Передплата 2024 «Добра кухня»

Чи піднімуть руку на «Збір винограду»?

Це цінне керамічне панно на території колишнього винзаводу, який нещодавно віддали під забудову

Керамічне панно “Збір винограду” на руїні колишнього винзаводу. Фото автора
Керамічне панно “Збір винограду” на руїні колишнього винзаводу. Фото автора

Нещодавно депутати Львівської міськради віддали в оренду комерційній фірмі під забудову елітним житлом територію колишнього винзаводу на Погулянці. Як уже писав «ВЗ», це паркова зона, а завод має історичне значення у масштабах Львова. Ба більше — на його території на одній із руїн колишніх корпусів є цінне керамічне панно «Збір винограду». Чи не буде його доля такою ж сумною, як і доля деяких львівських мозаїк, які банально зруйнували?

Нагадаємо, керамічне панно «Збір винограду» 1979 року (автори — Гри­горій Кічула та Ярослав Шеремета) у Львівській міськраді обіцяли збе­регти ще у серпні 2019 року. Тоді стало відомо, що у Дніпрі відбувся та­ємний аукціон, на якому ділянку разом із руїнами винзаводу було прода­но за 6,1 млн грн. У міськраді назвали той аукці­он аферою. Делегація чиновників мерії разом із журналістами відвіда­ли руїни колишнього винзаводу, зокрема огляну­ли й пам’ятку мистецтва — панно.

Як розповіла «ВЗ» на­чальниця управління охорони історичного середовища Львова Те­тяна Балукова, зараз ке­рамічне панно на терито­рії колишнього винзаводу на Погулянці ознаковане міжнародною емблемою «Блакитний щит», яким позначають пам’ятки культурної спадщини.

«2019 року виконком ЛМР затвердив рішен­ня про збереження ке­рамічного панно „Збір винограду“ на будівлі ко­лишнього заводу „Укрви­но“ на вул. Погулянці, 26, — сказала Тетяна Балуко­ва. — У документі йдеться: якщо ділянка буде про­дана, власник має погоджувати будь-які дії щодо цього твору з міською ра­дою (наприклад, якщо за­хоче його кудись перене­сти)».

Також у мерії розповіли про долю двох мозаїчних творів, які раніше були пошкоджені. Так, відбула­ся перша робоча зустріч щодо відкриття мозаї­ки на корпусі Універси­тету безпеки життєдіяль­ності (вул. Клепарівська), який раніше закрили уте­плювачем. Це був мозаїч­ний твір на спортивну те­матику площею близько 430 кв. метрів, виконаний групою художників. Мо­заїка також була занесе­на до переліку пам’яток. Зараз до обговорення шляхів відкриття мозаїки залучено представників Львівської національної академії мистецтв, Спілки архітекторів НСАУ, Спілки художників, дослідницю мозаїчних творів Львова зі Львівської політехніки Наталію Піддубну й пред­ставників підрядної ор­ганізації, які виконали це утеплення.

«Хочемо сконтактува­тися з автором мозаїки Романом Щербієм, який зараз живе у США, — роз­повіла Тетяна Балуко­ва. — Обговорювали стан мозаїки та кроки щодо її відкриття. Адже універси­тет мав можливість зро­бити внутрішнє утеплен­ня, а не зовнішнє. Новий керівник університету БЖД відкритий до діало­гу, до пошуку спільних рі­шень. Бо ця мозаїка важ­лива для нас так само, як і всі інші».

А знищену восени ми­нулого року мозаїку «Ін­формаційний простір», що у приміщенні видав­ництва «Вільна Україна» (вул. Володимира Вели­кого, 2) обіцяє віднови­ти власник приміщення Сергій Васечко. Фахівці планують розпочати під­готовчі роботи навесні. Відновлюватиме панно команда під керівництвом художника, викладача Львівської національної академії мистецтв Василя Сивака, який уже 17 років створює мозаїки в україн­ських храмах.

Однак мозаїку віднов­лять не на тій стіні, де вона була (на першому повер­сі), а на другому поверсі будівлі, у фоє. Там краще денне освітлення і краща оглядовість. Усі параме­три панно будуть збере­жені. Таке рішення було узгоджено з мистецтвознавцями та науковцями і підтримано Львівською спілкою художників. Усі роботи з відтворення мо­заїки «Інформаційний простір» профінансує ТДВ «Торгпреса». Нага­даємо, мозаїка «Інфор­маційний простір» автор­ства Богдана Сойки ще 2019 року була внесена в перелік цінних і підлягала захисту.

Схожі новини