Передплата 2024 «Добра кухня»

«Жили за старим годинником, який запізнювався. Нарешті налаштуємо його так, аби показував правильний час»

Різдво буде не 7 січня, а 25 грудня! Календарну реформу розпочала УГКЦ. Услід за нею відзначати релігійні свята за Новоюліанським календарем збирається й ПЦУ

Фото: Українська греко-католицька церква
Фото: Українська греко-католицька церква

Віряни Української греко-католицької церкви з 1 вересня нинішнього року відзначатимуть релігійні свята за новим, Новоюліанським календарем. Про таке рішення, що його напередодні ухвалила 93-тя сесія Архієрейського Синоду УГКЦ, яка відбулася у Львові-Брюховичах, оголосив минулого понеділка Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

У постанові Архієрейського Си­ноду сказано: «Взявши до ува­ги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із ду­ховенством та монашеством нашої Церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські ра­ції:

  • А. УГКЦ в Україні перейти з 1 вересня за новим стилем (початок Індикту) 2023 року Божого на новий стиль для неру­хомих свят, із збереженням чинної Пас­халії.
  • Б. Для тих парафій чи поодиноких громад, які почуваються ще не готови­ми до такого кроку (за окремим благо­словенням єпархіального єпископа), залишити можливість літургійного жит­тя за Юліанським календарем на період до 2025 року Божого".

Для «Високого Замку» новації проко­ментував історик, релігієзнавець Та­рас Антошевський:

Сталося те, про що давно говорило­ся. Зараз для змін у церковному кален­дарі чудова нагода. УГКЦ переходить на календар, який у наукових колах нази­вають Новоюліанським. Його сто років тому уклав один серб, який фактично по­єднав Юліанський і Григоріанський ка­лендарі… До нерухомих релігійних свят, про які йдеться у постанові Архієрей­ського Собору УГКЦ, належать свята, які щороку припадають на один і той же день, наприклад, Різдво. Великдень же щороку припадає на іншу дату. А з ним пов’язані Вознесіння, П’ятдесятниця, а також Великий піст. Вони залишаться, як було, за Юліанським календарем.

Отож Різдво, свята-іменини (Василя, Івана, Петра-Павла, Миколи, Дмитра та інші), які завжди відзначали в один і той же день, будемо відзначати за виправ­леним календарем. Різдво святкувати­мемо не 7 січня, а 25 грудня, Богояв­лення (Хрещення) — не 19-го, а 6 січня. Образно кажучи, ми жили за старим го­динником, який запізнювався. Ми на­решті його налаштовуємо так, щоби він показував правильний час.

Аби точно знати, коли яке свято буде, треба заглянути у церковний ка­лендар. Там поруч дві цифри: біля 7 січня пише 25 грудня — і так далі. Стрі­тення ми досі відзначали 15 лютого, а тепер його дата припадатиме на 2 лю­того. Свято Василя припадатиме на 1 січня. Дмитра відзначали 8 листопада, а тепер цей день буде наприкінці жов­тня. День Петра і Павла, який припадав на 12 липня, тепер будемо святкувати наприкінці червня.

За словами пана Тараса, для тих па­рафій, які виявляться не готовими до переходу на новий календар, до 2025 року залишають можливість відзначати свята по-старому. Цей час надається для роз’яснень з боку священників, яку роль у житті церкви відіграє календар.

Про календарну реформу йшлося напередодні і під час засідання Свя­щенного Синоду Православної церкви України. Своєю постановою Священ­ний Синод затвердив порядок надання благословення парафіям та монасти­рям ПЦУ на використання Новоюліан­ського календаря. Також було вирішено скликати 24 травня 2023 року чергове засідання Архієрейського Собору, од­ним з питань порядку денного якого буде обговорення календарної рефор­ми. Відомо, що майбутню календар­ну реформу ієрархи УГКЦ і ПЦУ попе­редньо обговорювали між собою ще у грудні, і тоді домовилися про узгодже­ні дії.

Восени минулого року ПЦУ дозво­лила своїм парафіям (де була відповід­на згода громади і пароха) святкувати Різдво не 7 січня, як раніше, а 25 груд­ня, тобто не за Юліанським, а за Но­воюліанським календарем. Одними з перших таку традицію започаткували у селі Криворівні на Прикарпатті.

Довідка «ВЗ»

Саме за Новоюліанським кален­дарем живе більшість православ­них церков світу, зокрема Церк­ва Греції, Церква Кіпру, Румунська й Болгарська православні церкви, Вселенський патріархат Константи­нополя. Новоюліанський календар використовують також Болгарська греко-католицька, Греко-візантій­ська католицька й Румунська гре­ко-католицька церкви. Натомість російська православна церква, іє­рархи якої, зокрема «патріарх» Кі­ріл, усіляко підтримують путіна й агресію рф проти України, вперто тримається застарілого Юліансько­го календаря (того, за яким Різдво святкують не 25 грудня, а 7 січня).

Схожі новини