Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Чи перейменують Червоноград і Червоне?

В Україні знову звернулися до питання перейменування населених пунктів, назви яких пов’язані з російською імперською політикою. Український інститут національної пам’яті (УІНП) оприлюднив перелік топонімів, які, відповідно до законів про декомунізацію, пропонується перейменувати

Фото: krystynopol.info
Фото: krystynopol.info

«Цей перелік не є вичерп­ним і буде доповнюватися, — йдеться на сайті УІНП. — Опри­люднюючи його, маємо на меті сприяти громадам й ор­ганам місцевого самовряду­вання та звернути їхню увагу на назви, які містять російську імперську символіку, відповід­но до закону».

Упродовж півроку, до 27 січня 2024 року, місцева влада повинна подати до Вер­ховної Ради свої пропозиції назв для тих населених пунктів, які підпадають під переймену­вання відповідно до закону.

На Львівщині до цього пе­реліку увійшли місто Черво­ноград та село Червоне Золо­чівської міської територіальної громади. Історична назва Чер­вонограда — Кристинопіль. До складу СРСР місто увійшло 15 лютого 1951 року на підста­ві радянсько-польської міжурядової угоди, внаслідок чого Польща отримала Устрики До­лішні. У тому ж 1951 році місто перейменовано на Червоно­град. Стара назва, Кристино­піль, походить від імені княж­ни Кристини з Любомирських. Це перша дружина засновни­ка міста, польського шляхти­ча, коронного гетьмана Фелік­са Казімежа Потоцького.

Село Червоне Золочів­ської МТГ до 1946 р. мало на­зву Ляцьке. Цей населений пункт відомий з кінця XIV ст. У 1946 р. радянська влада пе­рейменувала його на Червоне, що пов’язано з комуністичною символікою.

Нинішні рекомендації до перейменування — не перші за останній час. 22 червня Наці­ональна комісія зі стандартів державної мови рекомендува­ла перейменувати 1400 насе­лених пунктів в Україні, назви яких потребують зміни че­рез невідповідність орфогра­фічним, граматичним і слово­творчим нормам української мови, або містять у назві іде­ологеми, пов’язані з росій­ською імперською політикою в Україні. На Львівщині до спис­ку потрапили 24 топоніми, зокрема, Червоноград. Од­нак після обурення мешкан­ців Нацкомісія скоротила пе­релік, вилучивши звідти назви сіл, селищ і міст, які можуть стосуватися російської коло­ніальної політики. На Львівщи­ні в оновленому списку зали­шилося 14 населених пунктів, куди Червоноград не увійшов.

Коментар для «ВЗ»

Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ, міський голова міста Червонограда

— Спочатку Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила свій перелік населених пунктів, які рекомендуєть­ся перейменувати. Потім сказали, що запропоноване не сто­сується Червонограда, і цю пропозицію нібито скасували. За­раз свій перелік оприлюднив Український інститут національної пам’яті. Там пропонується перейменувати Червоноград. Ще є півроку для вирішення цього питання. На сьогодні активних дій щодо цього не ведеться. Було опитування містян в інтернеті - більшість була за те, щоб залишити назву Червоноград. Зараз займаємося демонтажем пам’ятників — символів тоталітарно­го режиму. Вирішимо з тим, тоді займемося питанням перейме­нування міста. Остаточне рішення прийматиме сесія Червоно­градської міської ради.

Схожі новини