Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

«Через 12−18 годин людина вже не відчуває, що була прооперована»

Онкохворому одночасно провели дві складні операції, видаливши пухлину і її метастази

Симультанні операції хірурги роблять, лише коли це можливо, а головне – безпечно для людини. Фото ЛОРЛДЦ
Симультанні операції хірурги роблять, лише коли це можливо, а головне – безпечно для людини. Фото ЛОРЛДЦ

Онкологічне захворювання сигмоподібної кишки з метастатичним ураженням печінки 61-річному чоловікові діагностували у серпні торік. Це IV стадія раку, лікування якої триває щонайменше пів року. Про випадок розповіли у пресслужбі Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру.

Провівши низку обсте­жень, мультидисциплі­нарна комісія медзакладу розробила для пацієнта індиві­дуальний план лікування.

Чоловік пройшов курс хіміє­терапії, унаслідок чого злоякіс­не новоутворення та його ме­тастази зменшилися в об'ємі. Після цього лікарі проктологіч­ного відділення спільно із за­ступником директора з нау­кової роботи Національного інституту раку, д.м.н. Андрі­єм Лукашенком змогли про­оперувати хворого, провівши йому симультанну операцію (два хірургічні втручання одно­часно). Такі операції дозволя­ють зменшити навантаження на організм й уникнути ще одні­єї передопераційної підготовки. «Ми обрали таку стратегію, щоб за один наркоз розв’язати всі хірургічні задачі. Звісно, роби­мо симультанні операції, лише коли це можливо, а перш за все — безпечно для людини», — за­певнив Андрій Лукашенко.

Оперували чоловіка лапарос­копічним методом, тобто черев­ну порожнину не розрізали, а зробили у ній невеличкі проко­ли, завдяки чому вдалося змен­шити післяопераційну травму.

Як пояснює заступник дирек­тора з наукової роботи Націо­нального інституту раку, через 12−18 годин після операції лю­дина вже не відчуває, що її про­оперували. Ні печінка, ні киш­ківник не мають такої кількості больових та тактильних рецеп­торів, як наша черевна стінка чи шкіра, і якщо мінімізувати трав­му (що й робить лапароскопія), то хворий швидше відновиться.

За повідомленням медиків, симультанна операція, що три­вала чотири години, заверши­лась успішно. Зараз пацієнт почувається добре й з нетерпін­ням чекає, коли зможе поверну­тися додому.

Схожі новини