Вчені заявили, що повторне зараження COVID становить значний ризик для здоров’я

Нові дослідження свідчать, що друга та третя інфекції COVID-19 становлять значний ризик для здоров’я людини

За останні кілька років стає очевидним, що COVID-19 – не просто короткочасне респіра­торне захворювання.
За останні кілька років стає очевидним, що COVID-19 – не просто короткочасне респіра­торне захворювання.

У першому дослідженні з вивчення впливу повтор­них інфекцій SARS-CoV-2 на загальний стан здоров’я людини вчені з’ясували, що по­вторні інфекції COVID можуть збільшити ризик неврологічних захворювань, діабету, проблем з легенями і серцевими захво­рюваннями. Отримані дані свід­чать, що друга або третя інфек­ція COVID-19 може призвести до несприятливих наслідків для здоров’я, яких не було за почат­кової інфекції.

Нове дослідження було опубліковано в журналі Nature Medicine.

«Протягом останніх кількох місяців серед людей, які пере­несли COVID-19 або були ще­плені та зробили ревакцинацію, і особливо серед тих, які пере­несли інфекцію і також отрима­ли вакцини, панувала атмос­фера непереможності, маючи свого роду суперімунітет до ві­русу», — сказав старший автор нового дослідження Зіяд Аль-Алі.

За останні кілька років стає очевидним, що COVID-19 — не просто короткочасне респіра­торне захворювання. Дослі­дження показали, що протягом кількох місяців після зараження пацієнти, які одужали, ризику­ють мати проблеми зі серцем, інсульт, неврологічні захворю­вання та діабет.

З появою Omicron та супут­німи масовими хвилями по­вторних заражень COVID не зрозуміло, чи зберігаються ці підвищені ризики з кожним но­вим зараженням. Якщо у люди­ни все було добре після першо­го контакту з COVID, чи означає це, що друга чи третя інфекція буде схожою?

Згідно з новим досліджен­ням Аль-Алі, кожна наступна інфекція COVID збільшує сукуп­ний ризик виникнення у люди­ни широкого спектру проблем зі здоров’ям. Його попередня робота показала, що початко­ві інфекції можуть підвищувати ризик виникнення проблем зі серцем та мозком на термін до року.

У новому дослідженні вивча­ли наслідки другої та третьої ін­фекцій COVID у когорті з кількох мільйонів ветеранів США. Під час дослідження було створено контрольну групу з приблизно 5 млн неінфікованих осіб. Їхні показники кількох захворювань порівнювали з тим, що спосте­рігається в когорті осіб з одні­єю інфекцією COVID (близько 400 000 осіб) та двома або біль­ше інфекціями (близько 40 000 осіб).

«Дослідження показало, що зараження вдруге, втретє або вчетверте сприяє додат­ковим ризикам для здоров’я у гострій фазі, тобто у перші 30 днів після зараження, і в наступ­ні місяці, що означає тривалу фазу COVID. Це означає, якщо навіть у вас було два заражен­ня COVID-19, третього краще уникати. А якщо у вас було три зараження, краще уникати чет­вертого», — сказав фахівець.

Дані свідчать, що люди, які перенесли другу або третю ін­фекцію COVID, втричі частіше потерпають від проблем із сер­цем або нирками і майже вдвічі частіше від неврологічних роз­ладів порівняно з людьми, які перенесли лише одне інфіку­вання COVID.

Найголовніше, що потрібно зрозуміти з нового досліджен­ня, полягає у тому, що друга або третя інфекція COVID не більш небезпечні за першу, але вони створюють додатковий ризик інших проблем зі здоров’ям.

Раніше Курсор писав, що експерти попереджають про новий симптом COVID-19, на який не зважають. Виникає но­вий домінуючий симптом, і біль­шість людей помилково сприй­мають його як звичайну застуду.

Вчені розкрили механізм проникнення SARS-CoV-2 у кро­воносні судини. Коронавірус за­ражає клітини респіраторного епітелію, а потім поширюється в інші органи через кровоносні судини.

Два антитіла, відкриті в Із­раїлі, можуть боротися з усіма відомими COVID-штамами.

Наша редакція писала, що нове антитіло нейтралізує всі відомі варіанти COVID-19. Це може стати значним кроком до створення вакцини широкого спектру дії.

Схожі новини