Передплата 2024 «Добра кухня»

Наркотичні препарати — лише за електронним рецептом

Починаючи з 13 жовтня цього року, відпуск наркотичних препаратів в аптеках здійснюватимуть лише за електронним рецептом. Виняток становлять прифронтові території та зона бойових дій. Там продовжують діяти як електронний, так і паперовий рецепти.

Про це повідомили у Мі­ністерстві охорони здоров’я України і наголосили, що це рішення дозволить запобігти не­контрольованому обігу таких пре­паратів, адже їх вживання становить особливо небезпечні ризики для життя та здоров’я людини.

Також у МОЗ заспокоюють, що пацієнтам не варто хвилюватися, і кожен, хто за станом здоров’я потре­бує наркотичних препаратів, гаран­товано їх отримає.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року було запроваджено електронний ре­цепт на наркотичні ліки. Такі препара­ти, зокрема, використовуються для ефективного знеболення у випадках складних захворювань.

«Для пацієнта е-рецепт — зручна опція, оскільки не потрібно постійно відвідувати лікаря для отримання па­перового рецепта. Його електронний аналог можна отримати й дистанцій­но. За майже рік електронний рецепт довів свою ефективність та зруч­ність. Більшість пацієнтів та лікарів за цей час обирали саме е-рецепт, а не паперовий. Водночас паперовий рецепт продовжував діяти як альтер­натива на час перехідного періоду, який уже добігає кінця», — розповіли у МОЗ, а також підготували відповіді на запитання, з якими найчастіше звер­таються пацієнти:

— Якщо у хворого немає мо­більного телефону, як отримати електронний рецепт на наркотич­ні препарати?

— У такому разі він може ідентифі­куватися у лікаря за допомогою до­кументів (паспорт та індивідуальний податковий номер). Лікар роздрукує інформаційну довідку до рецепта, яка містить номер рецепта та код його погашення, який ви без про­блем зможете використати в аптеці.

— Що робити, якщо людина вказала неправильний номер те­лефону або втратила до нього до­ступ?

— У такому разі необхідно подати заявку на зміну номера через онлайн-форму на сайті: service.e-health.gov.ua/gromadyanam/koristuvacham-ecoz/authentication-form. Номер телефону буде змінено протягом доби.

Однак при цьому хворим, за мож­ливості, слід перевірити у сімейного лікаря телефон, який прив’язаний до електронної медичної картки, та у разі необхідності змінити його.

— Якщо у лікарні немає світла, чи можна буде отримати нарко­тичні (психотропні) препарати за паперовими бланками?

— Так, існують певні винятки, коли лікар зможе видати пацієнту паперо­вий аналог, ось вони:

  • проблеми в роботі ЕСОЗ, коли електронний рецепт не можна ви­писати (відключення світла, технічні проблеми в роботі системи тощо);
  • для призначення екстемпораль­них препаратів (тобто таких, які виго­товляються безпосередньо в аптеці);
  • якщо рецепт на наркотичні пре­парати виписують на прифронтових територіях або територіях, де трива­ють бойові дії.

— Як бути з пільговими нарко­тичними препаратами?

— Наркотичні пільгові ліки, частко­ва чи повна вартість яких відшкодо­вується в межах програм місцевих бюджетів, теж відпускатимуться за е-рецептом.

— Як виїхати за кордон з нарко­тичними ліками, які були відпуще­ні за е-рецептом?

— Якщо пацієнт планує виїж­джати за кордон і планує пере­возити ліки з собою — під час ви­писування е-рецепта лікар має надрукувати йому інформаційну довідку та обов’язково засвідчити її власним підписом і печаткою.

— Які лікарі можуть виписати е-рецепт на наркотичні ліки (зо­крема і пільгові)?

— Виписати е-рецепт на нарко­тичний лікарський засіб може лікар, який відповідає за лікування пацієн­та. Це може бути як сімейний лікар, так і профільний спеціаліст — хірург, онколог чи невролог тощо.

— У якій аптеці можна придбати наркотичні ліки за е-рецептом?

— Придбати наркотичні ліки за е-рецептом можна в аптеці, яка має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних лікарських засобів. На сьогодні 100% аптек, які мають від­повідну ліцензію, зареєстровані та працюють в ЕСОЗ.

Проте термін дії е-рецепта на гру­пу наркотичних ліків становить 10 днів (так само, як і паперового ре­цептурного бланка).

Схожі новини