Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

Жителів Східниці на руках виносили

До відрізаної водою Перепростині лише пішим переходом можна потрапити

Інтенсивні дощі призвели до значного підвищення рівня води у річці Східничанка — на півтора метра — та сильно підтопили Східницю. Відтак єдиною надійною дорогою, яка з'єднує гірський курорт з навколишнім світом, стало сполучення через Борислав.

У перші критичні годи­ни велика вода зруйнува­ла міст, через який здій­снюється автотранспортний рух на Новий Кропивник. Це — на­прям на Турківщину. Доїхати до Турки можна, але об'їзним шля­хом — через село Залокоть, але так набагато довше. Не кращі справи і на недавно відремонто­ваній дорозі Східниця — Верхнє Синьовидне. Вона, як повідоми­ла пресслужба Львівської облас­ної військової адміністрації, та­кож закрита для експлуатації. Підрядник вже працює над від­новленням дорожнього полотна, ліквідацією руйнівних наслідків стихії в Уричі та Підгайцях. Най­більша проблема на цій дорозі - міст через Стрий. І цю, здавало­ся б, міцну та надійну споруду вода також пошкодила.

Рівень води у підтоплених на гірському курорті місцях знизив­ся, вода помалу відступає.

У Східниці, як заявив на нара­ді у Дрогобицькій районній вій­ськовій адміністрації заступник селищного голови Східниці Петро Кость, основні зусилля спрямовано на очищення Схід­ничанки, доріг та водних стоків. Після заміни пошкодженої газо­вої труби вдалося відновити га­зопостачання на вулицях Шев­ченка, Зарічній та Промисловій. На черзі - вулиця Кропивницька. Тут обсяг аварійних робіт — най­більший.

Внаслідок паводка у Східниці постраждали люди. Деяких жи­телів Східниці, які у водяну пастку потрапили, рятувальники на ру­ках виносили. Але через деякий час водні потоки зменшились, стихія стихла. Ніхто з потерпілих просто неба не залишився. Усі отримали прихисток, про них пі­клуються. Але це не означає, що про цих людей можна забути. Вони потребують допомоги, пси­хологічної підтримки. Керівник Дрогобицької районної вій­ськової адміністрації Степан Кулиняк закликав голів сусідніх зі Східницькою ОТГ територіаль­них громад підставляти плече, активно долучатись до допомо­ги Східницькій ОТГ у ліквідації на­слідків природного лиха, яке ста­лося 10 червня.

А як справи в інших селах, які входять до складу Східницької ОТГ: не один же гірський курорт постраждав від паводка. Сер­йозно потерпають жителі Пере­простині: до відрізаного з обох боків водою гірського села мож­на потрапити лише через піший перехід. Не набагато краща си­туація у Новому Кропивнику. По­трапити до села автотранспор­том з Борислава та Дрогобича можна лише через Підбуж.

Не варто забувати про таку небезпеку, як інфекційні ризи­ки. Людей, які живуть на нара­зі підтоплених територіях, попе­реджено про неприпустимість споживання води з відкритих во­дойм та криниць. Водні джерела лише обстежуються, взято про­би на аналіз. Для доставки про­дуктів харчування та предметів першої необхідності у важкодос­тупні місця постраждалих насе­лених пунктів Східницької ОТГ залучають і міжнародні гумані­тарні фонди. Дрогобицькій екс­плуатаційній дільниці Басейно­вого управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну до­ручено організувати та провести розчищення русла Східничан­ки: у Львівському регіональному центрі метеорології дійшли ви­сновку, що головною причиною виникнення підтоплень у Схід­ниці стали забруднені водойми.

Схожі новини