Передплата 2024 «Добра кухня»

Цікаві факти про психологію людини

Психологія — це наука про сукупність психологічних явищ та поведінку людини, вищих тварин, яка пояснюється на основі цих явищ. Отже, об'єктом науки є людина — істота, наділена свідомістю та внутрішнім суб'єктивним світом. Психологію можна віднести до однієї з найцікавіших наук. Якщо хочете дізнатися більше, цікаві факти про психологію вам допоможуть

Фото pexels
Фото pexels

Мозкова діяльність триває на­віть тоді, коли ми відпочиваємо. У цей момент відбувається фільтра­ція того, що необхідно відкласти в пам’яті, а що прибрати «про запас». Прокинувшись вранці, ви ніколи не забудете того, що справді важливе для вас, але і не згадаєте того, на чому не зупинили свою увагу вчора.

Людина почувається більш успішною та щасливою тільки тоді, коли її мозок чимось зайня­тий. Більш того, сіру речовину не цікавить монотонна робота — мова якраз про постійну метуш­ню, концентрацію та перемикан­ня з однієї роботи на іншу. Тільки в такі моменти людина почува­ється щасливою.

Ви не можете не звертати ува­ги на їжу, на небезпеку. Чи помічали ви, що люди завжди зупиняються, щоб подивитися на сцени нещас­них випадків. Насправді ми не мо­жемо не звертати уваги на ситуацію небезпеки. У кожної людини є осо­блива частина мозку, яка відповідає за виживання та запитує: «Чи можу я це з'їсти? Може це мене вбити?».

Дослідники довели, що коли в юності людина вміла від­мовлятися від того, чого сильно бажала, життєві випробування даються їй простіше та з міні­мальними втратами.

Для того, щоб до чогось звик­нути, необхідно трохи більше ніж 2 місяці, а точніше — 66 днів. Саме такий період знадобиться людині для того, щоб сформувати та до­вести до автоматизму будь-яку дію. Наприклад, якщо ви хочете перейти на правильне харчування, то вам може знадобитися трохи менше — приблизно 55 днів. А ось до спорту доведеться звикати довше — до 75 днів.

Якщо ви думаєте, що мо­жете мати безмежну кількість друзів, то глибоко помиляєте­ся. Виявляється, людина за все своє життя може дружити до 150 разів.

Бувають випадки, що ви хо­чете зробити дівчині приємний по­дарунок, але не знаєте, що їй по­трібно. Рішення є! Скажіть їй, що купили подарунок та запропонуйте відгадати, що це. Вона перерахує те, що хоче.

Якщо вас мучать кошмари по ночах, можливо, ви мерзне­те уві сні. Науковий факт — чим холодніше у спальні, тим більше шансів побачити поганий сон.

Навіть позитивні події, як-от закінчення університету, вступ у шлюб або нова робота, можуть при­звести до депресії.

Кращим засобом від турбот, тривожності і стресу є читання. Дивно, але цей спосіб набагато кращий від прийому алкоголю, набагато ефективніший від про­гулянок, чаювання або прослу­ховування музики.

У психології є принцип: чим більше очікувань з приводу якоїсь події, тим вища ймовірність розча­рування. Більше чекаєш — менше отримуєш, менше чекаєш — більше отримуєш.

Більшість людей у незна­йомому місці тримаються пра­воруч. Якщо ви не хочете бути в натовпі або простояти довго у черзі, сміливо йдіть ліворуч або займайте чергу, яка зліва.

Згідно зі спостереженнями експертів, люди з блакитними очи­ма можуть закохатися за кілька хви­лин, а люди з карими очима можуть одночасно любити двох. Щоб зако­халися, зеленооким необхідно бага­то часу, іноді на це йдуть роки. Люди з усіма іншими кольорами очей мо­жуть закохатися вже за годину.

Цікаво те, що хороші оцінки людина запам’ятовує набагато краще, ніж погані. З імовірністю 89% люди згадають позначку «5» і лише 29% - оцінку «3». Як на­слідок, здається, що оцінка була вища, ніж насправді.

Цікаво, що судді в спорті кара­ють частіше ті команди, форма яких чорного кольору. Це підтверджує статистика.

Відомий факт, що жінки, перебуваючи в магазині одягу, акцентують увагу на полицях та вішаках, на яких панує безлад. Підсвідомо їм здається, що саме там лежить щось краще, цікавіше.

Цілу сферу психологічних фак­торів та прийомів використовують на собі магазини. Наприклад, по­вторювані товари на касі, акції та спеціальні цінники різних кольорів. Якщо на ціннику написати замість «Шкарпетки — 2 грн» — «АКЦІЯ! 5 пар шкарпеток — 10 грн», продажі мож­на збільшити на половину.

Якщо в будинку розбите скло, то незабаром жодного ці­лого вікна в ньому не залишить­ся, а потім почнеться мародер­ство — така основна думка теорії розбитих вікон. У більш широ­кому сенсі ця теорія полягає в тому, що люди набагато охочіше порушують правила та норми по­ведінки, якщо бачать явні ознаки безладу навколо — це було нео­дноразово експериментально доведено.

Люди неохоче суперечать спо­кійній, врівноваженій людині. На­впаки, коли хтось люто і агресивно обстоює свою думку — йому чини­тимуть опір та будуть з ним спере­чатися.

Ті, хто спить 6−7 годин, мен­ше схильні до ризику передчас­ної смерті, ніж ті, хто спить по 8 годин. Варто зазначити, що ті, хто спить менше як 5 годин — у три рази частіше страждають від психічних розладів, ніж ті, хто спить по 8−9 годин.

Немає для людини кращого слова, ніж її ім'я. Перше, що треба запам’ятовувати під час знайом­ства — ім'я. Не посаду, не професію, а ім'я. Це основне правило встанов­лення хороших стосунків.

Щоб швидко заснути, треба лягти на спину, витягнутися та розслабити все тіло. Заплющи­ти очі і під закритими повіками закотити зіниці вгору. Це нор­мальний стан очей під час сну. Прийнявши це положення, лю­дина засинає швидко, легко та глибоко.

Психологи визначили, що жін­ці достатньо 45 секунд для того, щоб оцінити незнайомого чоловіка. З них 10 секунд вона будує загаль­не враження про фігуру, 8 секунд оцінює очі, 7 секунд дивиться на волосся, 10 секунд на губи та підбо­ріддя, 5 секунд — на плечі. А останні 5 дивиться на обручку, якщо вона є.

Знання психології робить життя простішим завдяки враху­ванню можливих реакцій оточен­ня, а застосування практичної психології покращує взаєморо­зуміння і допомагає вирішувати конфлікти вчасно.

Люди, які страждають від де­пресії, нерідко говорять, що сприй­мають навколишній світ у сірих тонах. Виявилося, що це не просто психологічний феномен — сірість фарб за депресії має фізіологічну основу. Такий висновок зробили німецькі вчені з університету Фрай­бурга, які досліджували процеси в очах пацієнтів за допомогою елек­троретинограми. Вони виявили сувору залежність — чим сильніші депресивні симптоми, тим слабше реагує сітківка ока на стимуляцію показом контрастних зображень.

Кожен раз, коли ви подум­ки повертаєтеся до якоїсь події, ви змінюєте її, бо нервові шляхи кожен раз інакше активуються. На це можуть впливати і пізніші події, і бажання заповнити про­галини в пам’яті. Ви, наприклад, не пам’ятаєте, хто ще був на зу­стрічі родичів, але оскільки ваша тітка зазвичай присутня, можете згодом включити її у ваш спогад.

Некомпетентні люди часто виявляються вище на кар'єрних сходах, ніж їхні більш кваліфіковані колеги, внаслідок ефекту Даннін­га-Крюгера. Згідно з ними, люди з низьким рівнем кваліфікації схильні переоцінювати свої здібності, а при­ймаючи невдалі рішення, часто не здатні усвідомити помилковість че­рез слабку компетенцію. Люди з ви­соким рівнем кваліфікації дивляться на речі більш тверезо і, навпаки, схильні занижувати свої здібності, а також вважають, що оточення не­високо їх оцінює. Ці висновки були експериментально підтверджені психологами Даннінгом і Крюгером з Корнуельського університету.

Оптимістичний чи песиміс­тичний погляд на світ кожної кон­кретної людини програмується генетично. Згідно з досліджен­нями вчених з Мічиганського університету, він визначається концентрацією нейропептидів Y в мозку: знижена концентрація змушує сприймати навколишній світ песимістично і депресивно.

Іноді нерозділене кохання пе­реростає у справжню одержимість і навіть загрожує психічними роз­ладами. Такими, наприклад, як син­дром Аделі. Цей синдром — трива­ла болюча любовна одержимість іншою людиною.

Проаналізувавши понад мі­льярд звітів, опублікованих під час великих спортивних зма­гань, вчені встановили, що чим «голосніші» та впевненіші за­яви сперечальника, тим більше у нього шансів здобути перемогу в дискусії. Іншими словами, гово­ріть упевнено, навіть якщо зна­єте, що неправі.

Якщо людина намагаєть­ся щось пригадати, але при цьо­му продовжує дивитися вам в очі, будьте упевнені, вас обманюють.

Жінки відчувають себе ко­ханими, спілкуючись віч-на-віч зі своїм партнером, чоловіки, навпа­ки, відчувають емоційну близь­кість у спілкуванні, коли вони пра­цюють, грають або розмовляють, сидячи поруч з партнеркою.

Між зовнішнім виглядом та злочинністю є пряма залежність. Злочинці менш привабливі, ніж се­редня людина. А люди більш при­вабливі набагато рідше йдуть на злочини.

Свідки-чоловіки та свідки-жінки по-різному запам’ятовують деталі злочинів. Коли злочинець, наприклад, вихо­плює сумочку, жінки-свідки запам’ятовують вираз обличчя жертви. Свідки-чоловіки, навпа­ки, запам’ятовують грабіжника.

Згідно з психологами, всі ми любимо мріяти. Дослідники ствер­джують, що люди, які люблять мрі­яти, як правило, більш винахідливі та краще вирішують різні проблеми.

Існує психічний фено­мен, протилежний дежав’ю, — жамев’ю. Він полягає у рапто­вому відчутті того, що ви стика­єтесь з ситуацією або людиною перший раз, хоча насправді вона вам добре знайома. Але якщо дежав’ю відчував хоча б раз майже кожен з нас, жамев’ю трапляється набагато рідше та може служити ознакою серйоз­ного психічного розладу. В один ряд з ними можна поставити фе­номен прескев’ю — добре знайо­мий багатьом стан, коли немож­ливо згадати знайоме слово, яке «крутиться на язиці».

Найвідоміший приклад «об­ману через чесність». Людина, яка озвучить свої нечисті наміри, буде виглядати в очах оточення більш чесною, ніж людина, у якої ці наміри повністю відсутні або вона їх при­ховує.

Ефект «сліпоти неуваги». Ідея полягає в тому, що ми часто сліпі до того, що відбувається у нас буквально «під носом», якщо орієнтовані на щось інше.

Ви можете запам’ятати тільки 3−4 елементи одночасно. Існує пра­вило «магічного числа 7 плюс-мінус 2», згідно з яким людина не може зберігати більш ніж 5−9 блоків ін­формації одночасно. Більша частина інформації в короткочасній пам’яті зберігається 20−30 секунд, після чого ми її швидко забуваємо, тільки якщо не повторюємо знову і знову.

Ви знаєте, як робити речі, яких ніколи раніше не робили. Уявіть, що ви ніколи не бачили iPad, але вам його дали та за­пропонували почитати на ньому книжки. Ще до того, як ви вклю­чите iPad і почнете ним користу­ватися, у вашій голові вже буде модель того, як читати з його допомогою книги. У вас будуть припущення того, як буде ви­глядати книга на екрані, якими функціями ви зможете користу­ватися, і як ви це будете робити.

Дитина починає сприймати своє окреме «Я» тільки після двох років, а до цього почувається одним цілим з усім навколишнім світом. Так, як ми з вами вважаємо свою руку, ногу «собою», так і малюк вва­жає весь навколишній світ части­ною себе.

90% всіх захворювань ма­ють психологічний характер, а остаточно вилікуваною людина може бути, тільки відновивши свою душевну рівновагу.

Доведено, що дитина, позбав­лена на тривалий час фізичного контакту з людьми, деградує і може загинути. Отже, відсутність фізич­них емоційних зв’язків може бути фатальною для людини.

Спостереження психологів показують, що під час особис­тих контактів співрозмовники не здатні дивитися один на одно­го постійно, а лише не більш ніж 60% загального часу. Однак час зорового контакту може виходи­ти за ці межі у двох випадках: у закоханих та у агресивно нала­штованих людей. Тож якщо мало­знайомий чоловік довго і пильно дивиться на вас, найчастіше це свідчить про приховану агресію.

Жінки довше дивляться на тих, хто їм симпатичний, а чоловіки — на тих, хто симпатизує їм. Як по­казують спостереження, жінки час­тіше за чоловіків використовують прямий погляд, а тому вони менш схильні сприймати пильний погляд як загрозу.

Не слід думати, що прямий погляд є ознакою чесності і від­критості. Людина, що вміє бре­хати, може фіксувати погляд на очах співрозмовника, а також контролювати свої руки, не до­зволяючи їм наближатися до свого обличчя.

Теорія нейролінгвістичного програмування стверджує, що за рухом очей співрозмовника можна дізнатися, які саме образи зараз у свідомості людини, і чим вона за­йнята у певний момент: придумує або згадує.

Якщо співрозмовник ди­виться ліворуч вгору або просто вгору, швидше за все, він зану­рений в зорові спогади. Такий погляд можна спостерігати в лю­дини, що відповідає на питання «Хто зображений на двогривне­вій купюрі?».

Погляд у напрямку праворуч вгору видає зорове конструюван­ня. Людина намагається уявити те, чого ніколи не бачила. Наприклад, спробуйте уявити вашого близько­го друга у скафандрі космонавта.

Погляд ліворуч убік гово­рить про слухові спогади. На­приклад, згадайте звуки форте­піано. Якщо погляд спрямований праворуч убік — це ознака слухо­вого конструювання. Наприклад, уявіть, як розмовляють інопла­нетяни.

Погляд ліворуч униз — внутріш­ня розмова з собою. Вміння неви­мушено та непомітно спостерігати за очима співрозмовника, аналізу­ючи його, нададуть вам неоціненну допомогу як у щоденних розмовах, так і в разі важливої ділової бесіди.

Підготував Руслан Сергієнко.

Схожі новини