Передплата 2024 «Добрий господар»

«Туреччина вже впроваджує п’яту бустерну дозу вакцини для захисту своїх мешканців»

Бустерна доза рекомендована для всіх людей, які отримали дві дози вакцини з адекватною імунною відповіддю

Щеплення від Covid-19 розпочинали із введення двох доз вакцини з інтервалом, що залежав від того, яку вакцину використовували. Зараз науковці та медики кажуть, що для захисту людей від нових мутуючих штамів коронавірусу двох доз вакцини недостатньо, і тому почали вводити і додаткову, і бустерну дозу.

Що таке додаткова і бустерна доза вакцини і для чого вони потрібні? На ці та інші запитання відповідає експерт департаменту охорони здоров'я з епідеміології та вакцинопрофілактики Львівської обласної державної адміністрації Наталія Іванченко-Тімко.

Наталія Іванченко-Тімко. Фото Дивись інфо
Наталія Іванченко-Тімко. Фото Дивись інфо

– Наталіє Олександрівно, насампе­ред, розкажіть про додаткову дозу вак­цини. Кому її вводять і з якою метою?

– Додаткову дозу вводять людям, які мають порушення в роботі імунної систе­ми, так звані імунодефіцити, що можуть бути вродженими чи набутими. Ще є варі­ант імунодефіциту, коли людина приймає окремі групи медикаментів для лікування різних захворювань, і ці групи медика­ментів не дають імунній системі адекватно спрацювати у відповідь на введення вак­цини і утворити імунний захист. Саме для таких людей передбачена додаткова доза вакцини. Рекомендують її вводити тією са­мою вакциною, яку людина отримала при першому і другому щепленні.

Проте якщо під час попередньої вак­цинації спостерігалися якісь несприятливі реакції організму, то ця додаткова доза може бути зроблена вакциною на основі мРНК – або Pfizer, або Moderna.

При цьому зазначу, що додаткова доза не продовжує дію сертифіката про про­ведену вакцинацію, тобто термін дії сер­тифіката залишається такий же, як після введення другої дози вакцини, тобто – за­вершення вакцинального комплексу. До­даток «Дія» не відображає додаткової дози вакцини. Її роблять для того, щоб підсили­ти імунну відповідь для створення повно­цінного захисту людини від коронавірусу.

– Тепер розкажіть, що означає бус­терна доза та хто її може отримати і коли?

– Бустерна доза рекомендована для всіх людей, які отримали дві дози вакцини з адекватною імунною відповіддю. Єди­на вимога – має минути не менше шести місяців від введення другої дози вакцини проти коронавірусу. Ті люди, які отримали додаткову дозу, теж мають право на бус­терну дозу. Але її будуть вводити з інтерва­лом у шість місяців, який є універсальним для введення бустерної дози.

– А якою вакциною роблять бустерну дозу?

– Рекомендованою є вакцина, що міс­тить молекули мРНК (тобто кодує шипо­подібний білок коронавірусу), це – Pfizer або Moderna. І навіть при тому, якщо пер­шу і другу дозу людина отримала іншими вакцинами. Однак якщо спостерігалися несприйнятливі, непередбачувані реакції організму чи важкий перебіг під час прове­дення вакцинації, то бустерна доза може бути проведена іншими вакцинами, а не на платформі мРНК.

Станом на сьогодні доведено, що вак­цини є взаємозамінними, і зробивши вакцинальний комплекс однією групою вакцин, бустерну дозу або ревакцинацію можна проводити іншими вакцинами.

– Для чого проводять ревакцинацію?

– Для того, щоб зменшити ймовірний відсоток інфікування Covid-19 вакцинова­ними людьми, і для того, щоб у цих людей, якщо вони і зустрінуться з вірусом і захво­ріють, перебіг захворювання був легким. І однозначно – для того, щоб ці люди зали­шилися живими і здоровими. Таким шля­хом пішли більшість країн світу, зокрема, країни Євросоюзу. Деякі країни, напри­клад, Туреччина, для захисту своїх меш­канців запроваджують вже п’яту бустерну дозу.

– Чи в Україні будемо щороку отри­мувати додаткову бустерну дозу, чи їх буде кілька?

– Зараз національна технічна група екс­пертів працює над тим, щоб обрати мак­симально правильний шлях для захисту населення від Covid-19.

Читайте також: «Йде серйозна хвиля коронавірусу. Такого за два роки не було»

Схожі новини