«Ноги болять. І ясна кровоточать…»

Якими незвичними симптомами проявляється діабет? І чому аналіз крові на цукор треба здавати після їди?

Ірина Сулига

Цукровий діабет невипадково називають «епідемією ХХІ століття». У Львівській області хворіє кожен двадцятий житель. Загалом по Україні — 7% населення, у світі — 10%. У Львівській області на обліку перебувають 63 540 хворих на діабет, з них майже 11,5 тисячі — інсулінозалежні. Діти також хворіють. На діабет 1-го типу — 734 дитини, на діабет 2-го — двоє. Багато хто навіть не здогадується про свою хворобу.

«Діабет — це метаболічні порушення всього ор­ганізму, які тягнуть за собою функціональну недостат­ність багатьох органів (печінки, нирок, очей, мозку, серця, кінці­вок), — пояснює завідувач діабе­тологічного відділення Львів­ського обласного державного клінічного лікувального діа­гностичного ендокринологіч­ного центру Ірина Сулига. — Діабет поділяється на три основні типи. 1-й — коли є аб­солютна недостатність інсуліну, тобто підшлун­кова залоза не може з якихось причин проду­кувати інсулін. 2-й виявляють переважно у дорослих, осо­бливо у людей з надмірною масою тіла. 3-й — гестаційний, який виникає у період вагіт­ності».

— Які симп­томи характерні для цього за­хворювання?

— При діабеті 1-го типу — спрага і надмірне сечовипус­кання. 1-й тип діабету вини­кає переважно у дитячому віці й характеризується абсолют­ною відсутністю інсуліну. Розви­вається стрімко, протягом 2−3 тижнів. Батьки відразу поміча­ють, що дитина багато п’є і час­то бігає до туалету.

2-й тип характерний більше для дорослого віку. У групі ри­зику — люди з надмірною вагою. Проявляється швидкою втомою ніг, мерзлякуватістю, полінейро­патією. Людина не може повно­цінно виконувати свої функціо­нальні обов’язки, потерпає від спраги і надмірного сечовипус­кання.

Лікарі знають, що, напри­клад, при нейропатії пацієнту треба здати аналіз крові на цу­кор, оскільки без нормалізації рівня глюкози неврологічне ліку­вання не дасть належного ефек­ту. Коли людина звертається до стоматолога з пародонтозом чи іншим хронічним захворю­ванням зубів, її також необхід­но скерувати на аналіз. Лікарі мусять упевнитися, чи справді все у порядку з вуглеводним об­міном, оскільки від цього зале­жить результат лікування.

Гестаційний діабет виникає у пацієнток, у родині яких були ви­падки діабету. Обстеження та­ких хворих проводиться у ста­ціонарі. Якщо навіть це 2-й тип діабету, всім без винятку прово­диться інсулінотерапія.

— Хочу профілактично зда­ти аналіз крові на цукор. При яких показниках можу бути спокійною?

— Якщо здаєте капілярну кров, при показниках від 3,3 до 5,5 ммоль/л. Якщо забір крові відбуватиметься з вени — до 6,1 ммоль/л. Якщо хворієте на діа­бет, то показники норми будуть іншими.

Важливим є показник, аналіз на визначення якого обов’язково призначаємо, якщо є підозра на діабет. Це — глікова­ний гемоглобін, середній рівень цукру у крові за попередні три місяці (сюди входять нічні і піс­ляхарчові цукри).

— Чому люди настільки ма­сово хворіють на діабет? Що викликає цю недугу?

— Надмірна вага, малорух­ливий спосіб життя, психоло­гічний стан, стреси. Якщо у ро­дині були випадки цукрового діабету, один раз на рік треба обов’язково пройти обстеження на рівень глюкози у крові. Ана­ліз треба проводити не на голо­дний шлунок, оскільки протягом дня ми харчуємось, переживає­мо емоції. Це також впливає на рівень цукру у крові, тому необ­хідно контролювати післяхарчо­вий його рівень (забір крові про­водиться через дві години після вуглеводного навантаження). При підозрах на діабет прово­диться також тест толерантнос­ті до глюкози.

— Чому захворювання діа­гностують у дітей і чим відріз­няється перебіг діабету у ді­тей та дорослих?

— Діти хворіють переваж­но на 1-й тип діабету. Первин­на неспроможність підшлунко­вої залози виробляти інсулін призводить до абсолютної не­достатності інсуліну, тож діткам потрібно обов’язково вводити замісну терапію у вигляді інсулі­ну. Причина, чому виникає хво­роба, — переважно спадковість, але хворіти не обов’язково, якщо оминути фактори ризи­ку. Хвороба стартує після того, як дитина перехворіє на грип, кір чи інше вірусне захворю­вання, переживе сильний стрес або переляк. Також негативну роль може відіграти харчуван­ня, якщо дитина постійно пере­їдає, а основу її раціону станов­лять легкозасвоювані вуглеводи (шоколад, цукерки). Підшлунко­ва залоза не справляється з та­кою кількістю чистого цукру.

— Яких продуктів радили б уникати хворим на діабет?

— Їсти треба тільки високо-якісні, корисні продукти. У жод­ному разі не їжу з фастфуду, жирну, смажену, надто калорій­ну, копчену, яка містить стабі­лізатори. Цукрозамінників ба­жано уникати. Краще віддавати перевагу природним, напри­клад, стевії. Продукти для діа­бетиків слід вживати тоді, коли хочеться поласувати чимось смачненьким, адже якщо буде­мо все собі забороняти, для ор­ганізму це теж буде стресом. У продукти для діабетиків замість цукру додають фруктозу. Фрук­тоза також піднімає цукор, але не настільки стрімко, тому не буде різких стрибків, як, примі­ром, при вживанні рафіновано­го цукру.

— Як уникнути ускладнень діабету і що робити, якщо вони вже виникли?

— Ускладнення при діабеті бу­вають гострими і хронічними. Гострі — це діабетичні коми, які лікуються виключно у медичних закладах. Глікемічні коми вини­кають, коли людина неправиль­но ввела інсулін, не поїла перед цим чи вжила алкоголь. Вини­кають швидко — до двох годин. Може потьмаритись свідомість. Тоді вже треба проводити реа­німаційні заходи. Густа кров не може добігти до мікросудинно­го русла, до тоненьких нервів. З часом все забивається. Усклад­нення виникають у тих органах, де є важливі мікросудини: в оці (ретинопатія), нирках, серці (ін­фаркти, 50% людей, які пере­несли інфаркт, це — люди, що хворіють на діабет), мозку (ін­сульти). Трапляються макро­судинні ускладнення (синдром діабетичної стопи). Часто діабет 2-го типу виявляють, коли вже доводиться ампутувати пальці. Тому слід прислухатися до свого організму. Насторожити має на­віть звичайна втома ніг. Необхід­но звернутися до сімейного лі­каря, який скерує на визначення рівня цукру у крові. Але ще раз наголошую: важливим є показ­ник післяхарчового цукру.

Хронічні ускладнення кожен пацієнт може відтермінувати. Для цього треба вести здоро­вий спосіб життя. Важливо ра­хувати хлібні одиниці. Одиниця вартості продуктів = 49 ккал, або 11 г вуглеводів. На сніданок — 5−6 хл. од., перекус — 1,5 хл. од., обід — 4−5, підвечірок — до 1,5 хл. од., вечеря — 4 хл. од. Варто скласти список часто вживаних, улюблених продуктів і підкоригувати їх із лікарем.

Людина не повинна зміню­вати професії, зациклюватись на думці, що вона — важкохво­ра. Так, вона особлива, але за умови дотримання здорового способу життя і рекомендацій лікаря, позитивного настрою, зможе жити повноцінним жит­тям. Діабет — не вирок.

Фото автора та з архіву «ВЗ».