Передплата 2024 ВЗ

Єдине джерело постачання нафтопродуктів – західний кордон. До війни звідти надходило тільки 10%

Аби вийти на нормальний рівень споживання, в Україну щодня треба завозити 27 тисяч тонн пального

Паливна криза в Україні поглиблюється. 18 травня уряд скасував граничне регулювання цін на пальне, відповідно, ціни поповзли угору. Попри те, що уряд рекомендував не перевищувати межі – 52 грн/літр на бензин і 58 грн/л на дизель – на деяких заправках ціни вже сягають 60-65 грн за літр. Однак підвищення цін не вплинуло на зменшення дефіциту пального. Там, де воно з’являється, вишиковуються черги. На різних заправках діють різні обмеження на кількість пального, яку відпускають «в один бак»… Коли ситуація нормалізується?

– До війни близько 90% на­фтопродуктів в Україну надхо­дило з білорусі, росії, портів та власного виробництва в Кре­менчуці, – розповів у автор­ському проєкті «Орестократія» шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара керівний ди­ректор WOG Holding BV Андрій Пивоварський. – Зараз імпорту з білорусі та росії немає, нафто­переробний завод у Кременчуці розбомблений, порти заблоко­вано. Єдине джерело постачання нафтопродуктів – західний кор­дон. До війни звідти йшло 10% нафтопродуктів. Що це означає?

По-перше, європейський ри­нок повинен постачати мільйо­ни тонн додаткового ресурсу в Україну. Європа не була готова до цього. У страшному сні ніх­то не міг уявити, що росія напа­де на Україну.

По-друге, логістичні перехо­ди між ЄС і Україною не гото­ві прийняти додатково у десят­ки разів більше продуктів. Тиск на європейську залізницю на­стільки зріс, що вона фізично не може швидко перебудуватися. Не вистачає вагонів, у Deutsche Bahn не вистачає цистерн.

По-третє, Європа готується до ембарго на російську нафту та нафтопродукти. А це означає, що ЄС доведеться знаходи­ти десь нафтопродукт і завози­ти його. Деякі нафтопереробні заводи не матимуть російської нафти, тож можуть зменшити обсяги переробки, поки не зна­йдуть альтернативних джерел сирої нафти. Потрібно буде тією ж залізницею, портами завози­ти більше нафтопродуктів для власних потреб.

По-четверте, шалене зрос­тання вартості нафти, що при­звело до зростання цін на на­фтопродукти в ЄС і до певної кризи в ЄС щодо 95-го бензину. У деяких країнах, зокрема Поль­щі, дефіцит 95-го бензину, хоч війни у них немає. Трейдерам, уряду потрібно провести рево­люцію у логістиці. Бо 100% на­фтопродукту має йти через за­хідний кордон.

За словами Андрія Пивовар­ського, потрібно змінити сис­тему фінансування закупівель. Українські компанії за свої гро­ші, за передоплатою змуше­ні купувати продукт, який може їхати місяць-два. В Україні ві­йна, для банкірів наш ринок ри­зикований, компанії мають самі шукати джерела фінансуван­ня... Місяць тому в Україну вво­зили 5 тисяч тонн нафтопродук­тів на добу. Сьогодні це 15 тисяч тонн. Аби вийти на нормаль­ний рівень споживання, потріб­но везти 22 тисячі тонн на день. А якщо говорити про всі канали збуту, потреби і для армії, і для аграріїв, то має ввозитися 25-27 тисяч тонн продукту на добу.

Коли ситуація з пальним нормалізується? Якщо не буде форс-мажорів, ринок протягом місяця вийде на комфортний рівень щодо дизеля. Щодо 95-го бензину, то питання не тіль­ки завезти, а й знайти, закупи­ти. У Європі – дефіцит 95-го. Тут потрібно буде понад місяць. Але головне – є позитивна динаміка.

Українська армія, залізниця, спецслужби (швидкі, поліція, пожежники) пальним забезпе­чені. Для персонального спожи­вання є черги. Але вони є там, де є нафтопродукт. Тому обережно кажу, що кризу ми пройшли. Не можу називати конкретні дати, але відновлення буде, сказав Андрій Пивоварський.

Щодо ціни на пальне, то за останній рік значно зросли усі складові його собівартості. Ціна пального складається із базо­вого показника (вираховується окремо) плюс премія виробни­ка, премія трейдера і логістич­ні витрати до кордону та після кордону. Базовий показник за останній рік зріс у доларах удві­чі. Наприклад, якщо пальне ко­штувало 650 доларів за тонну, то тепер – 1300 доларів. Пре­мії були 20-40 дол. на тонну, те­пер – 350-400 доларів на тонну. Логістика до кордону, коли були відкриті морські порти, стано­вила близько 40 євро на тонні. Сьогодні логістика до кордону – 100 євро на тонні.

Схожі новини