Передплата 2024 «Добра кухня»

Чому жінки п’ють алкоголь

Досить тривалий час алкоголізм вважали чоловічою проблемою. Тим часом вплив етилового спирту на жіночий організм агресивніший, залежність розвивається в рази швидше, збільшує та ускладнює ризик розвитку негативних наслідків

Чому вона п’є?

Жінки – найбільш ризико­генна та вразлива група з по­гляду згубного впливу алко­голю на організм, а також на репродуктивний потенціал. Ця група є найактивнішою в економічному плані. Встанов­лено, що алкоголь вживають понад 50% жінок працездат­ного віку.

Основні мотиви, що спо­нукають жінку до вживання спиртного:

 • бажання підняти настрій та/або розслабитися;
 • культурні традиції (свято = гуляння зі спиртним);
 • важка життєва ситуація та/або проблеми в особисто­му житті;
 • «за компанію».

Умовно кажучи, причини жіночого пиття здебільшого пов’язані з емоційною сфе­рою, тоді як чоловіки схильні «запивати» соціальні тяготи та тиск: фізично важку пра­цю, тягар відповідальності, кар’єрний провал тощо.

Алкоголь та жінка несумісні

За показниками середньо­го вживання алкоголю на рік жінки випивають утричі мен­ше алкогольних напоїв. Але проблему не можна розгляда­ти лише крізь призму кількості алкоголю.

Виявляється, в організмі жінки виробляється менша кількість алкогольдегідро­генази – одного з двох фер­ментів, які «знешкоджують» етиловий спирт, що надходить ззовні, і виводять його. Зо­крема, алкогольдегідрогена­за руйнує молекули спирту до ацетальдегіду, речовини вкрай токсичної для організ­му. Другий фермент – аль­дегіддегідрогеназа – роз­щеплює ацетальдегід до вуглекислого газу та води, які природним чином через ди­хання, піт та сечу виводяться з організму. Простіше кажучи, жінка швидше п’яніє і повіль­ніше тверезіє.

Залежність від алкоголю у жінок розвивається приско­реними темпами (5-7 років, у чоловіків – 10-15 років), має більш агресивний характер, а наслідки для здоров’я виявля­ються важчими.

Як алкоголь впливає на жіноче здоров’я

Вживання алкоголю неминуче завдає шкоди здоров’ю. У жінок ці ризики збільшуються багаторазо­во:

 • ризик розвитку цирозу та інших захворювань печінки, асоційованих із вживанням алкоголю, у жінок вищий, ніж у чоловіків;
 • швидше настає знижен­ня когнітивних здібностей, а також розвиток атрофічних змін головного мозку;
 • ризик пошкодження серцевого м’яза на тлі зло­вживання алкоголем у жінок вищий навіть за нижчих доз та «стажу» вживання;
 • вживання алкоголю збільшує ризик раку ротової порожнини, горла, стравохо­ду, печінки та товстої кишки. У жінок вживання алкоголю також пов’язане з раком гру­дей навіть за низького рівня споживання;
 • етиловий спирт дуже негативно впливає на репро­дуктивну функцію жінки та за регулярного вживання значно знижує ймовірність вагітності. Вживання алкоголю під час вагітності багаторазово збіль­шує ризик викидня, мертво­народження, передчасних пологів, а також народження малюка з фетальним алко­гольним синдромом.

Як зупинити жіночий алко­голізм

Є лише три ключові фак­тори, які утримують жінок від пиття:

 • усвідомлення небез­пеки розвитку захворювань, пов’язаних із вживанням ал­коголю;
 • свідоме негативне став­лення до алкоголю;
 • можливі проблеми у сім’ї.

Тому потрібні інформаційні заходи з акцентуванням уваги на ризиках та негативних на­слідках вживання алкоголю для жіночого здоров’я, у тому числі репродуктивного, а також соці­ального та сімейного благопо­луччя. Важливо знизити цінову доступність алкоголю.

Читайте також: Шкідливі звички, що наближають старість

Схожі новини