Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

Не забудьте сплатити податок за «зайві» квадратні метри! Інакше — штраф

Осінь — час платити щорічний податок на нерухомість (квартиру або/і будинок, які є у вашій власності). Нагадаємо, податок сплачується, якщо площа вашої квартири перевищує 60 кв. метрів, а будинок — 120 кв. метрів. За несвоєчасну сплату податку (протягом 60 днів з дня вручення повідомлення-рішення) — штраф

Фото умовне з сайту pexels
Фото умовне з сайту pexels

Про нюанси такого оподаткування «ВЗ» розповів начальник управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області Володимир Коваль.

— Який штраф за несвоєчасну сплату податку на нерухоме майно?

— За затримки до 30 календарних днів розмір штрафу становить 5 відсотків суми боргу; за затримки понад 30 кален­дарних днів — 10 відсотків. У разі неспла­ти суми боргу вживаються заходи щодо його погашення відновідно до вимог По­даткового кодексу України. Це накла­дення арешту на майно, стягнення через суд. У випадку несплати після цих захо­дів, інформація передається виконавчій службі для стягнення боргу у примусово­му порядку.

— Як оскаржити повідомлення про сплату податку, якщо майно вже не перебуває у вашій власності?

— Немає потреби оскаржувати рішен­ня через суд чи до ДПС України, якщо платник не згоден із сумою нараховано­го податку. Достатньо звернутися до по­даткового органу за місцем реєстрації з оригіналами документів на право влас­ності на нерухомість. Якщо Податкова виявить розбіжності між своїми даними та даними, підтвердженими платником податку, буде проведено перерахунок суми податку, і платник податків отримає нове податкове повідомлення-рішення.

— Хто звільняється від спла­ти податку на нерухоме майно?

— Податок не нараховується на об'єкти житлової нерухомості, які належать бага­тодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п’ять та більше дітей. А та­кож на об'єкти житлової нерухомості, у тому числі їхні частки, що належать ді­тям-сиротам, дітям, позбавленим бать­ківського піклування, та особам з їх чис­ла, визнаними такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, яких вихову­ють одинокі матері (батьки), але не біль­ше одного такого об'єкта на дитину.

Поряд із цим органи місцевого само­врядування мають право встановлюва­ти додаткові пільги для окремих катего­рій фізичних осіб. Нараховуючи податок на майно, яке перебувало у власності фізичних осіб у 2022 році й розташова­не у місті Львові, пільгу мають учасники АТО. Під час визначення податку на май­но, яке перебувало у власності фізичних осіб у 2023 році і розташоване на тери­торії Львівської ТГ, від сплати податку за об`єкти житлової нерухомості, крім учас­ників АТО, звільняються фізичні особи, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії рф проти України.

— Чи є пільга у сплаті податку на не­житлову нерухомість?

— На нежитлові об'єкти пільга не на­дається. Оподатковується вся загальна площа об'єктів нежитлової нерухомості.

— Скільки у 2023 році вже сплачено податків на Львівщині?

— У поточному році сформовано понад 200 тисяч повідомлень-рішень на спла­ту податку на суму, що перевищує пів мі­льярда гривень. Надходження податку від фізичних осіб, який надходить до міс­цевих бюджетів у поточному році, за ві­сім місяців становлять понад 250 млн гривень, і цей показник вже перевищує цифри цілого 2022 року. Зокрема, спла­чено за зобов’язаннями попередніх років — орієнтовно 55 млн гривень.

Схожі новини