Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

«Хто готувався за тестами ЗНО минулих років, тому скласти мультитест було нескладно»

У цьому переконують учасники основної сесії НМТ

Цьогорічні учасники НМТ складали іспити з трьох предметів — української мови та літератури, математики та історії за спрощеною системою. На вирішення завдань з усіх трьох предметів було дві години. Близько 10 тисяч учасників в Україні отримали на НМТ найвищий бал — 200. Журналістка «ВЗ» поспілкувалася з випускниками, які отримали по 600 і 400 балів (тобто по 200 балів із трьох і двох предметів).

Дмитро Поздняков, випускник Моршинської загальноосвітньої школи-ліцею

— Завжди добре вчив­ся, тож спо­дівався, що отримаю високі бали. Протягом року «шту­діював» за­готовлені тести, від­повіді на які майже за­вжди були вірними. Попри те, що непогані знання отримував у школі, додатково займав­ся протягом останнього року з репети­торами, що також дало непоганий ре­зультат. Були маленькі прогалини, які треба було «підтягнути» додатково. Я ж готувався до великого ЗНО. А там пи­тання були складнішими. Але те, що з усіх трьох предметів маю по 200, а су­марно 600 балів, звісно, мене втішило.

— Чи не замало було дві години, які було виділено на три предмети?

— Ой, це навіть забагато часу. Від­дав роботу за пів години до завершен­ня сесії.

— Куди маєш намір вступити?

— Подав документи на п’ять бюджет­них місць — у Львівську політехніку, На­ціональний університет імені Івана Франка і в Ужгородський національний університет. Обрав спеціальність «Ін­женерія програмного забезпечення» і «Комп'ютерні науки».

— Яке маєш хобі?

— Люблю малювати. У мене це непо­гано виходить. Моя майбутня професія — програмування — також доволі твор­ча професія.

Мирослава Цимбалюк, вимушена переселенка з Маріуполя, випускниця середньої школи міста Моршина

 — Приїхала з батьками до Львова 20 бе­резня. До 24 лютого я на­вчалася у Ма­ріупольсько­му міському ліцеї з фізико-математичним нахилом. За кілька днів після приїзду до Мор­шина пішла навчатися у середню шко­лу. До складання НМТ готувалася сама, і отримала 400 балів з двох предметів — математики та історії. А от із україн­ської мови та літератури — 190.

— Якщо набрала такі високі бали, можна дійти висновку, що питання були не складні?

— Для мене — легкі. З тестами впора­лася за годину і 20 хвилин.

— З такими високими балами можна вступити на бюджет…

— Я цьогоріч не вступатиму. Маю на­мір навчатися на фізичному факультеті за кордоном. Наступного року мені ви­повниться 18 років, поїду в Чехію. За­раз вчу чеську мову.

— Окрім навчання, чим займаєш­ся?

— Люблю малювати. Закінчила ху­дожню школу у Маріуполі. Займалася танцями. Багато читаю. Граю на гітарі.

Зоряна Бардак, випускниця Черницької середньої школи (Стрийський район)

— Мені не пощастило стати щасливою володаркою 600 балів. Але тішуся, що найвищі бали отримала з математики і української мови, тож і 400 балів — непо­ганий результат.

— Зоряно, ти з першого класу була відмінни­цею?

— Завжди вчилася добре, але не на «відмінно». А вже приблизно у класі восьмому зрозуміла, що мені це по­трібно. Завдання були середньої складності. Звісно, перед складанням НМТ займалася з репетиром з ма­тематики і української мови, а історію повторювала сама.

— Ким мрієш стати?

— Заяв на навчання ще наразі не подавала. Мрію вчитися на факультеті іноземних мов, бо мені дуже по­добається англійська мова.

— Чим любиш займатися поза навчанням?

— Люблю дивитися детективні серіали і слухати му­зику.

Єва Рібун, випускниця Львівського фізико-математичного ліцею

— Єво, ти набрала 600 балів. Чи потрібні були тобі репетитори, щоб набрати максимальну кількість?

— Задовго до Національного муль­титесту думала, що третім основним предметом буде англійська мова. Тому займалася з репетитором з цього пред­мета. А коли довідалася, що замість ан­глійської буде історія, то лише мала кілька занять з репетитором з матема­тики, щоб «підтягнути» дещо, а до істо­рії і української готувалася самостійно.

— Цьогоріч думки розділилися: одні кажуть, що завдання були еле­ментарно прості, інші, навпаки, пе­реконують, що було дуже складно. Як ти вважаєш?

— Для мене з усіх предметів найваж­чою була українська мова. Були завдан­ня, над якими потрібно було добре по­думати, але перевагою для тих, хто цьогоріч складав НМТ, було проходжен­ня тестів із ЗНО минулих років. Отже, всі завдання були відомі, то, якщо до­бре підготува­тися, можна було набрати високі бали.

— Чи до­статньо тобі було виділених дві го­дини?

— Я написала мультитест з усіх трьох предметів за годину. А 15 хвилин виді­лила собі на перевірку відповідей.

— Куди маєш намір вступити?

— Розглядаю кілька варіантів, але, най­імовірніше, це буде іноземна філологія в університеті імені Івана Франка. Окрім англійської, хочу вивчати іспанську мову. Вже почала самостійно її вивчати.

Схожі новини