Передплата 2024 ВЗ

Поліп у матці може стати причиною безпліддя і призвести до раку

Лікарка розповіла про небезпеку доброякісного новоутворення та пояснила, чому важливо не зволікати з операцією

Медики звертають увагу: операція не гарантує, що у майбутньому не буде рецидиву й пацієнтці знову не доведеться лягти на операційний стіл. Фото Carreras Medical Center
Медики звертають увагу: операція не гарантує, що у майбутньому не буде рецидиву й пацієнтці знову не доведеться лягти на операційний стіл. Фото Carreras Medical Center

Поліпи — це доброякісні новоутворення, які можуть виростати всюди, де є слизова: у носі, шлунку, кишківнику, сечовому міхурі тощо. У жінок такі нарости нерідко виникають у матці. Як зазначає лікар-акушер-гінеколог Мар’яна Митровка, ця проблема вимагає пильної уваги з боку пацієнток, адже деякі з цих доброякісних новоутворень з часом можуть стати злоякісними. З’ясувати, чи це «саме той» поліп, можна лише видаливши його. Крім того, новоутворення росте, викликаючи низку неприємних симптомів, й може навіть спровокувати безпліддя.

Поліп може бути як крихіт­ним (лише один міліметр), так і великим (кілька сан­тиметрів). Причина його появи — надмірне розростання клітин ендометрію (внутрішньої по­верхні матки) та цервікального каналу, й трапитися це може в будь-якому віці.

У 90% випадків жінки не здо­гадуються про наявність у них цих новоутворень, оскільки жодних симптомів немає. Полі­пи зазвичай виявляють випад­ково на профілактичних гіне­кологічних оглядах або під час ультразвукового обстеження органів малого таза. Симпто­матика розвивається вже тоді, коли поліп збільшується у роз­мірі або цих поліпів стає більше:

 • порушується менструаль­ний цикл;
 • менструації стають рясни­ми;
 • виникають міжменструаль­ні кровотечі або кровомазання;
 • кровотеча виникає у клі­мактеричному періоді.

У жінок репродуктивного віку поліпи можуть стати причиною безпліддя.

Причин, чому виникають ці новоутворення, може бути кіль­ка:

 • гормональні порушення (зниження рівнів естрогену та прогестерону);
 • травматичні ушкоджен­ня матки внаслідок внутріш­ньоматкових втручань (аборт, викидень, коли проводиться ви­шкрібання порожнини матки, й особливо, коли вагітність пере­ривається кілька разів);
 • тривале застосування вну­трішньоматкових контрацепти­вів;
 • запальні захворювання і хронічні інфекційні ураження жі­ночих статевих органів.

Також появу поліпів можуть спровокувати ендокринні пато­логії - цукровий діабет, ожирін­ня, хвороби щитоподібної зало­зи.

Єдиний ефективний ме­тод лікування цих доброякіс­них новоутворень — хірургіч­не їх видалення. З цією метою проводиться або вишкрібан­ня порожнини матки чи церві­кального каналу (залежно від того, де розташовуються по­ліпи), або гістерорезектоско­пія (малоінвазивне втручання із застосуванням спеціально­го оптичного приладу — гіс­тероскопа). Тільки так можна запобігти можливим усклад­ненням.

Видалені поліпи лікарі скеро­вують на патогістологічне дослі­дження. Є різні види цих новоут­ворень:

 • залозистий, який розвива­ється із залозистої тканини;
 • фіброзний (зі сполучної);
 • залозисто-фіброзний, який складається зі сполучної ткани­ни, але містить у собі залозис­тий компонент;
 • аденоматозний, найбільш небезпечний, що розвиваєть­ся з атипових клітин і може при­звести до злоякісного процесу.

Тактика лікування обираєть­ся з урахуванням анамнезу, віку жінки, її репродуктивних планів, а також гістологічного типу по­ліпа.