Передплата 2024 «Добрий господар»

Вчені знайшли спосіб перемогти деменцію

 Знайдено методику, здатну повернути у зворотному напрямі розвиток деменції

Метод гіпербаричної оксигенації (ГБО) застосовується для віднов­лення тканин мозку після травм, інфекцій, отруєння чадним газом та ін­ших ушкоджень. Ізраїльські вчені дове­ли, що з її допомогою також можна зна­чно покращити мозкову діяльність людей похилого віку і тим самим запобігти, а часом і скерувати у зворотному напрямі розвиток деменції та хвороби Альцгей­мера.

Під час процедури ГБО пацієнтів по­міщають у барокамеру, в яку подають 100-відсотковий кисень під високим тис­ком – значно вищим, ніж у звичайних умовах. Цей метод лікування визнано безпечним. В останні роки з’явилися на­укові докази високої ефективності про­токолів із застосуванням гіпербаричного кисню – покращується постачання кис­нем головного мозку, що сприяє утво­ренню нових судин та нервових клітин.

Дослідницька група Тель-Авівського університету зуміла домогтися віднов­лення мозкових тканин від пошкоджень за допомогою процедур гіпербаричної оксигенації. Це перший випадок у науці, коли вдалося успішно запобігти розви­тку деменції та хвороби Альцгеймера без використання лікарських препаратів.

Дослідження включали серію сеансів у барокамері на групі пацієнтів, старших за 65 років. Крім того, порівнювали з ла­бораторними даними дослідів на твари­нах.

Поліпшення кровопостачання моз­ку сприяло підвищенню когнітивних зді­бностей у тих, хто проходив випробуван­ня. На першому етапі проводили досліди на лабораторних мишах, які страждали від розладу, аналогічного хворобі Аль­цгеймера. Тварин протягом 14 днів по одній годині піддавали гіпербаричній оксигенації. Після закінчення курсу у гру­пи піддослідних мишей спостерігалося значне поліпшення когнітивних функцій порівняно з контрольною групою. Поліп­шилися показники крові, на 40 відсотків скоротилися скупчення амілоїдних бля­шок – патологічного білкового нальоту на нервових клітинах, який утворюється у тих, хто хворіє на недугу Альцгеймера або синдром Дауна.

Зрізи головного мозку тварин показа­ли, що сеанси ГБО сприяли утворенню нових судин та покращенню роботи вже наявних.

Наступний етап процедури проводили на людях - пацієнтах 65 років і старших, у яких спостерігалося зниження когнітив­них функцій, зокрема явно виражене по­гіршення пам’яті, що передує розвитку деменції. Лікування включало 60 проце­дур у барокамері протягом 90 днів, зміни фіксували за допомогою МРТ у високій резолюції. Спостерігалося покращен­ня кровопостачання мозку (від 16 до 23 відсотків), покращення пам’яті на 16,5 відсотка, уваги та концентрації на 6 від­сотків, підвищення середніх показників швидкості засвоєння інформації на 10,3 відсотка.

За словами професора Ефраті, гіпер­барична оксигенація дозволить зберег­ти високий рівень мозкової діяльності у похилому віці. Сенс у тому, щоб почи­нати лікування до появи клінічних симп­томів деменції – тобто до початку деге­нерації мозкових тканин, коли внаслідок блокування кровоносних судин зменшу­ється приплив крові та постачання моз­ку киснем. А це може статися й у молодо­му віці. Хвороба Альцгеймера – найбільш поширена форма деменції, вона досі вважається невиліковною. Методики, які існують на сьогодні, орієнтуються лише на сповільнення перебігу захворювання. Дослідження ізраїльських учених може стати серйозним проривом у цьому на­прямі.

Читайте також: Психічні захворювання як риси характеру

Схожі новини