Передплата 2024 «Добра кухня»

Іноземні туристи витрачають у місті 45 євро за день, українські - 34

Результати дослідження, із якою метою до нас приїжджають гості

Фото pexels
Фото pexels

За останній рік середньодобові витрати туриста у Львові зросли орієнтовно на 10%: іноземці витрачають 45 євро за день, українці - 34 євро. Витрати на проживання в готелях — від 2000 гривень на добу, у хостелах — від кількасот гривень на добу. Гіди нарікають, що гості з інших міст України економлять на екскурсіях, вивчають місто самостійно або ж тільки відвідують ресторани. А от іноземці користуються послугами місцевих гідів частіше.

«До великої ві­йни екскурсії з гідом замовляв у Львові кожен п’ятий ту­рист, а зараз це рідкість, — каже екскурсовод Да­нило Слуцький. — Через війну заробітки львівських гідів впали на 70%. Багато гідів пішли з цієї сфери».

Як розповіла «ВЗ» на­чальниця управлін­ня туризму Львівської міської ради Христи­на Лебедь, іноземці мо­жуть дозволити собі побу­ти у місті 10 днів, українці - 3−7 днів. До війни укра­їнці зупинялися на довше.

За даними досліджен­ня Львівського туристич­ного офісу й експертів Українського католицько­го університету, головна мета подорожей до міс­та — відпочинок (43,6%). На другому місці робочі питання — 19,7%, на тре­тьому — відвідини дру­зів і родичів — 15,4%. Далі йдуть транзит — 6,1%, во­лонтерство — 4,7%, змі­на проживання (внутріш­ньо переміщені особи) — 4,4%, лікування — 1,9%, навчання — 1,6%, участь у змаганнях — 1,3%.

«79% гостей Львова відвідують місто повтор­но, 21% тут уперше. 2021 року це співвідношення було таким: 50,5% упер­ше й 45,5% повторно, — розповіла пані Лебедь. — До Львова гості приїж­джають з друзями (29,3%) або з сім'єю чи родичами (28,4%), трохи менше са­мостійно (17,9%), з парт­нерами (12,2%), з колега­ми (11,4%), туристичною групою (0,8%). Міста для подорожі, які гості роз­глядали, окрім Львова, — Київ, Івано-Франківськ, Ужгород, Одеса, Чернівці, Краків, Тернопіль, Варша­ва, Прага, Відень».

Запитую, що турис­там подобається у Львові, чи змінилися їхні смаки? «Гості найчастіше нази­вають привабливу архі­тектуру та пам’ятки, наяв­ність затишних та цікавих ресторанів і кав’ярень, розвинену туристичну інфраструктуру, відносну безпеку та події, що від­буваються у нашому міс­ті, — каже чиновниця. — Серед іноземних гостей на першому місці - від­відування ресторанів та кав’ярень (77,9%), по­тім — самостійні прогулян­ки містом (75,8%). Цьо­горіч гості вище оцінили зручність пересування по місту, ніж минулих років». Менш задоволені туристи транспортним сполучен­ням з іншими містами за­ходу України, а також ці­нами на товари і послуги.

«Другий рік сфера гос­тинності у Львові працює головно для емоційної підтримки українців, — вважає експерт з туриз­му Василь Гудименко. — Львів має гостей, оскільки є транзитним містом по­дорожей до країн ЄС, а також курортних місце­востей України — Букове­ля, Закарпаття, Трускав­ця, Моршина».

Схожі новини