Передплатити

Видаляти чи лікувати?

Аденоїди — одна з поширених проблем серед дітей

Фото з приватного архіву Федора Юрочка

Одні радять видалити аденоїди якомога швидше. Інші — запевняють, що робити цього категорично не можна, бо тоді інфекції з легкістю проникатимуть в організм. На жаль, радниками часто є люди, далекі від медицини. Як наслідок, страждають діти… То що робити, якщо у вашої дитини виявили цю проблему? Відповісти на це запитання ми попросили дитячого отоларинголога Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ», віце-президента Асоціації дитячих оториноларингологів України Федора Юрочка.

— Аденоїди — це мигдалик, який є у носоглотці кожної ди­тини, — пояснює Федір Юроч­ко. — Як і кожен орган, він хво­ріє. Найчастіше йдеться про хронічне запалення аденої­дів (аденоїдит) або їх збіль­шення (гіпертрофія). Зазви­чай ця проблема виникає у дошкільному віці. Причинами, як правило, є рецидивні ін­фекції верхніх дихальних шля­хів, певні вірусні інфекції або спадковість. Але часто причи­ну взагалі не вдається встано­вити.

Фото: Medical News Today

— Які ознаки вказують на наявність надмірного роз­ростання носоглоткового мигдалика?

— Утруднене носове дихан­ня, хропіння (іноді дуже силь­не, із зупинками дихання вно­чі), часті нежиті або синусити, часті отити або погіршення слуху (наслідок того, що аде­ноїди блокують слухові тру­би), зміни прикусу і форми об­личчя.

— Як діагностують та лі­кують хвороби аденоїдів?

— На підставі скарг і огля­ду. Лікар розпитує, яким є пе­ребіг хвороби та оглядає паці­єнта (передусім — проводить огляд носа і носоглотки). Лі­кування найчастіше нехірур­гічне, зокрема санаторно-курортне. Іноді можуть бути показання до операції з вида­лення аденоїдів.

— У випадку хронічного запалення піднебінних миг­даликів (хронічного тонзи­літу), лікарі також рекомен­дують пацієнтам видалення мигдаликів. За яких умов узагалі показана така опе­рація?

— Якщо є хронічний тонзи­літ із частими загостреннями, часті паратонзилярні абсцеси або ускладнення від хронічного тонзиліту (наприклад, ревма­тизм). Можливість хірургічного лікування розглядають також в разі неефективності консерва­тивного лікування тонзиліту.

— Побутує думка, що коли видалити мигдалики, інфекції з легкістю потра­плятимуть в організм. Це правда?

— Ні, неправда. Без мигда­ликів захист організму від ін­фекцій беруть на себе інші ор­гани імунної системи верхніх дихальних шляхів. Якщо миг­далики самі є джерелом не­безпеки (наприклад, ревма­тизму, який може загрожувати життю), тоді користь від опе­рації однозначна і переважує теоретичні недоліки.

— З якого віку прово­дять операції з видален­ня мигдаликів? Можливо, є вік, коли це робити най­краще?

— Видалення мигдали­ків можна виконувати з будь-якого віку. Але стосовно паці­єнтів до 10 років слід докласти максимальних зусиль, щоб уникнути операції. Лікування у таких випадках — переважно консервативне.

— Яким є ваше ставлен­ня до кріохірургії? Наскіль­ки вона ефективна?

— Це один зі способів ліку­вання тонзиліту. Проте ця ме­тодика вивчена недостатньо, тому не входить у стандарти лікування провідних країн сві­ту.

Ще більше новин від «Високого Замку»?
Долучайтеся до нас у Telegram