Передплата 2024 «Добра кухня»

Які ендоскопічні обстеження та з якого віку треба проходити. Чек-лист

Дослідження з допомогою ендоскопу дозволяють оцінити стан багатьох внутрішніх органів

Колоноскопія, бронхоскопія, цистоскопія, гастроскопія – що це за обстеження? Кому потрібно їх проходити і чи слід це робити профілактично? Скільки коштують такі дослідження та чи можна перевірити стан своїх внутрішніх органів безплатно? Чи застосовується при цьому якесь знеболення, щоб уникнути дискомфорту та неприємних відчуттів під час процедур? Розповідають експерти Центру громадського здоров’я.

Колоноскопія

Це інструментальне обстеження товсто­го кишківника, яке дозволяє оглянути його внутрішні стінки, взяти матеріал для дослі­дження та провести деякі маніпуляції. Крім того, колоноскопія допомагає діагностува­ти онкологічні захворювання кишківника на ранніх стадіях, тож входить у перелік пріо­ритетних у Програмі медичних гарантій.

Кому?

 • Люди після 40 років потрапляють у групу ризику щодо розвитку колоректаль­ного раку. Тому їм таке обстеження реко­мендується проходити регулярно. Направ­лення виписує сімейний або лікуючий лікар.
 • Якщо показання для дослідження має пацієнт молодшого віку, то також може його пройти, але також за направленням лікаря.

Що входить у послугу:

 • консультація лікаря;
 • місцева або загальна анестезія;
 • безпосередньо колоноскопія без ен­доскопічної маніпуляції або з нею та взят­тям матеріалу (за необхідності);
 • діагностика колоректальних утворень;
 • дослідження взятого матеріалу;
 • запис результатів на цифровий носій пацієнтів (за бажання);
 • направлення на інші рівні медичної до­помоги.

Середня вартість послуги у приватних львівських клініках: колоноскопія з місце­вим знеболенням – 1400-2600, колоноско­пія з біопсією* – 2500-5100, колоноскопія з медичним сном – 3300, колоноскопія з ме­дичним сном + біопсія – 3750-5700.

*Нижня межа ціни вказана без врахуван­ня вартості гістологічного дослідження

Як отримати послугу безоплатно:

 • якщо пацієнту вже виповнилося 40 ро­ків – за направленням сімейного або лікую­чого лікаря в закладах, які мають договір на проведення такого обстеження;
 • якщо пацієнт молодший за 40 років – за направленням сімейного або лікуючого лікаря в закладах, які мають договір на на­дання амбулаторних послуг.

Послуга надається амбулаторно. Якщо колоноскопія знадобилася пацієнту під час стаціонарного лікування, то її не треба оплачувати додатково.

Цистоскопія

Це дослідження стінок уретри, сечового міхура і виходів сечоводів, яке проводить­ся за допомогою оптичного приладу. Та­кий метод допомагає виявити патологію, поставити діагноз, взяти біоматеріал на аналіз або ввести ліки. Обстеження до­зволяє виявляти онкологічні захворювання сечовивідних шляхів на ранніх стадіях, тому входить у перелік пріоритетних у Програмі медичних гарантій.

Кому?

 • Цистоскопію слід регулярно проходи­ти всім людям, старшим за 50 років. Для цієї категорії пацієнтів обстеження є без­платним. Але людина мусить звернутися в медичний заклад, що уклав договір з НСЗУ за напрямом «Цистоскопія».
 • Якщо ж пацієнту ще не виповнилося 50 років, але він має показання для про­ведення цього дослідження, то також може пройти його безплатно в закладах, які на­дають амбулаторні послуги за договором з НСЗУ та мають відповідне обладнання.

Що входить у послугу:

 • консультація лікаря, виявлення проти­показань, аналіз попередніх обстежень;
 • консультація анестезіолога;
 • місцева або загальна анестезія;
 • безпосередньо цистоскопія з ендос­копічною маніпуляцією чи без неї, взяття матеріалу на дослідження;
 • гістологічне дослідження матеріалу;
 • запис результатів обстеження на циф­ровий носій пацієнта (за бажання).

Середня вартість послуги у приватних львівських клініках: цистоскопія – 1200-1900, цистоскопія з біопсією – 2200, цис­тоскопія з медичним сном – 2400.

Як отримати послугу безплатно:

 • за направленням лікаря, з яким укла­дена декларація;
 • за направленням лікуючого лікаря.

Зверніть увагу, що послуга надається лише амбулаторно. Якщо в пацієнта вини­кла потреба в цистоскопії під час стаціо­нарного лікування, то платити за неї додат­ково не потрібно.

Езофагогастродуоденоскопія, або гастроскопія

Це обстеження стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки за допомогою ен­доскопа, який вводиться через рот. Воно дозволяє оглянути внутрішні стінки цих ор­ганів, ввести ліки та взяти біоматеріал для дослідження.

Кому?

За допомогою гастроскопії можна ви­явити онкологічні захворювання органів травлення на ранніх стадіях. Тому обсте­ження входить до переліку пріоритетних у Програмі медичних гарантій і є безплатним для пацієнтів у віці понад 50 років.

Що входить у послугу:

 • консультація лікаря;
 • місцева або загальна анестезія;
 • аналіз та опис результатів;
 • запис результатів дослідження (фото/відеофіксація) на цифровий носій пацієнта (за бажання).

Середня вартість послуги у приватних львівських клініках: езофагогастродуоде­носкопія – 850-1600*, езофагогастродуо­деноскопія з біопсією – 1700-2500, езофа­гогастродуоденоскопія з медичним сном – 2400-3400, езофагогастродуоденоскопія з медичним сном + біопсія – 2900-5000.

*Нижня межа ціни вказана без вартості анестезії.

Як отримати послугу безплатно:

 • якщо пацієнтові вже виповнилося 50 років, йому слід звернутися до свого сі­мейного або лікуючого лікаря та отримати направлення. Після цього записатися на процедуру в медичний заклад, який уклав договір з НСЗУ за напрямом «Езофагога­стродуоденоскопія»;
 • якщо пацієнтові ще не виповнилося 50 років, однак лікар вбачає необхідність у про­веденні такого обстеження і видав направ­лення, гастроскопія також буде безплатною. Потрібно записатися в медичний заклад, який надає амбулаторні послуги за догово­ром з НСЗУ і має відповідне обладнання;
 • якщо потреба в дослідженні виникла під час стаціонарного лікування, то окремо його оплачувати не потрібно – НСЗУ по­криє вартість процедури.

Бронхоскопія

Це обстеження трахеї й бронхів за допо­могою ендоскопа. Воно дозволяє оглянути внутрішні стінки цих органів, взяти матері­ал для дослідження та провести певні мані­пуляції чи оперативні втручання.

Кому?

За допомогою бронхоскопії можна ви­явити онкологічні захворювання органів дихання на ранніх стадіях, тому вона вхо­дить до переліку пріоритетних у Програмі медичних гарантій. Таке обстеження при­значають пацієнтам з групи ризику, тобто всім особам після 50 років.

Що входить у послугу:

 • консультація лікаря;
 • консультація анестезіолога;
 • місцева або загальна анестезія;
 • безпосередньо проведення дослі­дження;
 • аналіз та опис результатів;
 • запис результатів бронхоскопії на цифровий носій пацієнта (за бажання).

Середня вартість послуги у приватних львівських клініках: бронхоскопія – 900-1400*.

*Нижня межа ціни вказана без вартості знеболення.

Як отримати послугу безплатно:

 • якщо пацієнтові вже виповнилося 50 років, йому треба звернутися до свого сі­мейного або лікуючого лікаря та отримати направлення на це обстеження. Після цьо­го знайти медичний заклад, який надає по­слуги за пакетом «Бронхоскопія», записа­тися на прийом і прийти у визначений час;
 • якщо пацієнтові ще не виповнилося 50 років, однак лікар визнав необхідність про­ведення такого дослідження, слід отримати направлення. Після цього звернутися в ме­дичний заклад, який надає амбулаторні по­слуги та має відповідне обладнання, запи­сатися на прийом і прийти у визначений час;
 • якщо пацієнт перебуває на стаціонар­ному лікуванні і йому призначили це обсте­ження, платити за нього не потрібно – вар­тість процедури покриє НСЗУ;
 • також бронхоскопія проводиться під час діагностики й лікування туберкульозу. Тому є безплатною для пацієнтів у медич­них закладах із договором «Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах».

Знайти потрібний заклад допоможуть оператори контакт-центр НСЗУ. Для цього слід зателефонувати за номером 16-77.

Ціни в приватних клініках вказані лише приблизно та з метою, щоб пацієнт міг зо­рієнтуватися й вирішити, де йому краще обстежитися, – в державному чи приватно­му медичному закладі. Радимо уточнювати вартість діагностичних процедур безпосе­редньо в клініках.

Схожі новини