Передплата 2024 «Добрий господар»

«Зараз це просто дорогий QR-код, який до того ж не працює»

Тиждень роботи е-квитка у тестовому режимі показав: до «великого плавання» система не готова

На табло валідаторів були некоректні номери маршрутів (замість номера маршрутки – номер тролейбуса). Чимало пільговиків не користувалися е-квитком і їздили як завжди – за посвідченнями. Для звичайних же пасажирів, які не користуються пільгами, узагалі нічого не змінилося – далі платять по 10 гривень і дають водію готівку.

Наразі лише 14 тисяч піль­говиків (із понад 200 ти­сяч) отримали на руки електронні картки “ЛеоКарт”...

«Зараз є можливість видава­ти до п’яти тисяч пільгових кар­ток щодня. А з лютого 2022 року картки планують видавати у форматі «прийшов-подав-отри­мав» – на місці, упродовж 10-15 хвилин, – запевнив на брифін­гу директор ЛКП «Львівавто­дор» Микола Власюк. – Серед нововведень – тепер “ЛеоКарт” видаватимуть у пунктах, що роз­ташовані максимально близь­ко до місця реєстрації заявни­ків. Раніше картки для видачі відсортовували за прізвищами в алфавітному порядку».

Депутат Львівської місь­кої ради, експерт з питань е-квитка, громадський акти­віст Ігор Зінкевич дивується, чому чиновники Ратуші назвали е-квиток “ніжним до пільгових категорій”... “Він точно не ніж­ний, оскільки люди змушені сто­яти у довгих чергах, щоб отри­мати “ЛеоКарт”, – каже депутат. – Із 200 тисяч пільговиків картку отримала мізерна кількість па­сажирів. Якби було хоча би 50%, то було б супер. А ще квитка досі не отримали ні студенти, ні учні. За таких умов говорити про наступний етап впроваджен­ня е-квитка, уже з лютого, я би боявся... Багато недопрацю­вань чиновників мерії, які від­повідають за е-квиток. Напри­клад, інформування почалося лише за три дні до впроваджен­ня системи, з 10 січня. Це мали би робити з вересня. Немає та­кож розуміння у пасажирів, як правильно користуватися карт­кою у транспорті, як правиль­но валідувати... Немає розумін­ня щодо контролю у транспорті, досі не набрано групу контро­лерів. І досі немає відповіді, де саме звичайні пасажири (тобто не пільговики) мають придбати картку електронного квитка”.

Ще одна проблема, зазначає експерт, – електронний квиток запустили у тестовому режимі, однак без оновленої транспорт­ної мережі Львівської ОТГ. Це не логічно, оскільки е-квиток мав би давати змогу пересідати з одного автобуса в інший.

“Оновлена транспортна ме­режа покаже економічну об­ґрунтованість певних маршру­тів, – стверджує Ігор Зінкевич. – У перспективі це знизить кіль­кість виплат перевізнику з бю­джету. Загалом, електронний квиток місту потрібен насам­перед для того, аби вирішити проблему з готівкою у громад­ському транспорті. Для мене питання: чому приватні пере­візники Львова показують річ­ну прибутковість, а комунальні – збитковість? Хоча й отриму­ють з міського бюджету чималі суми?”.

Засновник громадської організації “За якісний тран­спорт” Святослав Товстига переконаний: те, що зараз пра­цює у Львові, назвати електро­нним квитком аж ніяк не мож­на. Мовляв, це просто система оплати проїзду через QR-код за допомогою валідаторів...

“Доки у продажу не буде мі­сячних абонементів на проїзд, доки не запрацює система пе­ресадки з одного транспорт­ного засобу в інший, доки не запрацює сервер автоматизо­ваної системи оплати проїзду, доки не буде спеціальних додат­ків у смартфонах – доти не мож­на буде говорити, що у Львові працює е-квиток, на який було передбачено 12 мільйонів євро, – наголосив Товстига. – Зараз це просто дорогий QR-код, який до того ж повноцінно не працює. Те, що є у Львові, – зовсім не той е-квиток, який працює у цивілі­зованих країнах Європи”.

А тим часом...

Для туристів, які приїдуть до Львова, розроблено окремі тарифи електронного квитка. Абонемент на день – 35 гри­вень, на два дні – 60 грн, на три дні – 80 грн, на тиждень – 200 гривень. Для пасажирів Львівської ОТГ, які не мають пільг, тарифи такі: місячна картка – 420 грн, на 90 днів – 1 200 грн, на 180 днів – 2 тисячі 200 грн, на рік – 3 тисячі 650 грн.

А для студентів передбачили два види абонементів. Вартість абонемента на 30 днів – 210 грн, а на 180 днів – 1100 грн. Такі тарифи е-квитка затвердив виконавчий ко­мітет Львівської міської ради.

Читайте також: "Е-зайців" ловлять лише в електротранспорті

Схожі новини