Передплата 2024 ВЗ

Додаткова доза – не бустерна

У МОЗ пояснили різницю: на додаткову не треба так довго чекати, але розраховувати на неї можуть не всі

Як у світі?

В Ізраїлі вже розпочали вакцинацію від COVID-19 четвертою дозою. Наразі ревакцинують лише медиків. На черзі – люди похилого віку. Вслід за Ізраїлем про такі наміри заявили Німеччина та Велика Британія.

Тим часом Ізраїль ско­ротив інтервал між вве­денням другої і третьої доз з п’яти до трьох місяців. До та­кого ж кроку (вочевидь, у від­повідь на загрозу поширення “Омікрону”) вдалася і Франція. У більшості країн, де вже ак­тивно вакцинують третьою до­зою, ревакцинацію проводять переважно через п’ять місяців після другої, причому “бусте­ри” отримує все доросле насе­лення, незважаючи на вік, наяв­ність хронічних захворювань та показники імунної системи.

А от Україні вакцина­ція третьою дозою стартува­ла лише нещодавно

Дефіциту вакцин у нас немає. Навпаки, за інформацією Українсько­го центру охорони здоров’я, за рік в Україні сумарно утилі­зували майже мільйон доз, які виявилися незатребуваними. Та, попри це, третю дозу поки що пропонують лише окремим категоріям населення: людям з ослабленим імунітетом, лі­карям та працівникам інтерна­тів. І тут є невеличка різниця, бо перші отримують не бус­терну, а додаткову дозу вак­цини. Йдеться про пацієнтів з гострими та хронічними лейко­зами, ВІЛ-інфікованих, хворих, які перебувають на імуносу­пресивній або імуномоделю­вальній терапії тощо. У цих лю­дей ефект від вакцинації є очікувано нижчим, ніж у загаль­ній популяції. А отже, є ризик, що дві вакцини, які їм ввели, могли просто не подіяти і не за­безпечити належного імунного захисту.

Як пояснюють у пресслуж­бі МОЗ (відповідні рекоменда­ції Національна технічна група експертів з питань імунопрофі­лактики надала відомству ще 18 жовтня), додаткову дозу вак­цини такі особи можуть отрима­ти вже через 28 днів після дру­гої, але не пізніше, як через три місяці. Цей термін вважається оптимальним. Якщо вакцинація передбачає однодозову схему, то додаткову дозу вводять піс­ля першої, але з тим же інтер­валом.

Якщо людина приймає пре­парати, які пригнічують імуні­тет, то за два тижні до вакцина­ції їй бажано припинити прийом вказаних ліків. Але, звісно, до­звіл на це повинен дати лікую­чий лікар.

А от уже лікарі та працівни­ки інтернатів, тобто групи ризи­ку за професією, розраховува­ти можуть, власне, на бустерну (ревакцинальну) дозу. МОЗ ре­комендує вводити її як мінімум через шість місяців після остан­ньої.

Із часом ефективність вак­цини знижується, і щоб посили­ти імунну відповідь організму, необхідно провести ревакци­націю. Це – не нова практика. Таку ж ревакцинацію від диф­терії і правця ми би мали отри­мувати кожні 10 років – у 16, 26, 36 років і т. д. Печальний факт: за даними МОЗ, бустерне ще­плення від цих двох інфекцій, за станом на 1 листопада 2021 року, проігнорувало… понад 60% дорослих!

Як додаткова доза вводиться та вакцина, яка застосовувала­ся перед цим, – мРНК-вакцина, інактивована чи векторна. Для отримання додаткової дози не­обхідне скерування від сімей­ного або профільного лікаря. З цим документом слід звернути­ся до найближчого пункту ще­плення чи центру вакцинації.

Вакцинацію від COVID-19 часто порівнюють з вакцинаці­єю від грипу. Мовляв, від коро­навірусу, швидше за все, вакци­нуватися доведеться так само, як від грипу, – щороку.

Нагадаємо: вакцинація від грипу є рекомендованою і про­водять її раз на рік. В ідеалі – пе­ред початком кожного епідсе­зону, хоча щеплюватися можна і до його закінчення, яке зазви­чай припадає на березень. Але при цьому не вводиться ані тре­тя, четверта і т. д. доза, ані до­даткова. Щороку склад вакцини змінюється залежно від штамів, які, за прогнозами експертів ВООЗ, циркулюватимуть у цьо­му епідсезоні.

COVID-19 не вважається го­строю респіраторною вірусною інфекцією, якій притаманна се­зонність, хоча влітку захворю­ваність й падає. Невідомо, які будуть ще мутації вірусу та на­скільки вони виявляться не­безпечними – чи будуть більш заразними, чи викликатимуть більш тяжкий перебіг захво­рювання, та наскільки ефек­тивно зможуть протидіяти їм існуючі вакцини, над удоскона­ленням яких продовжують пра­цювати вчені. Ймовірно, доки триватиме пандемія, вакцина­ція залишиться обов’язковою для представників окремих професій (а у багатьох краї­нах – обов’язковою для всіх до­рослих). Якими будуть часові інтервали між уведенням різних доз вакцини – покаже час. Але вже зрозуміло, що приходи­ти на процедуру щеплення нам доведеться частіше, ніж раз на рік.

Читайте також: Будуть нові хвилі Covid-19

Схожі новини