще так звана літня кухня. Чи потрібно за неї чи інші господар­ські будівлі платити податок?

— Залежить від того, як це доку­ментально оформлено у реєстрі ре­чових прав і чи оформлено. Бачи­мо загальну площу об’єкта. Є лише примітка, чи це об’єкт житлової не­рухомості, чи нежитлової. Вони опо­датковуються по-різному. На об’єкти нежитлової нерухомості пільг немає.

— Якщо, наприклад, є кварти­ра на 100 кв. метрів, але вона має двох чи трьох власників?

— Якщо це часткова власність, і частка кожного з власників визначе­на, тоді ніхто за неї не платитиме, бо частка кожного не перевищує 60 м. Якщо ця квартира є у спільній суміс­ній власності і частки не визначені, тоді вона є об’єктом оподаткуван­ня. Співвласники мають між собою визначити людину, яка буде плат­ником податку, і повідомити про це податковий орган. У нас є приклад, коли квартира на 120 кв. має вісьмох власників! Як правило, така спільна сумісна власність виникала у проце­сі приватизації. Тоді всі, хто там були прописані, ставали співвласниками — без чітко визначеної частки.

— У липні львів’янам почали приходити СМС про борг зі спла­ти податку на нерухомість. Часом такі повідомлення отримували люди, які взагалі не є власниками нерухомості. Скажімо, моя зна­йома отримала СМС про борг на суму 940 грн. Тобто це мала би бути якась вілла, а живуть у дво­кімнатній квартирі, яка, до того ж, належить батькові чоловіка. Чому стаються такі помилки?

— На сьогодні великою про­блемою є несплата податку на не­рухомість за попередні роки. На Львівщині багато таких боржників. Податок на нерухомість надходить до місцевого бюджету. Відповідно, у нас є програма співпраці з місь­кою радою. Є база даних людей, які мають борги, у них є база телефон­них номерів. Але трапляються од­нофамільці, тому, бувало, такі по­відомлення надходили не до того адресата. Багато людей звернулись до податкової, і це дало нам можли­вість провести звірку даних. Це до­зволило виявити неточності навіть у Реєстрі.

Підставою для сплати податку на нерухомість є не СМС, а повідомлен­ня-рішення від податкової служби про нарахування податку та реквізи­ти, за якими його потрібно сплатити. Їх розсилаємо усім платникам папе­ровими листами через «Укрпошту». Проблема у тому, що ми надсилає­мо такі повідомлення на податкову адресу платника. Відповідно до По­даткового кодексу України податко­ва адреса — це та, яку громадянин вказав, коли звертався до подат­кової служби під час отримання но­мера облікової картки платника по­датків (ідентифікаційного коду). Але більшість таких кодів були видані на­прикінці 90-их — на початку 2000-их. Код видається раз на все життя, але ж адресу людина може змінювати. Наприклад, ви жили колись на око­лиці у двокімнатній квартирі. За де­сять років купили велику квартиру в центрі й переїхали туди, але подат­кову про зміну податкової адреси не повідомили. І виходить, податок вам за цю квартиру в центрі нара­ховують, але повідомлення-рішен­ня надходить на стару адресу. Якщо упродовж 30 днів пошта не вручила повідомлення, воно повертається до нас. Але, відповідно до норм По­даткового кодексу, таке повідомлен­ня-рішення вважається врученим. І у власника виникає податковий борг.

— Тобто власник може навіть не підозрювати, що у нього є борг, відповідно, він його і не сплачує. Що далі — пеня, штрафи?

— Накладаються штрафні санкції. Якщо платник протермінував спла­ту податку на нерухомість до 30 днів, штраф буде 10% від суми, яка є у по­відомленні-рішенні. Якщо понад 30 днів — 20%. Крім того, на цю суму на­раховують пеню, виходячи з обліко­вої ставки НБУ. Такий борг може тяг­нути за собою обтяження по майну. Тому коли власник захоче його, на­приклад, продати, не зможе це зро­бити, поки не погасить заборгова­ність. За кілька років це може бути суттєва сума.

— Скажімо, люди у липні отри­мали такі повідомлення. Доки по­винні сплатити цей податок?

— Упродовж 60 днів з момен­ту його отримання. Наприклад, ми сформували рішення 20 червня, 22 червня його відправили, а платник отримав 10 липня. Тому термін спла­ти рахується з 10 липня. Сплати­ти потрібно до 10 вересня. Якщо ви розумієте, що ваша квартира чи бу­динок є більшої площі, ніж та, на яку встановлено пільгу, але повідомлен­ня не надійшло, тоді краще самому звернутися до ДПС для звірки. Це можна зробити і через Електронний кабінет платника податків (cabinet.tax.gov.ua), маючи цифровий підпис. Можна і через Центри обслуговуван­ня платників податків, але у зв’язку з карантином спочатку необхідно за­писатись на прийом телефоном.

— Ставки податку на нерухо­мість встановлюють місцеві орга­ни влади. Чи є громади, де такий податок вирішили не стягувати?

— Є населені пункти, де такий по­даток не стягують або ставки є дуже низькими. Наприклад, Сокільниць­ка сільська рада встановила став­ку нуль відсотків. Там вирішили, що їм вистачає коштів у місцевому бю­джеті, тому ті, хто має житлову неру­хомість на території Сокільницької сільської ради, податку не платять. Але вже у сусідній Солонці такий по­даток платити треба. Найвищі став­ки у Львові та Трускавці. У Льво­ві для квартир ставка податку 0,5% від мінімальної зарплати, встанов­леної на 1 січня, для будинків — 1%. Для комерційної нерухомості став­ка залежить від зони розташуван­ня. Перша зона — зона ЮНЕСКО, там ставка податку 1,25% від міні­мальної зарплати, друга зона — іс­торичний центр, третя зона (всі інші території) — 0,75%. Слід розуміти, що фізичні особи отримують зараз рішення за 2019 рік, відповідно, усі розрахунки проводяться від «міні­малки», на 1 січня 2019 року (4173 грн). Загалом на Львівщині торік до місцевих бюджетів сплачено близь­ко 105 мільйонів гривень податку на нерухомість. Цього року нараху­вали 155 млн, очікуємо приблизно 133 млн надходжень. Решта стане податковим боргом.

  • You are here:
  • Високий Замок
  • Інтерв’ю
  • Не отримали повідомлення про податок на нерухомість? Це не означає, що його вам не нарахували