Передплата 2024 «Добра кухня»

Через 80 років довідалася про долю батька

Під час І І Світової війни Іван Пастернак загинув безвісти. Як з’ясувалося, був похований у Німеччині

Зворушлива звістка потрясла родину Пастернаків зі Львова. Майже 80 років тому в горнилі Другої світової війни зник безвісти солдат Іван. Досі у нащадків не було жодних відомостей про те, коли і де обірвалося життя батька, діда й прадіда… Але нещодавно знайшли його воєнний жетон!

Новину в себе на сторінці у Фейсбуці оприлюднив мі­ністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«2021 року в одному з райо­нів Бремена на півночі Німеч­чини розпочалася підготовка до промислового будівництва, — розповів глава українського МЗС. — Будівельний майданчик мав бути розташований на міс­ці засипаного піском колишньо­го кладовища часів І І Світової війни. Місцевим це місце похо­вання радянських військовопо­лонених і примусових робітни­ків було відоме як „російське кладовище“… Ми розуміли, що кладовище ніяке не російське, а радянське, і що серед вій­ськовополонених та примусо­вих робітників могли бути укра­їнці. Наші дипломати разом із місцевими активістами зверну­лися до місцевої влади та доби­лися призупинення будівництва із проведення ретельного істо­ричного дослідження, яке роз­крило сенсацію».

Як стало відомо, після за­вершення війни американська армія задокументувала на кла­довищі 772 поховання. Невдо­взі відбулося перепоховання загиблих. Але вічний спочинок на новому місці знайшли остан­ки лише 456 осіб. Інших же за­сипали двометровим шаром піску.

Шар за шаром почали по­вертати солдатів з небуття п’ять студентів-археологів Київсько­го національного університе­ту ім. Т. Шевченка під керівни­цтвом кандидата історичних наук Тетяни Пастушенко. Ро­бота стартувала у серпні, й не­вдовзі були перші знахідки. Зо­крема — жетон № 14 683, який належав українському солдату Іванові Пастернаку.

Місяці плідної роботи в ар­хівах дали результат — дослід­ники знайшли нащадків цього героя. Як виявилось, щасли­вої миті дочекалася дочка Іва­на Марія, яка сама вже у дуже поважних літах. З нею розділи­ли радість її діти — онуки солда­та Василь, Лідія та Галина. Були сльози радості й великої вдяч­ності за повернення батька з небуття.

Іван Пастернак до війни трудився кравцем. У червні 1941-го йому виповнилося 33 роки. Коли нацистська Німеччи­на напала на Радянський Союз, його мобілізували, а після по­лону відправили до Німеччини. Відтоді зв’язок з ним обірвався.

Завдяки археологічній екс­педиції стали відомі імена ще двох українських солдатів, по­хованих у роки Другої світової війни у Бремені. Це — Сергій Се­лик з Київщини та Микола Ко­вальчук з Волині. Родину остан­нього пошуковці ніяк не можуть знайти. Допомогти зголосився помічник-консультант народ­ного депутата України Олег Місірук: «Інформація про во­їна з Волині: Ковальчук Мико­ла Климович, 02.12.1915 року народження, уродженець села Скірче (сучасний Луцький ра­йон, раніше — Горохівський). Мати — Андріюк Марфа. Потра­пив у полон 24.06.1941 року по­близу міста Горохова. Можливо, ця інформація допоможе швид­ше знайти родину Миколи Ко­вальчука».

Розкопки колишнього радян­ського кладовища в Німеччи­ні триватимуть до березня. По­шуковці сподіваються, що їм вдасться ідентифікувати решт­ки ще не одного українського солдата.

Читайте також: Чи можна було зупинити Гітлера у 1938 році?

Схожі новини